6.Sınıf Dünya Güneş ve Ay Şekil ve Büyüklükleri

<== 6.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 6.SINIF ==> 8. Ünite: Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş  ==> Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması

Kazanımlar

6.8.1. Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
Önerilen Süre: 4 ders saati


Konu/Kavramlar: Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve büyüklükleri

 6.8.1.1. Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve büyüklüklerini, oluşturduğu modeli kullanarak karşılaştırır.
Büyüklük karşılaştırması yapılırken sayısal veriler kullanılmaz, sadece birbirine göre  büyüklükleri esas alınır.

Konu: Dünya Güneş ve Ay ’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması


Dünya üzerinde yaşadığımız gezegendir. Güneş sisteminde bulunan sekiz gezegenden biridir.

Dünya'nın şekli hakkındaki görüşler


  • Eski Mısırlılar, dünyayı kutuya gökyüzünü de üzerine kaplı kapak olarak düşünüyorlardı.

  • Eski Hintliler Dünya'yı filin sırtında duran disk şeklinde sanıyorlardı.

  • Eski Yunanlılar Dünya'yı uçsuz bucaksız suda yüzen diske benzettiler.

  • Eskiden denizciler Dünya'nın kenarına gelerek düşmekten korktukları için fazla açılamıyorlardı.

  • Milattan önce 4. yüzyılda Aristo Dünya'nın yuvarlak oluşuna delil olarak Ay tutulmasını göstermiştir. Ay tutulması sırasında Dünya'nın gölgesi yuvarlak olarak çıkmaktadır.

  • Türk Bilim insanı Birûni Dünya'nın şeklinin küreye benzer olduğunu söylemiştir.

Dünya küreye benzer olduğuna nasıl anlaşılır.


1. Dünyanın etrafını dolaşan denizcilerin sürekli aynı yönde gittiklerinde başlangıç noktasına varması
2. Uzaktan yaklaşan geminin önce bacası sonra gövdesinin görülmesi
3. Uzaydan çekilmiş fotoğraflarda Dünya'nın şeklinin mavi bir topa benzediği görülmektedir.

Uzaydan çekilen fotoğraflar göstermiştir ki Güneş ve Ay da Dünya gibi küreye benzer bir şekle sahiptir.
Ay ve Güneş'e bakıldığında şeklinin küre şeklinde olduğunu görürüz.
(Not: Güneşe çıplak gözle bakmak çok tehlikelidir. Güneşe bakmak için özel filtreler kullanılır.)
Dünya kutuplardan baskın ekvatordan ise şişkindir, bu şekle geoit denir.

Güneş Dünya ve Ay'ın büyüklükleri


Güneş Dünya Ay


Cisimlerin büyüklükleri bakıldıkları uzaklıklara göre farklı algılanır. Cisimlerden uzaklaştıkça küçük görünürler. Buna perspektif etkisi denir.
Güneş Dünya'dan çok uzakta olduğu için Ay ve Güneş aynı büyüklükte görünür. Güneş, Dünya ve Ay'dan büyüktür.

Dünya'nın çapı ayın çapının 4 katıdır, Güneş'in çapı Dünya'nın 109 katıdır.

Dünya, Güneş ve Ay modeli oluşturulduğunda Yaklaşık olarak Ayın yarıçapı 1 cm olacak şekilde model oluşturduğumuzda Dünya 4 cm, Güneş ise 436 cm büyüklüğünde yapılmalıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın yaklaşık 400 katıdır.

Diğer Konular
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder