5.Sınıf Biyoçeşitlilik

<== 5.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 5.SINIF ==> 6. ÜNİTE: İnsan ve Çevre ==> Biyoçeşitlilik

Kazanımlar

F.5.6.1. Biyoçeşitlilik
Önerilen Süre: 6 ders saati 
Konu / Kavramlar: Biyoçeşitlilik, doğal yaşam, nesli tükenen canlılar
F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
Ülkemizde ve Dünya,da nesli tükenen veya tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.
F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.


KONU: 5.Sınıf Biyoçeşitlilik


Biyoçeşitlilik


Bir ekosistemde bulunan bitki ve hayvan türlerinin sayı ve çeşitliliğine biyo-çeşitlilik  denir.


A-Biyoçeşitliliğin önemi nedir


 • Biyo-çeşitlilik ekosistemin işleyişini kolaylaştırır.

 • Biyo-çeşitlilik doğal zenginliktir.

 • Biyo-çeşitliliğin fazla olması tarım ve sanayi alanında katkı sağlar.

 • Biyo-çeşitlilik doğa turizmini katkı sağlar.

 • Biyolojik çeşitlilik ile ekosistemler dengede kalır.

 • Biyo-çeşitlilik sağlığımızı destekler.

 • Ülkemiz biyo-çeşitlilik yönünden zengindir.


B-Biyoçeşitliliğe etki eden faktörler


 1. İklim: Bitki ve hayvanlar her iklimde yaşayamaz.

 2. Yeryüzü şekilleri: Arazide dağ, ova, vadi gibi yeryüzü şekilleri biyolojik çeşitliliğe neden olur.

 3. Coğrafi konum: Bulunan yerin dünya üzerindeki coğrafi konumu da önemlidir.

 4. Toprağın yapısı:  Toprakta bulunan mineraller biyolojik çeşitliliği etkiler.


C-Biyoçeşitliliğin etkilediği alanlar


 1. Tarım: Beslenme sorunları çözülür, farklı ürünler elde edilir.

 2. Tıp ve eczacılık: Bitkisel ürünler ile yeni ilaçlar üretilir.

 3. Ormancılık: Kağıt, kauçuk, kereste üretimi sağlanır.

 4. Balıkçılık: Denizlerde elde edeceğimiz ürünler besin olarak tüketilir.

 5. Hayvancılık: Et, süt ve hayvansal ürünlerin elde edilmesini sağlar.

 6. Endüstri: Çeşitli sanayi ürünlerinin elde edilmesi için gerekli ham madde ihtiyacını sağlar


D-Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler


 1. Çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatılması.

 2. Erozyonla toprağın yok olması

 3. Tarımda zirai ilaç kullanımı

 4. Sulak alanların kurutulması

 5. Ormanların tahrip edilmesi

 6. Küresel ısınma

 7. Kaçak ve aşırı avlanma

 8. Turizm faaliyetlerinin artması

 9. Ev ve sanayi atıkları

 10. Maden ocaklarının doğayı tahrip etmesi

 11. GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) biyo-çeşitliliği tehdit etmektedir.

Canlıların nesillerinin tükenmesi biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur. Detaylı bilgi


E-Ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan canlılar


1.Ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanlar


 Kelaynak, deniz kaplumbağası, Akdeniz foku,  yaban kedisi, ceylan, yaban koyunu, alageyik, bozayı, tepeli pelikan,


2.Ülkemizde nesli tükenmiş olan hayvanlar


Asya aslanı, Asya fili, Anadolu parsı, kunduz, Anadolu leoparı, mersin balığı, yakalı toy kuşu, kafkas öküzü


3.Ülkemizde nesli tükenme tehlikesinde olan bitkiler


Kardelen, sıklamen, karçiçeği, göl soğanı, ters lale,  orkide, salep, nergis, çiğdem, süsen, kar çiçeği


4.Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar


Panda (Bambu ayısı), kutup ayısı, penguen, kısa gagalı yunus


5.Dünyada nesli tükenen hayvanlar


Dinazor, moa, mamut, tazmanya kaplanı, tazmanya kurdu, bizon, hazar kaplanı (Pers kaplanı), çizgili sırtlan


F-Ülkemizin biyoçeşitliliği


Acur, çitlenbik, iğde, göleviz, ahlat (yaban armudu), alıç, delice, idris, ergen, melengiç, muşmula (döngel), hünnap, taflan,  üvez, yonca, mürdümük ülkemize özgü biyo-çeşitlilik sağlar.

Ülkemiz endemik tür bakımından çok zengindir.


Diğer Konular

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder