Sürat nedir? Sürat soruları ve grafikleri

surat1

Sürat formülü

Sürat Nedir?

Sürat: Bir cismin birim zamanda aldığı yoldur. Sürat ve hız kavramları aynı değildir. Sürati hesap edebilmek için alınan yolu ve geçen zamanı bilmek gerekir. Bir cismin hareketi süresince aldığı toplam yolun, cismin toplam hareket süresine bölümü ile bulunur.

sürat formülü

Ölçülen her büyüklüğün mutlaka bir birimle belirtilmesi gerekir. Uzunluk birimini santimetre (cm), metre (m), kilometre (km); zaman birimini ise saniye (s), dakika (dk), saat (h) olarak ifade edebiliriz. Alınan yolun birimi metre, zaman birimi saniye alınırsa, SÜRAT birimi metre/saniye olur. Yer değiştirme km,  zaman saat (h) alınırsa süratin birimi km/h olur.

Sürat Birimleri

Birimi m/s, km/h, cm/s,  m/dk olarak kullanılır. Eğer sürat hesaplanırken verilen değerler farklı birimlerden ise uzunluk ve zaman çevirimleri yapılır.

Yol Birimlerinin Dönüşümü : 1 km = 1000 m,  1 m = 100 cm
Zaman Birimlerinin Dönüşümü : 1 h = 60 dk,  1dk = 60 s,  1 h= 60 dk = 3600 s

Sabit süratli hareket: Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit yol almasıdır. Hareket boyunca süratinde bir değişiklik olmaz.

Ortalama sürat: Hareketlinin aldığı tolam yolun, toplam zamana bölünmesiyle bulunur.

Yol-Zaman Grafiği :

Hareketli,  hareketi süresince eşit sürelerde eşit yollar alır ve bu nedenle sürati sabittir.
Hareketlinin yol – zaman grafiğinden sürati bulunur. Grafikten seçilen her hangi bir noktanın zaman ve yol eksenlerini kestiği noktalar bulunur. Bu noktalara karşılık gelen değerler sürat formülünde yerine yazılarak sürat hesaplanır.

Yol-Zaman grafiği nasıl çizilir?

1. Koordinat sistemi çizilir.
2. X eksenine(yatay) zaman, y eksenine(dikey) alınan yol ve birimleri yazılır.
3. Eksenler bölmelendirilir.
4. Tablodaki veriler grafiğe kaydedilir.
5. Noktalar birleştirilerek grafik oluşturulur.

yol zaman grafiği

 

Sürat – Zaman Grafiği :

Hareketli,  hareketi süresince eşit sürelerde eşit yollar alır ve bu nedenle sürati sabittir. Zaman değişse bile sürat değişmez. Hareketlinin sürat – zaman grafiğinden aldığı yol bulunur. Sürat – zaman grafiğinin altında kalan alan hareketlinin aldığı yolu verir.

Sürat-Zaman grafiği nasıl çizilir?

1. Koordinat sistemi çizilir.
2. X eksenine(yatay) zaman, y eksenine(dikey) sürat ve birimleri yazılır.
3. Eksenler bölmelendirilir.
4. Tabloda sürat verilmiş ise grafiğe kaydedilir. Alınan yol verilmiş ise her zaman aralığı için sürat hesap edilir.
5.Noktalar birleştirilerek grafik oluşturulur.

sürat zaman grafiği

 

Sürat konusu ile ilgili sorular

 Örnekler

1-100 m lik mesafeyi 8 saniyede koşarak rekor kıran sporcunun sürati kaç m/s dir?

Yol = 100 m
Zaman = 8 s
Sürat = ? m/s

hesap1

2-Bir yarış atı 800 m yi 20 s de koşuyor. Bu atın sürati kaç m/s dir?

Yol = 800 m
Zaman = 20 s
Sürat = ? m/s

hesap2

Örnek Sorular

  • Sürati 120 km/h olan bir araç 3 saatte …………..km yol alır.
  • 20 saniyede 160 metre yol alan aracın sürati ……….m/s dir.
  • Sürati 2 m/s olan araç 2 dakikada ………….. metre yol alır.
  • 50 saniyede 1 km yol giden aracın sürati ………… m/s dir.
  • Sürati 10 km/h olan araç 45 km lik yolu ………. saatte gider.

    sürat sorusu indir

Süratle ilgili diğer konular

m/s ve km/h sürat çevirici

Sürat hesaplayıcı

Uzunluk, zaman ve sürat çevrimleri

Sürat ve hızın farkı nedir?

Sürat cetveli nedir?

Etiket(ler): , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir