Ortaokul Dönem Puanı Nasıl Hesaplanır

Ortaokul Dönem Puanı Nasıl Hesaplanır?

Değişen ilköğretim kurumları yönetmeliğinden dolayı 2014-2015 eğitim öğretim yılında karne notu kalkmış yerine dönem puanı  gelmiştir. Bu değişikliklerin neler olduğunu örnekleri ile açıklamaya çalışalım.

Dönem Puanı nedir?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde dönem puanı hakkında aşağıdaki ifade yer almaktadır.

Madde 27 -a :Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında bir dersin dönem puanı; Öğrencinin sınavlardan, ders etkinliklerine katılımdan ve varsa projeden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir.

Öğrencini dönem sonunda karnesinde göreceği o döneme ait karne notu kalkmış, onun yerine dönem puanı yazılacaktır. Hesaplanırken yazılılar, ders etkinliklerine katılım puanları varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması (Puanların toplanarak, not sayısına bölümü) ile bulunur.

DİKKAT: Artık karnede puanların  nota dönüştürülmesi yapılmamaktadır. 5’lik not sistemi yerine direk dönem paunı yazılmaktadır.

Not hesaplamada eskiden olan performans görevi kalkmıştır. Onun yerine sadece ders etkinliklerine katılım notu verilecektir. Bu not yazılılar gibi direk ortalamaya katılacaktır. Detaylı incelemek için tıklayınız.

2014-2015 eğitim öğretim yılı için örnek hesaplamalar yapalım.

1. Örnek: Aşağıda bir öğrencinin derste aldığı notlar verilmiştir.

3 Yazılı puanı ve 2 Ders etkinliklerine katılım puanı alsın, proje almamış olsun.

1. Yazılı 2. Yazılı 3. Yazılı 1.Ders etkinliklerine katılım 2.Ders etkinliklerine katılım
85 75 83 90 100

Dönem puanı = (85 + 75 + 83 +90 + 100)/5 = 433/5 = 86,6000

2. Örnek: Aşağıda bir öğrencinin derste aldığı notlar verilmiştir.

2 Yazılı puanı, 1 Ders etkinliklerine katılım puanı ve 1 proje almış olsun.

1. Yazılı 2. Yazılı 1.Ders etkinliklerine katılım Proje Puanı
85 80 90 100

Dönem puanı = (85 + 80 + 90 + 100)/4 = 355/4 = 88,7500

Yıl Sonu Puanı nedir?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yıl sonu puanı hakkında aşağıdaki ifade yer almaktadır.

Bir dersin yıl sonu puanı;a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Yıl sonu puanı hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

Yıl sonu puanı 1. dönem ve 2.dönem puanların toplanarak ikiye bölünmesi ile bulunur. Virgülden sonrada dört basamak yazılacaktır. Sayı dört basmaktan fazla ise yuvarlama yapılacaktır. (Dört basamaktan sonraki beşinci sayı, beş  ve beşten büyükse önceki sayıyı bir artırır.)

Örnek: 1.dönem puanı 89,6666 ve 2.dönem puanı 90,3333 olan öğrencinin yıl sonu puanı ne olur?

(89,6666 + 90,3333) / 2 =  179,9999/2 = 89,99995  en sondaki beş, önceki dokuzu bir artırır. 90,0000 olur.

DİKKAT: Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için yıl sonu puanının 45,00’dan aşağı olmaması gerekir. Önceden karne notu hesabında 1.dönem iki, ikinci dönem bir düşse geçmekteydi, fakat karne notu kalktığı için yıl sonu notunun 45,00’dan fazla olması gerekiyor. 44,99 ortalama ile kalmaktadır.

Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem başarı puanının aritmetik ortalaması, her ders için 45,00’dan az olamaz.

Dersin Ağırlıklı Puanı

Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Yıl Sonu Başarı Puanı nedir?

 Yıl sonu başarı puanı, derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Yıl sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Bu puan öğrenim belgesinde belirtilir.

Daha ayrıntılı incelemek için ilköğretim kurumları yönetmeliği

Dönem Puanı, Takdir ve Teşekkür hesabı nasıl yapılır?

5. Sınıf için tıklayınız

6. Sınıf için tıklayınız

7. Sınıf için tıklayınız

8. Sınıf için tıklayınız

Etiket(ler): , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Ortaokul Dönem Puanı Nasıl Hesaplanır için 4 cevap

  1. Samet diyorki:

    Böyle bi şey olmazya puanım taktire yetiyo ama bu 1. Dönemle 2. Dönem toplanıp çıkarılinca taktir alamıyom

  2. birisi diyorki:

    ilk dönem ortalamam 99.64 ikinci dönem ise 99.87 7.sınıfa gidiyorum ama okuldaki diğer öğrencilerin de durumları iyi ve 1. veya 2. olmayı planlıyorum.1. olabileceğini düşündüğüm kişiyle ilk dönem ortalamalarımız arasında 0,15 puan vardı ikinci dönem puan farkını bilmiyorum fakat ingilizce ortalamalarımız 99,40 ve benim din ortalamam 99 onun ise yüz kaçıncı olabilirim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir