Bileşikler ve Formülleri - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2014/07/17

Bileşikler ve Formülleri

Bileşikler ve Formülleri


Bileşik: Birden fazla elementin bir araya gelerek oluşturdukları yeni ve saf maddeye bileşik denir.

Bileşiklerin özellikleri


 1. Saf maddedir.

 2. Homojendir.

 3. Formüllerle gösterilir.

 4. Belirli bir erime ve kaynama noktası vardır.

 5. Elementlerin belirli oranlarda birleşmesi ile oluşur.

 6. Kimyasal yollarla elementlere ayrılabilir.

 7. Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler.

 8. Yeni fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olur.

 9. Kimyasal tepkime (değişme) sonucu oluşur.

 10. Özkütleleri sabittir.

 11. En az iki farklı elementten oluşurlar.

 12. Bileşik oluşurken yeni kimyasal bağlar oluşur.

 13. Bileşikler iyonik yapıda ve ya molekül yapıda olabilir.

Molekül yapılı bileşikler


Bileşikler, farklı cins element atomlarından oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir.
• Bileşikler moleküllerden oluşmuştur.
• Bileşiklerdeki molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ bulunur.

H2O (Su), CO2  (Karbondioksit), NH3 (Amonyak), SO2 (Kükürt dioksit), C6H12O6 (şeker) molekül yapılı bileşiklerdir.

Molekül yapılı olmayan (İyonik yapılı) bileşikler


Bileşikler, moleküllerden oluşmayıp (atom kümesi), bileşiği oluşturan farklı cins element atomları bir yapı oluşturacak şekilde bir araya gelmişse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir.

• Bu bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir yapı oluştururlar.
• Bileşikler içinde iyonlarsonsuz sayıda arka arkaya dizilmiştir.
• Bileşiği oluşturan iyonlar arasında iyonik bağ bulunur.

NaCl, CaO gibi bileşikler örnek verilebilir.

NaCl (Sofra Tuzu)

Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder