Esnek Maddelere Örnekler Veriniz

Esnek Madde Nedir


Esnek maddeler bir kuvvet uygulandığında şekil değiştiren, kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski halini alabilen maddelere esnek madde denir.

Esnek maddelerin esneklik sınırı vardır bu sınır aşıldığında esneklik özelliğini kaybedecektir. Bir yay çok çekilirse artık eski haline dönemez.


Esnek Maddelere Örnekler

Esnek Paket Lastiği


1. Yay : Kalem içindeki yaylar esneme özelliğinden dolayı sıkıştırılabilir.
2. Paket lastiği : Paketlerin açılmaması için kullanılır, esnektir.
3. Sünger : Bulaşık yıkama süngeri kuvvet uygulandıktan sonra tekrar eski halini alır.
4. Çorap : Çorabı çıkardıktan sonra tekrar küçülür.
5. Sapan Lastiği : Sapanlarda kullanılan lastik de esnektir.
6. Balon : Balon şişirildikten sonra havası indirilecek olursa tekrar küçülür.
7. Plastik top : Top esnekliği sayesinde sürekli aynı küre şeklinde kalır.
8. Kauçuk : Kauçuk ağacından elde edilen kauçuk esneklik özelliği vardır.
9. Araba lastiği : Araç lastikleri esnekliği sayesinde tekrar eski şeklini alır.
10. Silgi : Silgiyi eğip bükerseniz tekrar eski halini alır.
11. Saç tokası : Tokalar da tekrar eski haline geri dönebilir.
12. Don Lastiği : Eşofman gibi giysilerde kullanılan lastik esnektir.
13. Saat zembereği : Saat içerisinde bulunan zemberek esnektir.
14. Yay : Okçulukta kullanılan yay esnektir.
15. Stres topu : Stres topu esner
16. Trambolin : Sıçrama amaçlı kullanılan trambolin esnektir.
17. Tramplen tahtası : Sıçramak için kullanılan tramplen tahtası esnektir.
18. Plates topu : Plates topu da esnektir.
19. Maşa : Mutfakta kullanılan maşanın da esneme özelliği vardır.
20. Cımbız : Cımbız kuvvet uygulandıktan sonra tekrar eski halini alır.
21. Çelik Şerit : Çelikten yapılmış şerit esneme özelliği vardır.


Esnek Olmayan  Ancak Esnek Maddelerle Karıştırılanlar


Sakız, oyun hamuru, hamur, cam macunu, çamur esnek değildir.
Bunlar kuvvet uygulandığında şekil değiştirir fakat kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski haline gelmez.


Kazanım Nedir

Kazanım Nedir


Öğrencilerin ünite sonunda neleri yapabileceklerini gösteren bir süreçtir.   Kazanımlarda öğrenme olayı ile değil, öğrenme sürecinin nasıl gerçekleştiği önemlidir.

Kazanımlar öğrenci merkezlidir. Öğretmenin ne anlatacağından çok öğrencinin ne öğreneceğini ifade eder.

Kazanımlar öğrencilerin neyi yapabileceğini, neyi bileceklerini, neyi anlayabileceklerini ifade eder.

Fen Bilimleri Kazanımları nelerdir


Fen Bilimleri dersinde öğrencilerin neleri kazanacaklarını gösterir. Fen Bilimleri dersi kazanımları çerçevesinde eğitim öğretim yapılmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Rehberlik

1. Fen Bilimleri Dersine Nasıl Çalışmalıyız

Fen Bilimleri dersi temelinde merak olan bir derstir. Öncelikle konuyu merak edeceksiniz, araştıracaksınız, projeler üreteceksiniz bu sayede eğlenceli olarak öğrenmiş olursunuz.
Ders, derste öğrenilir, meşhur bir sözdür. Fen Bilimleri dersi de, okulda derste öğrenilir.

Isı ve Sıcaklık Nedir

Isı ve Sıcaklık Nedir

A- Isı nedir


Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerjiye ısı denir.
Isı alan madde ısınır ve sıcaklığı artar, ısı veren madde soğur ve sıcaklığı azalır. Elimize aldığımız buz bizden ısı alır, sıcaklığımız düşer, buz ise ısı alır. Sıcaklığı 38°C ye çıkan bir çocuğa buz torbasıyla temas ettiğinde ısı vererek sıcaklığı düşecektir.

Isı Alı-Verişi


Yukarıdaki şekilde 20 °C deki cisimden 10 °C deki cisme doğru ısı akışı olmaktadır. Belirli bir süre sonra her iki cismin son sıcaklıkları aynı olur.

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Konuları

 Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Konuları


Aşağıda Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Konuları ve özetleri bulunmaktadır. Ders çalışmada yardımcı olması dileği ile...


Testler

Fen Bilimleri Deney ve Projeleri

8.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

8.Sınıf Fen Bilimleri Konuları


Ortaokul 8.Sınıf Fen Bilimleri Konuları yeni müfredata göre aşağıda sıralanmıştır. Fen Bilimleri dersi  müfredatında 8 ünite vardır. Konulara ait açıklamaları linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf müfredatı 2016-2017 Eğitim Öğretim Döneminde uygulanmaya başlanmıştır.

1. Ünite: İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

1. DNA ve Genetik Kod
2. Mitoz
3. Mayoz
4. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
5. Ergenlik ve Sağlık

2. Ünite: Basit Makineler


1. Basit Makineler

3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri


1. Periyodik Sistem
2. Elementlerin Sınıflandırılması
3. Kimyasal Bağ
4. Asitler ve Bazlar
5. Kimyasal Tepkimeler
6. Türkiye’de Kimya Endüstrisi

4. Ünite: Işık ve Ses


1. Işığın Kırılması ve Mercekler
2. Sesin Sürati

5. Ünite: Canlılar ve Enerji İlişkileri


1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı
2. Madde Döngüleri
3. Sürdürülebilir Kalkınma
4. Biyo-teknoloji

6. Ünite: Maddenin Hâlleri ve Isı


1. Özısı
2. Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi
3. Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi

7. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik


1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
2. Elektrik Yüklü Cisimler

8. Ünite: Deprem ve Hava Olayları


1. Depremle İlgili Temel Kavramlar
2. Hava Olayları
3. Mevsimlerin Oluşumu
4. İklim

6.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Ortaokul Fen Bilimleri 6.Sınıf Konuları ve Özetleri


Ortaokul Fen Bilimleri 6.Sınıf Konuları  yeni müfredata göre aşağıda sıralanmıştır.
Fen Bilimleri yeni müfredatında 8 ünite vardır.
Konulara ait açıklamaları linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.1. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler


1-Canlılık Hücreyle Başlar
2-Destek ve Hareket Sistemi
3-Solunum Sistemi
4-Dolaşım Sistemi

2. Ünite:Kuvvet ve Hareket


1-Bileşke Kuvvet
2-Sabit süratli hareket

3. Ünite: Maddenin Tanecikli Yapısı


1- Maddenin Tanecikli Yapısı
2- Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
3- Yoğunluk 

4. Ünite: Işık ve Ses


1-Işığın Yansıması
2-Sesin Maddeyle Etkileşmesi

5. Ünite: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme


1-Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

6. Ünite: Madde ve Isı


1- Madde ve Isı
2- Yakıtlar

7. Ünite: Elektriğin İletimi


1- İletken ve Yalıtkan Maddeler
2- Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

8. Ünite: Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş


1- Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması
2- Dünyamızın Katman Modeli
3- Dünyamızın Uydusu Ay