8.Sınıf Asitler ve Bazlar Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Asitler ve Bazlar Test Soruları ve Cevapları


8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Asitler ve Bazlar" konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 25


Soru 1: Aşağıda verilen sıvılar asit ve baz olarak hangi türdendir?
           Kireç Suyu                   Sirke           Gazlı içecek
A)       Asit                               Baz               Asit
B)       Baz                               Baz               Asit
C)       Baz                               Asit               Baz
D)       Baz                               Asit              Asit
Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi asitler ve bazlar için ortaktır?

A) Ele kayganlık hissi verir.
B) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
C) pH değeri 7'den küçüktür.
D) Mermeri aşındırır.


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir?

A) Limon suyu
B) Elma suyu
C) Kezzap
D) Kireç suyu


Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir?

A) Tuzlu su
B) Şekerli su
C) Asitli su
D) Bazlı su


Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazlar için ortaktır?

A) Turnusol kağıdının rengini değiştirir.
B) Sulu çözeltilerinde H+ iyonu miktarını artırır.
C) Tatları ekşidir.
D) pH değeri 7'den küçüktür.


Soru 6: Aşağıdakilerden kaç tanesinin sulu çözeltisi baz özellik gösterir?
-Limon
-Şampuan
-Mide ilacı
-Kan
-Aspirin
-Mayonez

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5


Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi baz değildir?

A) Çikolata
B) Sirke
C) Hamur kabartma tozu
D) Göz yaşı


Soru 8: Aşağıda suda çözünmesi denklemi verilen asit aşağıdakilerden hangisidir?
HCl ------> H+ + Cl-

A) Tuz ruhu
B) Kezzap
C) Sudkostik
D) Zaç yağı


Soru 9: Aşağıda pH değerleri verilen sıvılardan hangisi en kuvvetli asittir?

A) 0
B) 3
C) 7
D) 14


Soru 10: Aşağıdaki çözeltilerin içerisine Metil Oranj damlatıldığında hangisinin rengi kırmızı olur?

I. Sabunlu su
II. Tuzlu su
III. Sirkeli su
IV. Limonlu su

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve IV


Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi bir sıvının asit olduğunu bilemek için yeterli değildir?

A) pH değerinin 0-7 arasında olması
B) Sulu çözeltilerinde H+ iyonunun fazla olması
C) Metil Oraj ile renk değiştirmesi
D) Bazlarla birleştiğinde tuz oluşturması


Soru 12: Aşağıda K, L ve M sıvıları hakkında bilgi veriliyor.

K: Turnusol kağıdının rengini mavi yapıyor.
L: Metil oranj damlatıldığında kırmızı renk oluyor.
M: Fenolftalein damlatıldığında pembe renk oluyor.

Bu sıvıların türleri aşağıdakilerden hangisidir?

           Asit            Baz
A)       K, M           L
B)       L                 K, M
C)       K, L            M
D)       L, M           K


Soru 13: Aşağıda verilen belirteçleri hangisi olduğunu bulunuz?

I: Asitlerde kırmızı, bazlarda sarı renk oluşturur.
II: Asitlerde renksiz, bazlarda pembe renk olur.
III: Asitlerde kırmızı, bazlarda mavi renk olur.

            Metil oranj              Fenolftalein          Turnusol kağıdı
A)            I                               II                            III
B)            II                              I                             III
C)            III                            II                             I
D)            I                              III                            II


Soru 14: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturmaz?

A) NH3
B) HCl
C) H2SO4
D) HNO3


Soru 15:

I. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
II. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
III. Tatları ekşidir
IV. Ele kayganlık hissi verir
V. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi sadece asitler ait özelliktir?

A) I, II, III
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) I, III ve V


Soru 16: Aşağıdakilerden hangisi asitler için doğrudur?

A) Tatları acıdır.
B) pH değeri 7'den büyüktür.
C) Metal kaplarda saklanabilir.
D) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.


Soru 17: Aşağıda verilen maddelerden hangisi içine atıldığı çözeltiden etkilenmez?

A) Kezzap içine atılan mermer
B) Kola içine atılan kemik parçası
C) Tuz ruhu içine atılan demir kaşık
D) Zaç yağı içine atılan plastik kaşık


Soru 18: Aşağıda verilen asit ve isim eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A) CH3COOH --> Karbonik asit
B) HCl --> Hidroklorik asit
C) H2SO--> Sülfürik asit
D) HNO--> Nitrik asit


Soru 19: Aşağıda verilen meyve ve içerisindeki asit eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A) Elma --- Malik asit
B) Üzüm ---Tartarik asit
C) Limon --- Sitrik asit
D) Çilek --- Astik asit


Soru 20: Asit yağmurlarının önlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Fosil yakıtların kullanımını artırmak
B) Çevremizde ağaç dikmek
C) Fabrika bacalarına filtre takmak
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak


Soru 21: Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurları hakkında yanlış bir bilgidir?

A) Tarihi eserlere zarar verir.
B) Araçların boyalarına zarar verir.
C) Bitkilerin gelişimine yararlıdır.
D) Toprağın mineral bakımından fakirleştirir.


Soru 22: Aşağıdakilerden hangisi kırmızı turnusolun rengini değiştirir?

A) NH3
B) HCl
C) H2SO
D) HNO


Soru 23: Aşağıdakilerden hangisi mavi turnusolun rengini değiştirir?

A) NH3
B) HNO3
C) KOH
D) NaOH 


Soru 24: Aşağıdaki maddelerden hangisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir?

A) Sirkeli su
B) Sabunlu su
C) Deniz suyu
D) Şekerli su


Soru 25: Piyasa adı “Sönmüş kireç” olarak ta bilinen baz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Potasyum hidroksit
B) Sodyum hidroksit   
C) Kalsiyum hidroksit
D) Amonyak


Diğer KonularHiç yorum yok:

Yorum Gönder