8.Sınıf Fen Bilimleri Kimyasal Tepkimeler

<==  8.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 4.Sınıf (8.SINIF) ==> 3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri  ==> Kimyasal Tepkimeler

Kazımlar

3. Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak öğrenciler;
3.1.Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar.
3.2.Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar.
3.3.Kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğini gösteren deneyle gösterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).
3.4.Kimyasal değişimi atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların oluşması temelinde açıklar.
3.5.Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların oluşmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir.
3.6.Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir (BSB-10).
3.7.Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma tepkimelerini formüllerle gösterir (BSB-30, 31).

KONU: Kimyasal Tepkimeler

Elementler bir araya gelerek bileşikleri oluştururlar (H2O gibi). Aynı tür atomların oluşturduğu bileşiklerde bulunmaktadır (H2, O2, N2 gibi).Moleküller ve bileşikler formüllerle gösterilir. Formüle bakılarak atom sayısı ve türü bilinir.

H2O —> 2 tane Hidrojen, 1 tane oksijenden meydana gelmiştir.

Not: Bileşiğin formülünde parantez kullanılmış ise parantezin altındaki rakamla içindeki elementler çarpılır.

Ca(SO4)2 —> 1tane Kalsiyum, 2 tane Kükürt, 8 tane Oksijenden oluşur.

Not: Bileşiğin önünde katsayı varsa, bu katsayı bütün element sayıları ile çarpılır.

3Ca(OH)2 –> 3 tane Kalsiyum, 6 tane Oksijen, 6 tane Hidrojen vardır.

Bileşik formüllerinin yazılması çözümlü örnekleri

Çok atomlu iyonların (katyon ve anyon) formülleri ve isimleri 

Kimyasal Tepkimelerin Yazılması

Kimyasal tepkimeler yazılırken kimyasal denklem şeklinde gösterilir.

Tepkimeye (Reaksiyona) girenler sol tarafa, ürünler ise sol tarafa yazılır.

kimyasal_reaksiyonlar

 

 • Tepkimeye girenler ve ürünler birden fazla ise aralarına + işareti konulur.
 • Girenler ve ürünler arasına → işareti konulur.

Kimyasal Tepkimede Korunanlar

 1. Atom cinsi ve sayısı
 2. Kütle
 3. Toplam proton, nötron ve elektron sayıları

Kimyasal Tepkimede Korunmayabilenler

 1. Molekül sayısı korunmayabilir
 2. Hacim korunmayabilir
 3. Kimyasal özellikler korunmaz

 Kimyasal Tepkimelerde Denkleştirme

Kimyasal tepkimelerde girenlerin atom cinsi ve türü, ürünlerin atom cinsi ve türüne eşit olmak zorundadır. Bu nedenle kimyasal tepkimede bileşiklerin önüne uygun katsayılar yazılarak denkleştirme yapılır.

Kimyasal tepkimenin denkleştirme kuralları

 1. Atom sayısı en fazla olan bileşikten denkleştirilmeye başlanır.
 2. Genellikle en fazla atom içeren bileşiğin katsayısı 1 olarak kabul edilir. (Bazı durumlar da değiştirilebilir)
 3. Denkleştirmede Hidrojen (H) ve en sona da Oksijen (O) bırakılır.
 4. O2 , H2  gibi molekül yapıda olan elementlerin katsayısına 1/ 2 , 3/2 gibi kesirli sayılar yazılabilir.
 5. Denkleştirmede sadece katsayılar değiştirilir. Bileşiğin ortasına altına veya başka bir yere rakam yazılmaz.

Örnekler

1. N2 + H2 → NH3 kimyasal tepkimesini denkleştirelim.

En fazla atom içeren bileşik NH olduğu için buradan başlayacağız.

Girenlerde N iki, ürünlerde N bir tane olduğu için  NH3 önüne 2 katsayısı yazılır.

N2 + H2 → 2 NH3    olur.

Girenlerde Hidrojen atom sayısı 2, ürünlerde ise 6 dır. Hidrojenleri eşitlemek için H2  nin önüne 3 yazarız.

 N2 + 3H2 → 2NH3  tepkimenin denkleşmiş hali

2. C3H8 + O2 → CO2 + H2O  kimyasal tepkimesini denkleştirelim.

En fazla atom içeren bileşik C3H8

Girenlerde karbon 3, ürünlerde 1 olduğu için CO2 nin katsayısını 3 yaparız.

C3H8 + O2 → 3CO2 + H2O   olur.

Hidrojen atomlarını denkleştirecek olursak

Girenlerde 8, ürünlerde 2 Hidrojen vardır. Bu nedenle  H2O  nun katsayısını 4 yaparız.

C3H8 + O2 → 3CO2 + 4H2O   olur.

En son oksijenin denkleştirmesine geliyoruz.

Girenlerde 2, ürünlerde 10 Oksijen bulunmaktadır. Girenlerdeki  O2  katsayısını 5 yaparız.

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O denklem denkleşmiş olur.

Kimyasal Tepkime Denkleştirmeleri örnekleri

 

Etiketlenmiş .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir