Çiçeksiz Bitkiler

Çiçeksiz bitkiler kara yosunu, su yosunu, eğrelti otu, kibrit otu, ciğer otu, at kuyruğu, likenlerdir

Çiçeksiz Bitkilerin Özellikleri

  1. Çiçeği bulunmayan bitki türüdür.
  2. Üremeleri çiçek yerine sporla gerçekleşir.
  3. Çiçeği olmadığı için tohumu da oluşmaz.
  4. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapılıdır.
  5. Suda ya da nemli yerlerde yaşarlar.
  6. En gelişmiş çiçeksiz bitki eğrelti otudur.
  7. Kök, gövde ve yaprakları iyi gelişmemiştir veya yoktur.
  8. Eşeyli veya eşeysiz çoğalabilir.
  9. Eğrelti otu hariç iletim boruları yoktur.
  10. Su yosunu, kara yosunu ve eğrelti otunda döl almaşı görülür.
 eğrelti otu  Eğrelti otu: Yapı olarak çiçekli bitkilere benzer. Gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır. Eğrelti otları, ormanlarda, nemli yerlerde yaşar.
 su yosunu  Su yosunları (Algler): Suda yaşarlar. Fotosentez yaparak suyun oksijence zenginleştirir. Basit köksü yapıları vardır.
 kara yosunu Kara yosunları: Karada yaşarlar. Islak veya nemli yerleri severler. Basit köksü yapıları vardır. Gövdeleri küçüktür.
 at kuyruğu   At kuyrukları: Genellikle nemli yerlerde ve bataklıklarda görülür. Bu bitkinin gövdesinde düğümler ve bu düğümlerden çıkan silisli çıkıntılar bulunur. Üremeleri sporla olur.
 kibrit otu  Kibrit otu: Çok yıllık otsu ve çiçeksiz bir bitki türüdür. Dağların nemli yerlerinde yetişir. Bitki 4 yaşına geldiğinde sarımsı kozalak biçiminde yapı oluşturur. Sporları kozalağın yaprakların üzerinde bulunur.
 ciğerotu   Ciğerotu: Çoğunlukla nemli topraklarda, kayalarda ve ağaç kütüklerinde yaşarlar. Gövdeleri yoktur, yapraklarında orta damar bulundurmazlar. Dallanmış kurdale şeklindeki yapıları toprak üzerinde uzanır. İletim dokuları yoktur. kökümsü yapılar ile toprağa tutunurlar.
 liken   Likenler: Su yosunu (alg) ve mantarın birleşerek meydana getirdiği canlıdır. Kaya, ağaç kabuğu ve çatılarda yaşar. Likenin yapısı incelendiğinde ortada su yosunu, etrafında mantar olduğu görülür.

 

 

 

Etiket(ler): , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir