Metrik Sistem Nedir

Metrik Sistem Nedir?

Metrik sistem 1795 yılında Fransızlar tarafından tanıtılan uzunluk için metre ve ağırlık için kilogram temel birimlerine dayalı (mètre des Archives ve kilogramme des Archives), uluslararası kabul görmüş ondalık tabanlı ölçüm sistemidir.

Metrik Sistem

Öneki  Sembolü Anlamı Değeri
Tera- T Trilyon x 1.000.000.000.000
Giga- G Milyar x 1.000.000.000
Mega- M Milyon x 1.000.000
Kilo- k Bin x 1.000
Hekto- h Yüz x 100
Deka- da On x 10
Desi- d Onda bir x 1/10
Santi- c Yüzde bir x 1/100
Mili- m Binde bir x 1/1.000
Mikro- µ Milyonda bir x 1/1.000.000
Nano- n Milyarda bir x 1/1.000.000.000
Piko- p Trilyonda bir x 1/1.000.000.000.000

Bir kelimenin önüne aşağıdaki eklerden biri geldiğinde, o kelimeyi ön ekin değeri ile çarpılır.

Örnek: Kilometre (kilonun anlamı bin) binmetre olarak çevirebiliriz. Buna benzer olarak aşağıdaki örnekler de verilmiştir.

Kilogram = bingram =1000 g

Kiloamper = binamper

Kilopaskal = binpaskal

 Örnek: Desimetre nedir?

Metre kelimesinin önünde desi- öneki olduğu için metrenin onda biridir. 1dm = 1/10 m’dir.

Örnek: 1 metreküp kaç desimetreküp’tür?

1 metre 10 desimetre’dir.
1 metreküp = 1m3 = 1m x 1m x 1m = 10 dm x 10 dm x 10 dm = 1000 dm3 olur.
Kısaca hacim ölçüleri askatlarına çevirirken her basamakta binle çarpılır. Üst katlarına çevrilirken her basamakta bine bölünür. Bir metreküp, bir alt basamakta olan desimetreküpe çevrilirken binle çarpılır. (1 m3 = 1000 dm3 )

Tersi olduğu zaman bir desimetre küp, metre küpün  binde biri olmaktadır. Desimetre küp üst basamakta olan metreküpe çevrilirken bine bölünür.
(1 dm3 = 1/1000 m3 )

Kaynak:tr.wikipedia.org

Etiket(ler): , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir