5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi

<==  5.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 5.SINIF ==> 6. ÜNİTE: İnsan ve Çevre ==> İnsan ve Çevre İlişkisi

Kazanımlar

F.5.6.2. İnsan ve Çevre İlişkisi
Önerilen Süre: 10 ders saati 
Konu / Kavramlar: Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme, insan-çevre etkileşimi (insanın çevreye etkisi), yerel ve küresel çevre sorunları
F.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.
Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.
F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler sunar.
F.5.6.2.3. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.
F.5.6.2.4. İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır.

KONU: 5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi


Çevre Felaketi


Çevre nedir


Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama çevre denir. Canlılar ve cansız maddeler çevreyi oluşturur.
İnsanların ve diğer canlıların çevre içerisinde karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunur.

İnsanlar yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için çevreden yararlanır. Beslenme, su, ısınma, barınma ihtiyaçlarını giderebilmek için çevresinde birtakım değişikliklere neden olur. Bu nedenle doğal kaynaklar azalır, küresel ısınma oluşur, çevre kirlenir.


Çevre sorunlarının sebebi nedir  1. İnsanların kaynakları aşırı tüketmesi,

  2. Plansız kentleşme,

  3. Hızlı nüfus artışı,

  4. Sanayileşme,

  5. Ormanların yok edilmesi.
    Ağaçların kesilmesi, orman yangınları çevreyi ve diğer canlıları olumsuz etkiler. Erozyona sebep olur.

  6. Çevremizdeki canlıların aşırı avlanması, canlıların neslini tüketilmesi,

Çevre sorunlarına sebeptir.


Doğal çevrenin bozulması kimleri etkiler


Başta insanlar olmak üzere bütün canlıları olumsuz etkilemektedir.
Hava, su, toprak kirlenerek diğer canlı türleri yok olmaktadır.


Kirlilik çeşitleri


1. Hava kirliliği: Evlerden, otomobillerden, fabrikalardan salınan zehirli gazlar havayı kirletir.
2. Su kirliliği: Çevreye salınan kirli sular deniz ve gölleri kirletir. Buralardaki canlıları ve bizi olumsuz etkiler.
3. Toprak kirliliği: Toprağa atılan pil, plastik, sanayi atıkları toprağı kirletir. Yetişen ürünler de zehirlenir.
4. Ses kirliliği: Çevreye yayılan sesler kirlilik oluşturur. Şehirlerdeki gürültü bütün canlıları olumsuz etkiler.
5. Işık kirliliği: Özellikle gece etrafa yayılan ışıklar kirliliğe neden olur.


Çevre sorunlarının çözümü


1. Çevre sorunlarının çözümünde en önemli faktör insanların bilinçlendirilmesidir.
2. Geri dönüşüme önem verilmelidir. Kağıt, cam, plastik, pil ve ilaç toplanarak çevre kirliliği önlenebilir.
3. Kaynaklarımızı ekonomik kullanmak gerekmektedir. Elektrik, su gibi kaynakları israf etmemeliyiz.


Çevreyi koruma amaçlı kuruluşlar


Çevre ve Orman Bakanlığı: Ormanların ve çevrenin korunmasını amaçlar.
TEMA: Erozyonla mücadele ve çevre sağlının korunması için çalışmaktadır.
ÇEVKO: Ambalaj atıklarının geri kazanımı için çalışmaktadır.
Diğer Konular


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder