Elektronların Dizilimi Nasıldır - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2014/07/17

Elektronların Dizilimi Nasıldır

Elektron Dizilimi (Dağılımı) nasıldır





Elektronlar çekirdek etrafındaki katmanlarda sürekli hareket halindedir.  Elektronlar atoma yerleştirilirken en içteki katmandan (1. Katman) başlayarak yerleştirilir. Her katmanda belirli sayıda elektron bulunur.  Atomda elektronların bulunduğu en son kabuğa değerlik kabuğu denir.

Bir atomun değerlik kabuğunda en çok 8 e veya bazen 2 e bulunabilir. Değerlik kabuğunda 8 e veya bazen 2 e bulunduran atomlara kararlı atom, bulundurmayanlara ise kararsız atom denir.

* Atomlar nötr halde iken proton ve elektronların sayıları eşittir.
* Proton sayısı atom numarasını verir. Atom numarası elementin sol alt köşesine yazılır.

İyon: (+) veya (-) yüklü atomlardır. Atomlar elektron alarak ya da elektronu vererek iyon haline geçer.

Atomlar iyonlara dönüşürken atomun proton sayısı (kimliği) değişmez. Elektron sayısı değiştiği için atomun hacminde değişiklik olur.

Katyon: Pozitif yüklü iyondur. Katyonu yazarken elementin simgesinin sağ üst tarafına (+) yazılır.

Anyon: Negatif yüklü iyondur. Anyonu yazarken elementin simgesinin sağ üst tarafına (-) yazılır.

Dublet Kuralı: 1.Katmanda en fazla 2 elektron bulunabilir. Atomlar elektronu vererek yada alarak son yörüngesinde 2 elektron bulundurmasına dublet kuralı denir. Bu şekilde kararlı yapıda olan Helyum(He) elementine benzer.

Oktet Kuralı: 2. ve 3. katmanda 8 elektron bulunabilir. Elektronların  alışverişi yaparak son katmandaki elektron sayısını 8 yapmaya oktet kuralı denir. Bu sayede Neon(Ne) yada Argon(Ar) elektron dizilimine sahip olurlar.

Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum: