6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Anlatımı - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/09/26

6.Sınıf Güneş Sistemi Konu Anlatımı

<==  6.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 6.SINIF ==> 1. Ünite: Güneş Sistemi ve Tutulmalar ==> Güneş Sistemi

Kazanımlar

F.6.1.1. Güneş Sistemi
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Güneş sistemi, gezegenler, meteor, gök taşı, asteroit
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
a. Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilir.
b. Gezegenlerin uyduları olduğundan bahsedilir.
c. Gezegenlerin büyüklüklerine uzamsal olarak değinilir.
ç. Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir.
d. Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir.
F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.

KONU: Güneş Sistemi


Güneş Sistemi

Güneş sistemi

Güneş'in ve onun etrafında belirli yörüngelerde hareket eden gezegenlerin, uyduların, kuyruklu yıldızların bulunduğu gök cisimleri topluluğuna Güneş Sistemi denir.
Güneş sistemindeki ısı ve ışık kaynağı Güneş'tir.


Güneş

 • Dünya'ya en yakın yıldız Güneş'tir.
 • Güneş küre şeklindedir.
 • Güneş 4,6 milyar yaşındadır, 5 milyar yıl sonra sönecektir. 
 • Güneş ısı ve ışık kaynağımızdır.
 • Kullandığımız enerjinin tümünü Güneş'ten gelmektedir.
 • Samanyolu galaksisi içinde bulunan yaklaşık 200 milyar yıldızdan bir tanesidir.
 • Güneş ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 150 milyon km'dir.
 • Güneş ışığı Dünya'ya yaklaşık 8 dakikada ulaşır.
 • Güneş, Dünya'mızdan çok uzakta olduğu için küçük görülür.
 • Güneş'in çapı, Dünya'nın çapının 110 katıdır. Güneş'in hacmi Dünya'nın hacminin 1.300.000 katıdır.


A- Gezegenler

Bir yıldızın etrafında dolanma kendi ekseninde dönme hareketi yapan büyük gök cisimlerine gezegen denir.
Gezegenler çevresine ısı ve ışık saçmayan gök cisimleridir.

Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Özellikleri

 • Gezegenler Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtarak görülebilir.
 • Güneş sisteminde sekiz gezegen vardır.
 • Venüs ve Uranüs kendi ekseni etrafında doğudan batıya (saat yönünde), diğer gezegenler ise batıdan doğuya (saat yönünün tersi) döner.
 • Gezegenler Güneş etrafında dolanma, kendi eksenleri etrafında dönme hareketi yapar.
 • Güneş kütle çekim kuvvetiyle bütün gezegenleri kendine doğru çeker. Bu çekim kuvvetinden dolayı gezegenler Güneş'in çevresinde belirli bir yörüngede hareket ederler.
 • Gezegenler Güneş'e farklı uzaklıktadır, yörüngeleri elips şeklindedir.
 • Gezegenlerin Güneş etrafındaki dönüş hızları farklıdır.
 • Güneşe yakın olan gezegenlerin dolanma hızı fazla, uzak olanların dolanma hızları küçüktür.
 • Güneşe en yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen Neptün'dür .
 • Gezegenler hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş etrafında dönerlerken Samanyolu galaksisinin etrafında da dönmüş olurlar.


Gezegen Olma Koşulları
1. Yıldız etrafında dolanmalı
2. Küresel şekle sahip olmalı
3. Yörüngesindeki gök cisimlerini temizlemiş olmalı.
(Plüton bu şartı sağlamadığı için cüce gezegen sınıfındadır.)


Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları

Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'dür.
(Ezberlemek için kısaltması: Meraklı Vedat Dünkü Maçta Jaleye Sordu Umut Nasıldı)Gezegenleri büyüklüklerine göre (büyükten küçüğe) sıralaması

Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür
(Kolay yolu: Önce dış gezegenler sırasıyla, sonra Dünya, Dünya'nın ikizi Venüs, Mars ve en küçük Merkür)İç  gezegenler (Karasal gezegenler)

 • Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.
 • Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegendir.
 • Yoğunluk, büyüklük ve kayalık biçimleri benzerdir.
 • Halkaları bulunmaz.
 • Güneş'e yakındır. (İç yörüngede bulunur.)
 • İç gezegenlerin en büyüğü Dünya'dır.


İç ve Dış Gezegenler


Dış  gezegenler (Gazsal gezegenler)
 • Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
 • Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün  dış gezegendir.
 • Kalın atmosferleri vardır.
 • Büyük kısmı gazlardan oluşmuştur.
 • Dış gezegenler iç gezegenlerden büyüktür.
 • Hepsinin halkası ve çok sayıda uydusu vardır.
 • Sıcaklıkları iç gezegenlere göre düşüktür.
 • Güneş sisteminin dış yörüngesinde bulunurlar.Gezegenler

Güneş Sistemi

1. Merkür

 • Güneş'e en yakın gezegendir.
 • Güneş etrafında en hızlı dolanan gezegendir.
 • Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
 • Uydusu ve halkası yoktur.
 • Yüzeyi kayalık ve kraterlerle kaplıdır.
 • Çok ince bir atmosferi vardır.
 • Dünya, Merkür'den 3 kat büyüktür.
 • Yüzey sıcaklığı -170 ˚C ve 350 ˚C arasındadır.

2. Venüs

 • Venüs'ün dönüş yönü diğer gezegenlerden farklı olarak doğudan batıya dönmektedir.
 • Atmosferindeki yoğun karbondioksit nedeniyle sera etkisinden dolayı çok sıcak bir gezegendir. (460 °C)
 • Uydusu ve halkası yoktur.
 • Dünya'nın ikizidir. (Yaklaşık Dünya ile aynı büyüklüktedir.)
 • Venüs'ün diğer ismi Çoban Yıldızı, Tan Yıldızı, Akşam Yıldızı'dır.
 • Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir.
 • Dünya'dan bakıldığında en parlak gezegendir.
 • Dünya'ya en yakın gezegendir.

3. Dünya

 • Üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir.
 • Tek uydusu Ay'dır.
 • Halkası yoktur.
 • Mavi gezegen olarak bilinir.
 • Yüzeyinin 3/4'ü sudur.
 • Büyüklük olarak 5. büyük gezegendir.
 • Yüzey sıcaklığı ortalama 15 ˚C'dir.
 • Güneş sisteminin en yoğun gezegenidir.
 • Güneş sisteminde oksijen yoğunluğu en fazla olan gezegendir.

4. Mars

 • İki uydusu vardır. (Phobos, Deimos)
 • Halkası yoktur.
 • Kızıl gezegen olarak bilinir.
 • Yüzey sıcaklığı -140˚C ile 20˚C arasındadır.
 • Dünya, Mars'tan 2 kat büyüktür.
 • Atmosferinde su bulunmasından dolayı yaşam olabilecek bir gezegendir.
 • Üzerinde Güneş sisteminin en yüksek dağı (Olimpos) bulunur.

5. Jüpiter

 • Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. (Dev gezegen olarak bilinir.)
 • 80 uydusu vardır.
 • Kırmızı büyük lekeleri vardır.
 • Yüzey sıcaklığı -110˚C’dir.
 • Etrafında halkası vardır.
 • En büyük uydusu "Ganimet"tir.
 • Jüpiter, Dünya'dan 11 kat büyüktür.

6. Satürn

 • 83 uydusu vardır.
 • Etrafında 7 adet halkası vardır.
 • Jüpiter'den sonra ikinci büyük gezegendir.
 • Yüzey sıcaklığı -140˚C’dir.
 • En büyük uydusu Titan'dır.
 • Satürn, Dünya'dan 10 kat büyüktür.
 • Güneş sisteminde en az yoğun gezegenidir. 

7. Uranüs

 • 27 uydusu vardır.
 • Çevresinde ince bir halkası vardır.
 • Yüzey sıcaklığı -224˚C’dir.
 • Dönüş şekli yuvarlanan varil gibidir.
 • Zehirli gazlardan oluşan atmosferi vardır.
 • Güneş Sisteminin 3. büyük gezegenidir.
 • Uranüs, Dünya'dan 4 kat büyüktür.
 • Teleskopla keşfedilen ilk gezegendir.
 • Güneş sisteminin en soğuk gezegenidir.

8. Neptün

 • 14 uydusu vardır.
 • Çok ince 6 halkası vardır.
 • Yüzey sıcaklığı -214˚C’dir.
 • Güneş sisteminin en uzak gezegenidir.
 • Lacivert renkli gezegendir.
 • Güneş Sisteminin 4. büyük gezegenidir. (Uranüs'ün ikizi)
 • Atmosferi zehirlidir.
 • Neptün, Dünya'dan 4 kat büyüktür.

Not: Uydu sayıları MEB 2023 kitabına göre verilmiştir.(Uydu sayıları değişebilir)
Not: Plüton 24 Ağustos 2006 tarihinde gezegen sınıfından çıkarılarak cüce gezegen sınıfına dahil edilmiştir.B- Uydu

Gezegen çevresinde belirli yörüngede dolanan küçük gök cisimlerine uydu denir.
Bir uydu, etrafında dolandığı gezegenden daha küçüktür.
Jüpiter'in uydusu Ganimet ve Satürn uydusu Titan, Merkür gezegeninden daha büyüktür.
Titania, Uranüs'ün uydusudur.
Triton, Neptün'ün uydusudur.C- Asteroit, Meteor, Gök taşı

Güneş sistemi oluşurken ortaya çıkan, aşınmış kaya ve metal parçalarına asteroit denir.
Asteroitler küresel yapıda değildir.
Asteroitlerin büyük kısmı Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında dolanır.
Kuyruklu yıldız veya asteroitlerden kopan küçük kaya parçalarına gök taşı denir.
Bazı gök taşları Dünya atmosferine girerek yanar ve yok olurlar. 
Atmosfere giren gök taşlarına meteor denir.
Bazen atmosfere çok sayıda gök taşı aynı anda girerek meteor yağmurunu meydana getirir.
Yanan gök taşları gökyüzünde ışık demeti oluşturur buna yıldız kayması denir.
Dünya atmosferinde yanarak tükenmeyip yeryüzüne düşen gök taşı parçalarına meteorit denir.
Gök taşının yeryüzünde oluşturduğu çukura meteor çukuru denir.
(MEB 2023 Kitabına göre düzeltilmiştir.)

Not: Asteroit, Meteor ve Gök taşı aslında aynıdır. Bunlar kaya parçalarıdır.


Güneş Sistemi Konu Anlatım Videosu
Bu Sayfayı Yazdır

31 yorum:

 1. Bence güzel olmuş ödevime buradan yardım aşdın teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet kim yaptıysa Allah razı olsun

   Sil
  2. bence benim puanım 10 üzerinden 10 müq olmuş hcm tşk ederim...

   Sil
 2. emeğinize sağlık ben çok beğendim.

  YanıtlaSil
 3. biraz kısaltıla bilirdi

  YanıtlaSil
 4. Güzel anlatılmış burda da
  https://youtu.be/n7b9ArhyUwg

  YanıtlaSil
 5. harika tek kelimeyle mükemmel ama biraz kısa olabilirdi

  YanıtlaSil
 6. Teşekkürler beni kurtardınız

  YanıtlaSil
 7. lgs için not aldım çoook teşekkürler :)

  YanıtlaSil
 8. Güzel ama yetersiz, örnegin daha çok öğretici şeyler olabilir ben atıyorum burada Neptün kisa bir tanıtımını gördüm başka yerlerde Neptün ÇOK özelliği çıkıyor
  DİKAT LÜTFENNNN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. neptünün bilgieri var ve yeterli bence
   ama sana yetmediyse senin sorunun

   Sil
 9. anlatım çok güzel ❤✍

  YanıtlaSil
 10. Bence Süper Olmuş,Hem Tekrar Etmiş Oldum Hemde Not Aldım Teşekkürler Gercekten Efso Olmuş

  YanıtlaSil
 11. çok güzel bi site konuyu pekistirdim

  YanıtlaSil
 12. Bence muhteşem olmuş hem derslerime yardımcı oldu hemde tekrar etmiş oldum

  YanıtlaSil
 13. Güzeldi Ama Biraz Kısa Olabilir

  YanıtlaSil
 14. Çok güzeldi faydalı oldu tekrar yapmış oldum.Müthişti!��

  YanıtlaSil
 15. Sınavım vardı buradan çalıştım teşekkür ederim.😀😀😀

  YanıtlaSil
 16. çok güzeldi. teşekkürlerrrrr

  YanıtlaSil
 17. çok güzeldi teşekkürler

  YanıtlaSil
 18. hoca odev verdi pu komple hepsini yazmaya 2 gun verdi yapamadim

  YanıtlaSil
 19. Çok sağolun yarın sınavım var burdan konu tekrarı yaptım çok sağolun tekrardan

  YanıtlaSil
 20. Gayet yeterli ve gerekli olan bilgileri verdi ben beğendim açıkçası

  YanıtlaSil
 21. Hocamız ben okulda yoktum hoca yazı yazdırmış bende sayfaya girdim ve yazıyı tamamladım teşekkür ederim

  YanıtlaSil