8.Sınıf Fen Bilimleri Bazı Cisimler Neden Yüzer?

Ortaokul 4.Sınıf (8.SINIF) ==> 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket

Kazanımlar

2. Sıvı içinde yüzen ve batan cisimler ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1.Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.
2.2.Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karşılaştırarak yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar.
2.3.Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark eder (BSB-16).
2.4.Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder (BSB-1).
2.5.Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu keşfeder (BSB-1,16,22,23,24,32).

KONU: Bazı Cisimler Neden Yüzer?

Yoğunluk: Birim hacimdeki kütle miktarına yoğunluk denir. Yoğunluk kütlenin hacme bölünmesi ile bulunur. Birimi g/cm³, g/ml veya kg/m³ tür.

yogunluk_formul

Yoğunluk maddenin ayırt edici özelliklerindendir. Yoğunlukları aynı olan maddeler de aynı olabilir. Yoğunlukları farklı maddeler kesinlikle aynı madde değildir.

 

1. Yüzen cisimler:

Bir cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan az ise cisim yüzer. Bu durumda cisim nereye bırakılırsa bırakılsın cisim sıvının yüzeyine doğru hareket eder. Bu hareket kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı eşit oluncaya kadar devam eder.

Yüzen cisimlerin özellikleri

 • Cismin üzerine etki eden kaldırma kuvveti sıfırdır, cisim dengededir.
 • Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan küçüktür. (dcisim < dsıvı)
 • Cisim batan kısmın hacmi kadar sıvı taşırır. (V taşan = V batan)
 • Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olur. (G=Fk)
 • Taşan sıvının ağırlığı, G ve Fk ya eşit olur.
 • Taşırma kabında ağırlaşma olmaz.

2. Askıda kalan cisimler

 Cismin yoğunluğu ile sıvının yoğunluğu eşit ise cisim sıvı içinde askıda kalır. Askıda kalma durumunda sıvının en üstü ile en altı arasında herhangi bir yerde bulunabilir.

Askıda kalan cisimlerin özellikleri

 • Cismin üzerine etki eden kaldırma kuvveti sıfırdır, cisim dengededir.
 • Sıvının yoğunluğu ile cismin yoğunluğu eşittir. (dcisim = dsıvı)
 • Taşan sıvının hacmi cimin hacmine eşittir.
 • Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine ve cismin ağırlığına eşittir.
 • Taşırma kabında kapta ağırlaşma olmaz.

3. Batan cisimler

 Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazla ise cisim batar. Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden fazladır.

Askıda kalan cisimlerin özellikleri

 • Taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir.
 • Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazladır. (dcisim > dsıvı)
 • Taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığından azdır.
 • Taşırma kabında, cismin ağırlığı ile taşan sıvının ağırlığı arasındaki fark kadar kapta ağırlaşma olur.

yuzen-batan-cisim

 

Not:

 • Aynı maddeden yapılmış farklı büyüklükdeki parçaların sıvı içerisinde batma oranları aynıdır.
 • Bu su üzerinde yüzerken, buzun erimesi su seviyesini değiştirmez.
 • Bi cismin yüzmesinde sıvının derinliğinin, hacminin, kütlesinin, şeklinin etkisi yoktur.

TEOG Yoğunluk Soruları

Sıvıların kaldırma kuvveti, cisimlerin yüzme durumları soru ve cevapları

Etiket(ler): , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir