Müzik ve Fen İlişkisi - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2014/07/16

Müzik ve Fen İlişkisi

Müzik ve Fen


Müzik: Belirli frekanstaki seslerin bir düzen içinde art arda sıralanması ile oluşur.
Gürültü: Gelişigüzel oluşan ve rahatsız edici seslerdir.
Nota: Belirli frekanstaki seslerdir.
Müzik rastgele seslerden oluşmaz, belirli frekansdaki sesler notaları oluşturur. Bir müzik aletinin doğru notaları vermesi için akort edilmesi gerekmektedir. Telli çalgıları akort etmek için gerginliği değiştirmek gerekir. Tel gergin olursa ses ince, gevşek olursa kalın çıkar.

Notalar kalından inceye doğru do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde sıralanır.

Sesin incelenmesinde osiloskop adı verilen araçla yapılır. Ses dalgaları osiloskobun ekranında dalgalar halinde görülür. Bu şekilde sesin genlik ve frekansı ölçülmüş olur.

Notaların frekans değerleri (Yaklaşık)


do ------------256 Hz
re ------------288 Hz
mi ------------320 Hz
fa ------------ 341 Hz
sol ----------- 384 Hz
la ------------ 427 Hz
si ------------- 480 Hz
do ------------ 512 Hz

Müzik aletleri


Seslerin oluşmasına göre müzik aletleri vurmalı, üflemeli ve yaylı çalgılar olarak sınıflandırılır.

1. Telli çalgılar: Gitar, saz telli çalgıdır. Telin cinsi, kalınlığı, uzunluğu ve gerginliği frekansı etkiler.

Gergin tel -----> ince ses
İnce tel -------> ince ses
Kısa tel --------> ince ses

2. Üflemeli çalgılar: Ney, flüt, zurna, trompet üflemeli çalgıdır. Sesin ince ya da kalın olması titreşen havanın uzunluğuna bağlıdır. Titreşen hava artarsa ses kalın olur.

3. Vurmalı çalgılar: Davul, trampet, zil, bateri vurmalı çalgıdır. Ritim vermek için kullanılır.(Notası yoktur.) Geniş olanlar kalın, küçük olanlar ince ses çıkarır.

Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder