Fen Bilimleri 8.Sınıf Elementlerin Sınıflandırılması

Ortaokul 4.Sınıf (8.SINIF) ==> 3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ==> Elementlerin Sınıflandırılması

Kazanımlar

1.Periyodik sistem ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemini kavrar.
1.2.Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır.
1.3.Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır (BSB-5, 6, 7).
1.4.Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin, sağ tarafında ise daha çok ametallerin bulunduğunu fark eder.
1.5.Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir (FTTÇ-29, 32).

KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

Atomun kimliğini atomdaki proton sayısı belirler. Farklı elementlerin de proton sayısı  birbirinden farklıdır.
Elemntlerin sayısı 120 civarındadır. Bunlardan 90 tanesi doğada bulunmaktadır.
Bilim insanları elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmıştır. Elementler sınıflandırılarak kullanımı ve anlaşılması kolaylaşır.

Elementlerin Sınıflandırılması

Elementler, metal ametal ve yarı metal olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

Metallerin genel özellikleri

 • Tel ve levha haline getirilebilir. (Haddelenebilir.)
 • Isı ve elektriği iyi iletir.
 • Parlaktır.
 • Oda koşullarında katıdır.(Cıva hariç)
 • Atomik yapıdadır
 • Kendi aralarında bileşik yapmazlar. Ametallerle iyonik bağ yapar
 • Bileşik yaparken elektron vererek + yüklü (Katyon) oluşturur.
 • Son yörüngelerindeki elektron sayısı (değerlik elektron sayısı) 1,2 veya 3 tür.
 • Periyodik cetvelin sol tarafında yer alırlar.

Ametallerin genel özellikleri

 • Tel ve levha haline getirilemez.
 • Isı ve elektriği iyi iletmez.
 • Mattır
 • Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz haldedir.
 • Molekül yapıdadır.
 • Kendi aralarında kovalent bağ yapar, elektronlarını ortaklaşa kullanır.
 • Metallerle iyonik bağ oluşturur, elektron alarak – yüklü (Anyon) oluşturur.
 • Son yörüngelerinde 5,6 veya 7 elektron bulundurur.
 • Periyodik cetvelin sağ tarafında bulunmaktadır.

Yarı metallerin genel özellikleri

Fiziksel özellikleri bakımından metallere,  kimyasal  özellikleri bakımından ametallere benzemektedirler. Bor (B), Silisyum (Si) elementleri yarı metaldir. Yarı metaller elektronik devrelerde, merceklerde ve projektörlerde kullanılır.

 • Parlak ve mat görünümdedir
 • Oda koşullarında katıdır.
 • Tel ve levha haline gelebilir.
 • Isı ve elektriği ametallerden iyi, metallerden kötü iletir.
 • Periyodik cetvelde kırık çizgi halinde bulunur.

 

Etiketlenmiş .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir