7.Sınıf Fen Bilimleri Gök Cisimlerini Tanıyalım

Fen Bilimleri ==> Ortaokul 3.Sınıf (7.SINIF) ==> 7. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi

Kazanımlar

7.7.1. Gök Cisimleri
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Yıldız, takımyıldız, ışık yılı, gezegen, uzay, evren
7.7.1.1. Gök cisimlerini çıplak gözle gözlemler ve yaptığı araştırma sonucunda uzayda
gözleyebildiğinden çok daha fazla gök cismi olduğu sonucuna varır.
a. Evren kavramı, “aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü”; uzay kavramı
ise “evrenin dünya dışında kalan kısmı” olarak tanımlanır.
b. Evrenin oluşumuyla ilgili olarak öne sürülen belli başlı görüşler belirtilir; fakat
detaylarına girilmez.
c. Güneşe çıplak gözle bakılmaması konusunda öğrenciler uyarılır. Çıplak gözle
uzun süreli gökyüzü gözlemi yapan bilim insanlarının görme yetisini kısmen ya
da tamamen kaybettiklerine yönelik bilim tarihinden örnekler üzerinde durulur.
7.7.1.2. Bilinen takımyıldızlarla ilgili araştırma yapar ve sunar.
a. Yıldızlar arasındaki mesafelerin “ışık yılı” adı verilen bir uzaklık ölçü birimiyle
ifade edildiği belirtilir.
b. Takımyıldızlarının Dünya’dan bakıldığındaki görüntülerine bakılarak yapılan
benzetmelerin, gökyüzü gözlemini kolaylaştırdığı belirtilir.

7.7.1.3. Yıldızlar ile gezegenleri karşılaştırır.
a. Güneş’in de bir yıldız olduğu vurgulanır.
b. Günlük yaşamda gökyüzü ile ilgili kullanılan ve kavram yanılgısı oluşturabilecek
bazı ifadelerin (yıldız kayması, kuyruklu yıldız, çoban yıldızı vb.) bilimsel açıklamaları verilir.

KONU: Gök Cisimlerini Tanıyalım

Uzay: Dünyayı,   gezegenleri,  yıldızları,  meteorları,  kuyruklu yıldızları,  asteroitleri  ve diğer gök cisimlerini içine alan boşluğa uzay denir. Evrenin dünya dışında kalan kısmıdır

Gök Cisimleri: Uzayda yıldızlar, gezegenler ve gök taşlarıyla doludur. Bunların her biri gök cismidir.

Evren: Uzayı ve içinde bulunan gök cisimlerini kapsar.  Her şey evrenin içinde yer almaktadır.
Dünya + Uzay = Evren

Evreninin Oluşumu ile İlgili Görüşler

  1. Newton’un Hareketsiz ve Başlangıcı olmayan görüşü: Newton’a göre evren sabittir. Önceden de bu şekilde idi sonsuza kadar da bu şekilde kalacaktır.
  2. Big Bang (Büyük Patlama) görüşü: Evrenin oluşumu büyük patlama ile meydana geldi. 10-20 milyar yıl önce evren büyük patlama ile meydana gelmiştir. Büyük patlama görüşü 1922 yılında Alexander Friedman yılında tarafından ortaya atılmıştır.

Yıldızlar: Yıldızların şekli genellikle küreseldir. Yıldızlar, uzaydaki bulutsu adı verilen gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkışmasıyla meydana gelir. Yıldızlar da doğar, yaşar ve ölürler. Ömrü biten dev yıldızlar şiddetli bir patlama ile parçalanır ve ortaya çıkan parçalar uzay boşluğuna dağılır. Yıldızların ortalama ömrü 10 milyar yıldır.

yıldız

Soğuk  ->   Kırmızı yıldızlar
Orta sıcaklıkta   ->   Sarı  yıldızlar
Çok sıcak   ->  Mavi veya beyaz yıldızlar

En Büyük Yıldız:  HR 5171 A ( Güneş’in 1300 katı ) 2014 tarihli
Gök yüzünün en parlak yıldızı : Sirius
Bize en yakı yıldız: Güneş

Takım Yıldızı: Gökyüzüne dünyadan bakıldığında sergiledikleri görünüm sebebiyle bir arada bulunan yıldız grupları takımyıldızı olarak adlandırılır. Büyükayı, Küçükayı, ejderha, çoban, kuzey tacı, Orion(Avcı) ve günlük hayatta sıkça duyduğumuz burçlarda takım yıldızlarına örnek verilebilir.

Kuyruklu yıldız: Adlarının aksine, birer yıldız değildir. Bu gök cisimlerinin yapısında donmuş halde buzlar, gazlar ve tozlar bulunur. Bu yüzden kirli kartopu olarak da adlandırılır.

Gök taşı: Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara gök taşı adı verilir.

Gezegen ile yıldız arasındaki farklar

1. Yıldızlar kendileri birer ısı ve ışık kaynağı oldukları halde, gezegenler yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtır.
2. Gezegenler yıldızlardan daha soğuk ve küçüktür.
3. Yıldızların ışıkları yanıp söner gibi görünürken, gezegenlerin ışıkları yanıp sönmeden kesintisiz olarak görünür.

Işık yılı: Bir ışık yılı, ışığın boşlukta bir yılda aldığı uzaklıktır. Işık yılı bir zaman birimi olmayıp uzaklık ölçüsü birimidir. Bir ışık yılı yaklaşık 9,46×1012 km dir.

 

 

 

 

 

 

 

Etiketlenmiş , , , , , , .Yer işareti koy permalink.

7.Sınıf Fen Bilimleri Gök Cisimlerini Tanıyalım için 2 cevap

  1. esra diyorki:

    güzeeelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

  2. mustafa diyorki:

    çok güzel çok anlatıcı bir site

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir