Maddenin Halleri ve ısı alışverişi

Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi


Maddenin halleri ve ısı alışverişi: Molekülü oluşturan atomlar arasında kimyasal bağ vardır. Moleküller arasında da çekim kuvveti bulunur. Bu çekim kuvveti kimyasal bağa göre daha zayıftır. Bir madde ısı aldıkça hareket enerjileri artar, moleküller arasındaki çekim kuvveti azalır.
Tanecikler arasındaki çekim kuvveti maddenin halini belirler.
Katı halde; maddenin sıcaklığı azdır, taneciklerin titreşim enerjisi de azdır, tenecikler arası çekim kuvveti fazladır.
Sıvı halde; sıcaklık artmıştır, sıcaklık arttıkça titreşim enerjisi artar, taneciklerin arasındaki çekim kuvveti zayıflar, tanecikler kendi aralarında serbestçe hareket etmeye başlar.
Gaz halinde; sıcaklık daha da artmıştır, titreşim enerjinin çok fazla olmasından dolayı tanecikler artık bir arada duramaz, serbestçe hareket etmeye başlar. Taneciklerin arasındaki çekim kuvveti en azdır.


Katı

Sıvı

Gaz
Tanecikler arası çekim kuvveti
Fazla

Orta

Az
Tanecikler arası mesafe
Az

Orta

Fazla
Taneciklerin hareket enerjisi
Az

Orta

Fazla
Titreşim hareketi
Var

Var

Var
Öteleme hareketi
Yok

Var

Var

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder