6.Sınıf Canlılık Hücreyle Başlar

<== 6.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 6.SINIF ==> 1. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ==> Canlılık Hücreyle Başlar

Kazanımlar

 6.1.1. Hücre 
Önerilen Süre: 6 ders saati (1. ve 2. Hafta)

Konu/Kavramlar: Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, dokular, hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi

6.1.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir.b. Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilir.

 6.1.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri teknolojik gelişmelerle  ilişkilendirerek tartışır.
Mikroskobun gelişimi ve diğer teknolojik araçlar yardımı ile değişen hücre yapılarına örnekler  verilir.

 6.1.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
Hücre, doku, organ, sistem ve organizma kavramlarının tanımlarına ve aralarındaki ilişkilere  değinilir.

KONU: Canlılık Hücreyle Başlar


Canlıların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapıtaşına hücre denir.
Canlıların vücudu hücrelerden oluştur.
Hücreler canlıdır.
Kendi başına yaşam özelliği gösterir.

Canlıda meydana gelen yaşamsal olaylar ( Solunum, boşaltım, büyüme ) hücrelerle gerçekleşir.
Hücreler çıplak gözle görülemez, mikroskop denilen araçlarla gözlenebilir.

Hücrenin Temel Kısımları
Hücre üç temel kısımdan meydana gelir.
Bunlar dıştan içe doğru hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.
A- Hücre Zarı


Hücreyi dış etkilere karşı korur. Esnek bir yapısı vardır, üzerinde geçitler (Por) bulunur. Porlar aracılığı ile madde alışverişi yapar, seçici geçirgendir. Her maddeyi içeri almaz veya dışarı çıkarmaz.


Hücre zarının özellikleri

 • Hücreye şekil verir.
 • Hücreyi dış etkilerden korur.
 • Hücrenin madde alışverişini kontrol eder.
 • Hücrenin dağılmasını engeller.
 • Canlıdır.

Hücre duvarı


Hücre zarının etrafını saran sert ve dayanıklı bir yapıdır.
Bitki hücrelerinde bulunur.
Bakteri ve mantarlarda da bulunmaktadır.

 • Hayvan hücrelerinde bulunmaz.
 • Hücre zarının etrafını sarar.
 • Bitkiye dayanıklılık sağlar.
 • Bitkiyi iç ve dış etkilere karşı korur.
 • Genellikle selülozdan yapılmıştır.
 • Hücre duvarı tam geçirgendir.
 • Cansızdır.


B- Sitoplazma


Hücre zarı ile çekirdek arasını doldurur, yumurta akı kıvamındadır.
Yarı saydam ve akışkandır. Yapısının çok büyük bir kısmı sudur.
Yaşamsal olaylar sitoplazmada gerçekleşir.
Solunum, boşaltım, sindirim, madde sentezi (üretimi), enerji üretimi, beslenme olayları gerçekleştirilir.
Yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılara organel adı verilir.


Hücre içerisinde bulunan organeller

1. Endoplazmik Retikulum
Hücrenin içini ağ gibi saran kanal sistemidir.
Hücre içine maddelerin taşınmasını sağlar.
Bir ülkedeki karayollarına benzer.
Bazı maddelerin sentezlenmesinde (üretilmesinde) ve depolanmasında görevlidir.


2. Golgi Cisimciği
Salgı maddelerinin üretilmesini, kesecikler halinde paketlenmesi sağlar.
Salgı üreten hücrelerde normalden fazla bulunur.
Tükürük bezi, ter bezi, süt bezi, deri golgi cisimciğinin fazla olduğu yerlerdir.
Çiçekli bitkilerde bal özü salgılanmasını gerçekleştirir.


3. Mitokondri
Besin ve oksijeni yakarak hücre için gerekli enerjiyi üretir.
Hücrenin enerji santralleridir. Enerji tüketiminin fazla olduğu yerlerde mitokondri sayısı da fazladır.
Sinir, kas, karaciğer hücrelerinde fazlaca bulunur.


4. Lizozom
Hücre içindeki maddelerin sindirilmesini sağlar.
Büyük yapılı besinleri küçük parçalara ayırır.
Yaşlanmış dokuları, kurbağa larvasının kuyruğunu, mikropları yok eder.


5. Ribozom
Bütün hücrelerde bulunur.(Virüsler hariç)
En küçük organeldir.
Proteinlerin üretimini sağlar.
Protein üretiminin fazla olduğu yerlerde ribozom sayısı fazladır.
Genç hücrelerde, karaciğer ve salgı bezlerinde fazla bulunur.


6. Sentrozom (Sentriyoller)
Sadece hayvan hücrelerinde çiftler halinde bulunur.
Hücre bölünmesinde görevlidir.
Sentrozom iki sentriyolden oluşur.


7. Koful


Hücrede depo görevini görür.
Besin maddeleri, artık maddeler yada atık maddeler bulunabilir.
Hayvan hücresinde küçük, bitki hücresinde büyük yapılıdır.


8. Plastit

Bitki hücresinde bulunur.
Kloroplast, kromoplast ve lökoplast çeşitleri vardır.

a- KloroplastKloroplast yeşil renklidir. Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir.
Besin ve oksijeni de diğer canlılar kullanır. Yalnızca bitkinin yeşil olan yerlerinde bulunur. İçerisinde çok sayıda klorofil vardır.

 b- Kromoplast
Bitkilerin sarı, kırmızı ve turuncu renkte olmasını sağlar.
Bitkilerin kök, çiçek, tohum ve meyve kısımlarında bulunur.c- Lökoplast
Lökoplast renksizdir.
Nişasta, yağ ve protein depolar.
Bitkinin ışık görmeyen kök, tohum ve yumrusunda bulunur.


C- Çekirdek


Hücrenin ortasında yer alan yönetici kısımdır.
Hücrenin yaşamsal faaliyetleri buradan denetlenir ve yönetilir.
İçinde canlıların göz rengi, boy uzunluğu, yaprak genişliği, tüy rengi gibi kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar bulunur. Bakterilerde çekirdek bulunmaz. Bakterilerde kalıtım maddesi sitoplazma içinde dağınık olarak bulunur.

* Olgunlaşmış alyuvar hücrelerinde çekirdek bulunmaz.
* Çizgili kas hücrelerinde ise birden fazla çekirdek bulunur.


Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar


 1. Bitki hücresinde kloroplast vardır, hayvan hücresinde yoktur.
 2. Bitki hücresinde hücre duvarı vardır, hayvan hücresinde yoktur.
 3. Hayvan hücresinde sentrozom vardır, bitki hücresinde yoktur.
 4. Bitki hücresinde koful büyük ve az sayıdadır, hayvan hücresinde küçük ve fazladır.
 5. Bitki hücresi köşelidir, hayvan hücresi yuvarlaktır.
Hücre Bilgisinin Tarihsel Gelişimi • Hücreyi ilk keşfeden kişi Robert Hooke(Rabırt Huk)tur.
  Şişe mantarını incelerken küçük odaların olduğunu gördü.
  Buna içi boş oda anlamına gelen Hücre adını verdi.

 • Anton Van Leeuwenhock (Lövenhuk) mikroskopla havuz suyunu incelerken hareket eden küçük canlıları gördü.
 • Brawn bitki hücresinin çekirdeğini buldu.
 • Purkinje, Schwann ve Mohl  hücre içindeki canlı yapıya sitoplazma adını verdiler.
 • Rudolf Virchow (Rudolf virşov ) hücre teorisine son şeklini vermiştir.


Hücre teorisi nedir


1. Bütün canlılar bir yada birden fazla hücreden oluşur.
2. Hücre canlının en küçük yapı birimidir.
3. Hücreler bölünerek çoğalır.

Hücre çekirdeği bulunan canlılara (Gelişmiş hücreler) ökaryot hücre denir. Bitki, insan, hayvan, mantar, amip, öglena paramesyum bu çeşittir.

Hücre çekirdeği bulunmayan canlılara (İlkel hücreler) prokaryot hücre denir. Bakteriler prokaryottur. Bakterilerde mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, kloroplast organelleri yoktur.


Hücreden Organizmaya


Çok hücreli canlılarda hücreler bir arada bulunur. Aynı yapı ve görevde bulunan hücreler dokuyu oluşturur. Dokuların yapı ve görevi aynı değildir. Bitkisel ve hayvansal dokular da birbirinden farklıdır. Dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler de organizma(canlı) oluşturur.

Hücreden organizmaya basitten karmaşığa doğru sıralanışı
Hücre ----> Doku----> Organ-------> Sistem-------> OrganizmaSorular

Soru 1: Aşağıdaki yapılardan hangisi hücredeki yaşamsal faaliyetleri yöneten ve kalıtsal maddelerin bulunduğu yerdir?
A) Çekirdek
B) Ribozom
C) Sitoplazma
D) Hücre zarı
Soru 2: Aşağıdaki hücre kısımlarından hangisi hücrenin madde alış verişini kontrol eden, seçici geçirgenlik özelliği vardır?
A) Lizozom
B) Hücre duvarı
C) Endoplazmik retikulum
D) Hücre zarı
Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi tüm hücreler için ortaktır?
A) Hücre duvarı bulundurma
B) Ribozom bulundurma
C) Sentrozom bulundurma
D) Kloroplast bulundurma

Bunlar da İlginizi Çekebilir

38 yorum:

 1. bu site bana çok yardımcı oldu teşekkürler

  YanıtlaSil
 2. çok iyiiiiiii özet çıkarmama yardımcı oldu

  YanıtlaSil
 3. herkeze tavsiye ederim çok güzel

  YanıtlaSil
 4. bana çok yardımcı oldu tşk

  YanıtlaSil
 5. konu anlatımlı güzel arkadaşlarıma da tavsiye edilir

  YanıtlaSil
 6. çok güzel bir site teşekkürler

  YanıtlaSil
 7. Cok guzeldi çok saolun :)

  YanıtlaSil
 8. cok tessekkürler

  YanıtlaSil
 9. cok güzel site kim yaptiysa helal olsun

  YanıtlaSil
 10. Bence çok güzel . Kim yaptıysa ellerine sağlık .

  YanıtlaSil
 11. çok süper teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 12. site çok güzel ama test varmı

  YanıtlaSil
 13. test yokmu ^^-

  YanıtlaSil
 14. çok saolun çok işime yaradı tşk :D :D :D

  YanıtlaSil
 15. Yarın sınav var bakalım işime yarayacakmı?:D

  YanıtlaSil
 16. Çalışırsan yarayacaktır

  YanıtlaSil
 17. Çok beğendim yapanın ellerine sağlık sınavım çok güzel geçecek inşallah çok çalıştım.

  YanıtlaSil
 18. Bu kadar guzel bi site kurdugunuz ve bu kadar guzl bir şekilde sundugunuz için tebrik ve teşekkur ederim...

  YanıtlaSil
 19. Hrika bir site:)
  Slayt hazırlamama yardımcı oldu

  YanıtlaSil
 20. çokkkkk iyi ya site

  YanıtlaSil
 21. Iyi bir site ama konu ilk başta zor geliyor.

  YanıtlaSil
 22. Her şeyin kapitalist düşünceyle ele alındığı bir dünyada bilgiyi ücretsiz olarak paylaşmanız takdire şayandır. Sizlere teşekkür ediyor ve hizmetlerinizin devamını temenni ediyorum.

  YanıtlaSil
 23. efsane siteeeeeee

  YanıtlaSil
 24. elinize saglık

  YanıtlaSil
 25. Arkadaşlar ben hep bu siteden bakıyorum bulamadıklarını sizlere öneririm bu siteyi yapanların ellerinden öperim allah sizlerin ne muradı var ise onu versin

  YanıtlaSil
 26. super bir site hazarorman faceden ekleyin

  YanıtlaSil
 27. yanlış! lizozom hayvan hücresinde de bulunmaz mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Geçen sene MEB kitabına göre lizozom hayvan hücrelerinde bulunur.
   Bu seneki özel kitabında her ikisinde de bulunur yazıyor.

   Sil
 28. hocam bu konuların tümü şu anki meb kitaplarıyla uyuşuyormu ?
  güncelleme yapıyor musunuz?
  ben yeni öğretmenimde bakıyorum arada sitenize tam konularada hakim değilim . birde meb kitapları internettede yok çok sıkıntı çekiyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Güncelleme yapıyorum. Meb kitabı ile uyumlu fakat bu sene ki özel yayın evi ile Meb kitabı uyuşmuyor. Örnek verecek olursak Meb kitabında 4 çeşit kemik var derken özel yayın evi 3 çeşit vermiş. Meb kitabında Lizozom bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan birisi alırken özel yayın evi almamış.
   Bu nedenle kafa karışıklığı olabiliyor.

   Sil