7.Sınıf Fen Bilimleri Kurs Planı (Halk eğitim kursu)

Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf Halk Eğitim Kurs Planı

7.Sınıf Fen Bilimleri Kurs Planı

………………………..  ORTAOKULU 20..-20.. ÖĞRETİM YILI  FEN VE TEKNOLOJİ  DERSİ 7. SINIF HAZIRLIK KURSU YILLIK  PLANI

SÜRE

    ÜNİTE 1: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

AY

HAFTA    VE

TARİH

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

 

ARAÇ VE GEREÇLER

EKİM

3. HAFTA

2 SAAT

1-SİNDİRİM SİSTEMİMİZ VE SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞIMIZ

 1. Sindirim sistemi ile  ilgili olarak öğrenciler;

1.Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterir .

2.Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder.

3.Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

4. HAFTA

2 SAAT

 

1-SİNDİRİM SİSTEMİMİZ VE SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞIMIZ

4.Enzimin   kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar.5.Karaciğer ve pankreasın  sindirimdeki görevlerini ifade eder.6.Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.7.Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartışır

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

5. HAFTA   2 SAAT

 

 

2-BOŞALTIM SİSTEMİMİZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR.

 1. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir 2.Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.

3.Boşaltım sistemi  sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

KASIM

1. HAFTA

(

2 SAAT

 

 

3-DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMİMİZ

 

 

 1. Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

1.Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki   sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.

2.Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,ProjeksiyonSÜRE

ÜNİTE 1: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

ÜNİTE 2:KUVET VE HAREKET

AY

HAFTA    VE

TARİH

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

 

ARAÇ VE GEREÇLER

          KASIM                                                                                 

2. HAFTA

  2 SAAT

 3-DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMİMİZ 3.Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar4. levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

3. HAFTA

2 SAAT

  4-DUYU ORGANLARIMIZ
 1. Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;

1.Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.

2.Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar.

3.Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.

Ders Kitapları, Yaprak Testler,TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

4. HAFTA

2 SAAT

  4-DUYU ORGANLARIMIZ5-VUCUDUMUZDAKİ SİSTEMLERİN SAĞLIĞI VE ORGAN BAĞIŞI 4.Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir.5.Kendini, görme veya işitme engelli kişilerin yerine koyarak onları anlamaya çalışır6.Organ bağışının önemini vurgular.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

ARALIK

1. HAFTA

2 SAAT

1-YAYLARI TANIYALIM2-İŞ VE ENERJİ 1.Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırır.2.Fiziksel anlamda işi tanımlar ve birimini belirtir.3.Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden  kuvvetin, fiziksel anlamda iş yapmadığını ifade eder.4.Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak tanımlar.5.Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark eder .

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

3. HAFTA

2 SAAT

2-İŞ VE ENERJİ 6.Cisimlerin konumları nedeniyle çekim potansiyel enerjisine sahip olduğunu belirtir.7.Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder8.Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüşebileceğini örneklerle açıklar .

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

4. HAFTA

2 SAAT

3-HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN MAKİNELER4-ENERJİ VE SÜRTÜNME KUVVETİ 
 1. Basit makineler ile ilgili olarak öğrenciler;

1.Bir kuvvetin yönünün nasıl değiştirilebileceği hakkında tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder

2.Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler olarak isimlendirir.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,ProjeksiyonSÜRE ÜNİTE 3: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
AY

HAFTA    VE

TARİH

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

 

ARAÇ VE GEREÇLER

ARALIK

5. HAFTA

2 SAAT

    1-ELEKTRİKLENME
 1.   Elektriklenme ve çeşitleri ile ilgili olarak öğrenciler;

1.Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiğindeelektriklenebileceğini fark eder.

2.Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve negatif (-) olarak adlandırıldığını belirtir.

3.Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiğini ifade eder.

4.Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eşit olduğu cisimleri, nötr cisim olarak adlandırır

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

OCAK

1. HAFTA

2 SAAT   2-ELEKTRİK AKIMI NEDİR?    2.    Elektrik devrelerindeki akım, gerilim ve direnç ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;1-Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilimin, üzerinden geçen akıma oranının devre elemanının direnci olarak adlandırıldığını ifade eder.2-Volt/Amper değerini, direnç birimi Ohm’un eş değeri olarak ifade eder

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

2. HAFTA

2 SAAT

  2-ELEKTRİK AKIMI NEDİR? 3-Pillerin, akülerin vb. elektrik enerjisi kaynaklarının kutupları arasındaki gerilimi, voltmetre kullanarak ölçer.4-Akım biriminin amper, gerilim biriminin volt olarak adlandırıldığını ifade eder.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

3. HAFTA

2 SAAT

    3-SERİ VE PARALEL BAĞLAMA    

 

3.   Ampullerin (dirençlerin) bağlanma şekilleri ile ilgili olarak öğrenciler;1-Ampullerin paralel bağlanmasından oluşan devrelerin avantajlarını ve dezavantajlarını fark eder.2-Ampermetrenin seri, voltmetrenin ise paralel bağlanacağını devreyi kurarak gösterir.3-Ampermetre ve voltmetrenin bağlanış şekillerini devre şeması üzerinde çizerek gösterir

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

 

 

 

SÜRE

ÜNİTE 4: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

AY

HAFTA

VE

TARİH

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

 

ARAÇ VE GEREÇLER

OCAK

4. HAFTA

2 SAAT

   1-ELEMENT VE SEMBOLLERİ 1.Element ve elementlerin sembolleri ile ilgili olarak öğrenciler;1-Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın element isimlerini listeler.2-Elementleri sembollerle göstermenin bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını fark eder.3-İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri verildiğinde sembollerini belirtir.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

ŞUBAT

2. HAFTA

2 SAAT

    2-ATOMUN YAPISI 2.Atomun yapısı ile ilgili olarak öğrenciler;1-Maddeyi oluşturan atomları, bağlı atomları ve molekülleri model ve temsili resim üzerinde gösterir; bağ ile atomların veya moleküllerin uzaklığı-yakınlığı arasında ilişki kurar.2-Aynı elementin atomlarında, proton sayısının (atom numarası) hep sabit olduğunu, nötron sayısının az da olsa değişebileceğini belirtir.3-Proton sayısı bilinen hafif atomların (Z≤20) elektron dizilim modelini çizer

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

 

3. HAFTA

2 SAAT

  3-ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Katman- elektron dizilimi ile kimyasal özellikleri ilişkilendirmek bakımından öğrenciler;1-Dış katmanında 8 elektron bulunduran atomların elektron alıp-vermeye yatkın olmadığını (kararlı olduğunu) belirtir.2-Bir atomun, yörünge-elektron diziliminden çıkarak kaç elektron vereceğini veya alacağını tahmin eder3-Atomların elektron verdiğinde pozitif (+), elektron aldığında ise negatif (-) yük ile yüklendiği çıkarımını yapar.4-Yüklü atomları “iyon” olarak adlandırır.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

ŞUBAT

4. HAFTA

2 SAAT

    4-KİMYASAL BAĞ 4.Kimyasal bağ ile ilgili olarak öğrenciler;1-Atomlar arası yakınlık ile kimyasal bağ kavramını ilişkilendirir.2-İyonlar arası çekme/itme kuvvetlerini tahmin eder, çekim kuvvetlerini “iyonik bağ” olarak adlandırır.3-Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan H2, O2, N2 moleküllerinin modelini çizer.4-Kovalent bağlar ile moleküller arasında ilişki kurar.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

MART

1. HAFTA

2 SAAT

   5-BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ 5.Öğrenciler, bileşikler ve formülleri ile ilgili olarak;1-Her bileşikte en az iki element bulunduğunu fark eder.2-Günlük hayatta sıkça karşılaştığı NaCl, CaO gibi basit iyonik ve  H2O, CO2, SO2, NH3, C6H12O6 gibi kovalent bileşiklerin formüllerini yazar.3-Element ve bileşiklerin hangilerinin moleküllerden oluştuğuna örnekler verir.   

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

 

 

 

 

2. HAFTA

    6-KARIŞIMLAR    
 1. Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler;

1.Karışımlarda birden çok element veya bileşik bulunduğunu fark eder

2.Heterojen karışım (adi karışım) ile homojen karışım (çözelti) arasındaki farkı açıklar

3.Katı, sıvı ve gaz maddelerin sıvılardaki çözeltilerine örnekler verir.

4.Çözeltilerde, çözücü molekülleri ile çözünen maddenin iyon veya molekülleri arasındaki etkileşimlerini açıklar.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

 

 

3. HAFTA

ÜNİTE 5:  IŞIK
  1-IŞIĞIN SOĞRULMASI     1-Işığın belirli bir yayılma hızının olduğunu ifade eder.2-Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirdiğini

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

 

 

 

 

SÜRE ÜNİTE 5   : IŞIK ÜNİTE 6   : İNSAN VE ÇEVRE

AY

HAFTA    VE

TARİH

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

 

ARAÇ VE GEREÇLER

MART

4. HAFTA

2 SAAT

2-BEYAZ IŞIK GERÇEKTEN BEYAZMIDIR? 2.Cisimlerin renkli görünmesiyle ilgili olarak öğrenciler;1.Beyaz ışığın tüm renkleri içerdiğini fark eder2.İnsan gözünün fark edemeyeceği ışınların da olduğunu ifade eder.3.Cisimlerin siyah, beyaz veya renkli görünmelerini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla açıklar.4.Cisimlerin beyaz ışıkta ve renkli ışıklarda neden farklı renklerde göründüklerini açıklar

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

NİSAN

1. HAFTA

2 SAAT

3-IŞIĞIN KIRILMASI 3.Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmesi ile ilgili olarak öğrenciler;1-Çeşitli ortamlarda kırılma olayını açıklamak için basit ışın diyagramları çizer.2-İki ortam arasında doğrultu değiştiren ışık demetlerini gözlemleyerek ortamların yoğunluklarını karşılaştırır.3-Işığın prizmada kırılarak renklere ayrılabileceğini keşfeder.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

2. HAFTA

2 SAAT

4-MERCEKLER 4.Merceklerle ilgili olarak öğrenciler;1-Işığın ince ve kalın kenarlı merceklerde nasıl kırıldığını keşfeder.2-Paralel ışık demetleri ile ince ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını bulur.  

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

3. HAFTA

2 SAAT

4-MERCEKLER 3-Merceklerin kullanım alanlarına örnekler verir.4-Işığın yansıması ve kırılması olaylarının benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır.  

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

 

4. HAFTA

2 SAAT

 1-EKOSİSTEMLER     1. Organizmaların yaşadıkları alanlar ve bu alanlara insan etkisi ile ilgili olarak öğrenciler; 1.Tür, habitat, populasyon ve ekosistem kavramlarını örneklerle açıklar.2.Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkilerini açıklar.3.Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında tahminler yapar     SÜRE ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ;UZAY BİLMECESİ

AY

HAFTA    VE

TARİH

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

 

ARAÇ VE GEREÇLER

NİSAN

5. HAFTA

2 SAAT

2-BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK 4.Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından karşılaştırır.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

MAYIS

1 HAFTA

2 SAAT

 3-ÇEVRE SORUNLARI VE ETKİLERİ 5.Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder ve bunun önemini vurgular6.Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

2.HAFTA

2 SAAT

 1-GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM
 1. Uzayda bulunan gök cisimleri ile ilgili olarak öğrenciler;

1.Gök cisimlerini çıplak gözle gözleyerek özelliklerini belirler

2.Bilinen takım yıldızlara örnekler verir.Kuyruklu yıldızlara örnekler verir.

  

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

 

3. HAFTA

1-GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM  3.Güneş’in de bir yıldız olduğunu ifade eder4.Yıldızlar arasındaki çok uzak mesafelerin “ışık yılı” adı verilen bir uzaklık ölçüsü birimiyle ifade edildiğini belirtir.5.Meteor ile gök taşı arasındaki farkı açıklar.

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

 

4. HAFTA

GENEL TEKRAR  

Ders Kitapları, Yaprak Testler, TEOG Hazırlık Kitapları,Model Ve Levhalar,Projeksiyon

 

                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                 Uygundur                                           

                                    

                                                                                                                                                                …./…/20..    

      ………………..                                                                                                                                   Okul Müdürü

Fen ve Teknoloji Öğretmeni                           

Bu dosyayı 7_Fen_Kurs_planı indir


Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

7.Sınıf Fen Bilimleri Kurs Planı (Halk eğitim kursu) için 1 cevap

 1. yusuf diyorki:

  mükemmel yaawww 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir