7.Sınıf Biyo-çeşitlilik Konu Özeti - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2014/07/17

7.Sınıf Biyo-çeşitlilik Konu Özeti

<==  7.Sınıf Konularına geri dön
 Ortaokul 7.SINIF ==> 7. Ünite: İnsan ve Çevre İlişkileri  ==> Biyo-çeşitlilik

Kazanımlar

7.5.2. Biyo-çeşitlilik
Önerilen Süre: 6 ders saati


Konu/Kavramlar: Yerel ve küresel çevre sorunları, nesli tükenen canlılar, nesli tehlike altındaki türler, bilinçsiz avlanma, türlerin korunması
7.5.2.1. Biyo-çeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
7.5.2.2. Biyo-çeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır ve çözüm önerileri üretir.
7.5.2.3. Ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve hayvanları araştırır ve örnekler verir.

KONU: Biyo-çeşitlilik
Bir ekosistemde bulunan bitki ve hayvan türlerinin sayı ve çeşitliliğine biyo-çeşitlilik  denir.


A-Biyo-çeşitliliğin önemi nedir


 • Biyo-çeşitlilik ekosistemin işleyişini kolaylaştırır.
 • Biyo-çeşitlilik doğal zenginliktir.
 • Biyo-çeşitliliğin fazla olması tarım ve sanayi alanında katkı sağlar.
 • Biyo-çeşitlilik doğa turizmini katkı sağlar.
 • Biyolojik çeşitlilik ile ekosistemler dengede kalır.
 • Biyo-çeşitlilik sağlığımızı destekler.
 • Ülkemiz biyo-çeşitlilik yönünden zengindir.


B-Biyolojik çeşitliliğe etki eden faktörler


 1. İklim: Bitki ve hayvanlar her iklimde yaşayamaz.
 2. Yeryüzü şekilleri: Arazide dağ, ova, vadi gibi yeryüzü şekilleri biyolojik çeşitliliğe neden olur.
 3. Coğrafi konum: Bulunan yerin dünya üzerindeki coğrafi konumu da önemlidir.
 4. Toprağın yapısı:  Toprakta bulunan mineraller biyolojik çeşitliliği etkiler.


C-Biyo-çeşitliliğin etkilediği alanlar


 1. Tarım: Beslenme sorunları çözülür, farklı ürünler elde edilir.
 2. Tıp ve eczacılık: Bitkisel ürünler ile yeni ilaçlar üretilir.
 3. Ormancılık: Kağıt, kauçuk, kereste üretimi sağlanır.
 4. Balıkçılık: Denizlerde elde edeceğimiz ürünler besin olarak tüketilir.
 5. Hayvancılık: Et, süt ve hayvansal ürünlerin elde edilmesini sağlar.
 6. Endüstri: Çeşitli sanayi ürünlerinin elde edilmesi için gerekli ham madde ihtiyacını sağlar


D-Biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörler


 1. Çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatılması.
 2. Erozyonla toprağın yok olması
 3. Tarımda zirai ilaç kullanımı
 4. Sulak alanların kurutulması
 5. Ormanların tahrip edilmesi
 6. Küresel ısınma
 7. Kaçak ve aşırı avlanma
 8. Turizm faaliyetlerinin artması
 9. Ev ve sanayi atıkları
 10. Maden ocaklarının doğayı tahrip etmesi
 11. GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) biyo-çeşitliliği tehdit etmektedir.

Canlıların nesillerinin tükenmesi biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur.


E-Ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan canlılar


1.Ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanlar


 1. Kelaynak, 
 2. Deniz kaplumbağası (Caretta Caretta)
 3. Akdeniz foku
 4. Yaban kedisi
 5. Ceylan
 6. Yaban koyunu
 7. Alageyik
 8. Bozayı
 9. Tepeli pelikan


2.Ülkemizde nesli tükenmiş olan hayvanlar


 1. Asya aslanı
 2. Asya fili 
 3. Anadolu parsı
 4. Kunduz
 5. Anadolu leoparı
 6. Mersin balığı 
 7. Yakalı toy kuşu
 8. Kafkas öküzü


3.Ülkemizde nesli tükenme tehlikesinde olan bitkiler


 1. Kardelen
 2. Sıklamen
 3. Göl soğanı
 4. Ters lale
 5. Orkide
 6. Salep
 7. Nergis
 8. Çiğdem
 9. Süsen
 10. Kar çiçeği


4.Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar


 1. Panda (Bambu ayısı)
 2. Kutup ayısı
 3. Penguen
 4. Kısa gagalı yunus


5.Dünyada nesli tükenen hayvanlar


 1. Dinazor
 2. Moa
 3. Mamut
 4. Tazmanya kaplanı
 5. Tazmanya kurdu
 6. Hazar kaplanı (Pers kaplanı)
 7. Çizgili sırtlan


F-Ülkemizin biyo-çeşitliliği


 1. Acur, 
 2. Çitlenbik, 
 3. İğde, 
 4. Göleviz, 
 5. Ahlat (yaban armudu), 
 6. Alıç, 
 7. Delice, 
 8. İdris, 
 9. Ergen, 
 10. Melengiç, 
 11. Muşmula (döngel), 
 12. Hünnap, 
 13. Taflan,  
 14. Üvez, 
 15. Yonca, 
 16. Mürdümük ülkemize özgü biyo-çeşitlilik sağlar.


Ülkemiz endemik tür bakımından çok zengindir.Diğer Konular

15 yorum: