5.Sınıf Biyoçeşitlilik Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/02/10

5.Sınıf Biyoçeşitlilik Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf Biyoçeşitlilik Test Soruları ve Cevapları

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Biyoçeşitlilik" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 22


Soru 1: Biyoçeşitlilik hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Biyoçeşitlilik bir ülkenin milli sermayesidir.
B) Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından zengindir.
C) Biyoçeşitlilik, o bölgedeki doğal yaşamın devamı açısından önemlidir.
D) Bir bitki türünün sayısının fazla olması biyoçeşitliliğin fazla olmasını sağlar.


Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?

A) Moa
B) Dinazor
C) Akdeniz foku
D) Güvercin


Soru 3: Aşağıdaki davranışlardan hangisi biyoçeşitliliği tehdit eder?

A) Hayvanların yumurtlama döneminde avlanması
B) Ağaçlandırma çalışmasının yapılması
C) Nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına alınması
D) Tarımsal alanlarda doğal gübrelerin kullanılması


Soru 4: Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşitçe zenginliğine ...................... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Yaşam alanı
B) Bitki türü
C) Doğal yaşam
D) Biyoçeşitlilik


Soru 5: Aşağıdaki canlılardan hangisi daha önceki zamanlarda yaşamış olmasına rağmen günümüzde nesli tükenmiştir?

A) Aslan
B) Kelaynak kuşu
C) Mamut
D) Ceylan


Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir?

A) Aşırı nüfus artışı
B) Fabrika bacalarına filtre takılması
C) Çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatılması.
D) Sulak alanların kurutulması


Soru 7: Aşağıdaki metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
...................................
Ülkemizde 500'den fazla özel yaşam alanı vardır.
10.000'den fazla bitki, 400'den fazla kuş, 500'den fazla balık, 100.000'den fazla omurgasız hayvan bulunmaktadır.

A) Ülkemizdeki bitki sayısı
B) Ülkemizde bulunan canlılar
C) Ülkemizin biyolojik çeşitliliği
D) Ülkemizde doğal yaşam alanı


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede yaşayan canlı çeşitliliğini azaltır?

A) Uygun iklim şartları
B) Bol besin bulunması
C) Sanayileşmenin az olması
D) Turizm faaliyetlerinin artması


Soru 9: Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli Dünya'da tükenmiştir?

A) Panda
B) Zürafa
C) Anadolu Aslanı
D) Bizon


Soru 10: Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir?

A) Leylek
B) Fil
C) Kelaynak kuşu
D) Deniz kaplumbağası


Soru 11: Aşağıdaki canlılardan kaç tanesinin nesli ülkemizde tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?
  • İnek
  • Akdeniz foku
  • Karga
  • Anadolu parsı
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkilemez?

A) Orman yangınları
B) İnsan nüfusundaki artış
C) Tarımda zirai ilaçların kullanılması
D) İnsanların bilinçlendirilmesi


Soru 13: Biyoçeşitlilikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir türe ait canlı sayısı arttıkça biyoçeşitlilik de artar.
B) Biyoçeşitlilik ülke ekonomisini olumlu etkiler.
C) Ülkemizin coğrafi koşulları biyoçeşitliliği artırmıştır.
D) Biyoçeşitlilik doğal bir zenginliktir.


Soru 14: Aşağıdaki bitkilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?

A) İğde
B) Taflan
C) Yonca
D) Kardelen


Soru 15: Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin nesli yok olmamıştır?

A) Dinazor
B) Mamut
C) Tazmanya kurdu
D) Tazmanya canavarı


Soru 16: Aşağıdaki yapılan faaliyetlerden hangisi biyoçeşitliliği artırmaz?

A) Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
B) İlaç yapımında doğadaki bitkilerin toplanması
C) Erozyonla mücadele edilmesi
D) Sulak alanların korunması


Soru 17: Aşağıdaki canlılardan hangisi bir zamanlar ülkemizde yaşamamıştır?

A) Asya fili
B) Kunduz
C) Tazmanya kaplanı
D) Yakalı toy kuşu


Soru 18: Bir bölgede yaşayan yerli tür canlılara endemik tür denir.
Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi Türkiye'nin endemik türü değildir?

A) Ankara keçisi
B) Kangal köpeği
C) Van kedisi
D) Gül bitkisi


Soru 19: Aşağıdaki canlı türlerinden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır?

A) Van kedisi
B) Denizli horozu
C) Salep
D) Ankara tavşanı


Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait biyoçeşitlilik değildir?

A) Lale
B) Hünnap
C) Taflan
D) Muşmula (döngel)


Soru 21: Biyoçeşitlilik endüstri ve sağlık alanlarında yararları vardır. Aşağıda verilenlerden hangileri bu alanlarda sağlanılan faydalarından birisi değildir?

A) Kauçuk ağaçlarından lastik üretilmesi
B) Ağaçlardan kağıt üretilmesi
C) Pamuğun sağlık ve tekstil alanında kullanılması
D) Ormanların erozyonu önlemesi


Soru 22: Aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemize ait bir biyoçeşitlilik olamaz?

A) Boz ayı
B) Fil
C) Muz ağacı
D) Hamsi
Diğer Konular
7 yorum: