Biüret nedir - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2014/08/02

Biüret nedir

Biüret Nedir
Biüret proteinin ayıracıdır.
Et, süt, yumurta, peynir, bakla, fasülye, nohut, mercimek besinlerinde protein bulunmaktadır.
Bu besinler biüret ile ısıtıldığında mor renk verir.

Protein + Biüret + ISI ——-> Mor Renk

İki adet deney tüpü alınarak 1 nolu tüpe 5 ml. su, 2 nolu tüpe de 5 ml. yumurta akı konur. Her iki tüpe de 10'ar damla biüret ayracı damlatılır ve ısıtılır. 2.tüp mor renge dönüşür. 1. tüpe su konulmasının nedeni biüret ayracıyla oluşan renk farkını ayırt edebilmek içindir.


Proteinlerin Nicel Tayini


Doğal kaynaklardaki protein miktarlarını hesaplayabilmek için pekçok yol vardır. Yöntemlerin bu derece çokluğuna karşın, genelde herhangi bir örnekteki protein miktarını en iyi saptayan ve tam istediğimiz sonucu veren bir yol yoktur. Ancak protein miktarını en iyi şekilde saptayabilmek için proteinin ve örnekteki diğer bileşiklerin yapısına , deneyin hassasiyetine göre metod seçilmelidir.

Farklı proteinler farklı absorpsiyon spektrumu gösterirler ve hiçbir protein standardı tüm proteinler için gerekli görevi yerine getiremez. En iyi uygulama şekli, çalışılacak olan her protein için bir standart eğri çizmektir. Fakat bu her zaman olası değildir. Çünkü, protein saf olarak elde edilmeyebilir. Bu durumlarda ticari olarak satılan saf proteinler standart olarak kullanılır. En yaygın kullanılan protein standartı sığır serum albuminidir (BSA).

Standart grafik, içerisindeki madde derişimi bilinmeyen bir çözeltinin absorbans değerinden yararlanılarak derişim değerinin bulunduğu grafiktir.


Proteinleri Biüret Yöntemi ile Bulma


1-20 mg/ml hassasiyette çalışan bu yöntem, alkali koşullar altında Cu2+ iyonlarının amonyum,aminoasitler, peptidler, proteinler ve biüretler gibi amonyumlu bileşiklerle mavi-mor renkli kompleks oluşturması esasına dayanır. Protein ve peptidlerde iki peptid bağı oluşumuna katılan 4 azot atomu ile biüret ayıracından gelen Cu2+nin renkli kompleks oluşturması esastır. Oluşan bu kompleks 540-560 nm dalga boyunda maksimum absorbans verir.

Biüret bileşiği yapı olarak peptid bağına benzer bir maddedir ve Cu2+iyonları ile proteinlerin verdiği reaksiyona benzer bir renkli kompleks oluşturur. Bu nedenle kullanılan yönteme Biüret Yöntemi, Cu2+içeren çözeltiye de Biüret Ayıracı adı verilir.NH2 NH2 NH2 NH2

O = C O = C O = C C = O

NH + NH Cu+2 Bazik NH NH

O = C O = C O = C C = O

NH2 NH2 NH2 NH2

Biüret Biüret Biüret KompleksiO = C O = C O = C C = O

NH NH NH NH

RHC + RHC Cu+2 Bazik RHC CHR

O = C O = C O = C C = O

NH NH NH NH

Peptit Zincirleri Peptit Zincirleri Biüret Kompleksi


Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder