Deniz Ekosistemi - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2014/12/26

Deniz Ekosistemi

Deniz Ekosistemi


Tüm ekosistemler gibi, deniz ekosistemleri de kendi kendine yeten sistemlerdir. Dünyanın 3/4ü sularla kaplı olmasından dolayı, dünya üzerinde bulunan en büyük ekosistemi oluşturmaktadır. Deniz ekosistemleri çok verimlidir ve içlerinde pekçok yaşamı barındırır.

Deniz ekosistemler neden farklıdır


Deniz ekositemleri ve içinde yaşayan canlı türleri aşağıdaki sebeplerden dolayı farklılık göstermektedir.

  1. Denizdeki tuz oranı,

  2. Denizin derinliği

  3. Denizin sıcaklığı

  4. Denize ulaşan ışık miktarı

Deniz Ekosistemi

Deniz Ekosistemindeki Canlılar


Deniz ekosistemlerinde mikroskobik canlılardan çok büyük memeli hayvanlara kadar çok sayıda canlı çeşidi bulunur. Denizlerde fotosentez yapan üretici canlılar ile bu canlıları yiyerek beslenen küçük canlılar (planktonlar ve hayvansal planktonlar), onlarla beslenen küçük balıklarla birlikte besinlerini diğer canlılardan karşılayan daha büyük balıklar (yunus, balina) bulunur. (Büyük balıklar genelde daha derin yerlerde yaşarlar). Hemen hemen bütün deniz canlıları güneş ışığının ulaştığı ilk 100 metrelik derinlikte yaşarlar.

100 metrenin altında dip bitkileri ve planktonlar yaşayamaz; yanlızca etçiler veya çürükçül beslenen hayvan türleri canlı kalabilir.

Daha derin denizlerde ışık yetersizliğinden dolayı fotosentez yapılamamaktadır. Burada yaşayan canlı sayısıda fazla değildir. Ancak ışığın ulaşamadığı bu yerlerde canlılar da bulunur. Bu canlılar kendileri ışık yaymaktadır. Bu şekilde ortama uyum sağlamış olurlar.

Plankton nedir


Açık suda yaşarlar, kendi hareket yetenekleri azdır, sudaki akıntıyla yer değiştirirler. Genellikle tek hücrelidir. Planktonlar birçok canlının besin kaynağıdır. Bitkisel ve hayvansal olanları vardır. Bitki türünde olan planktonlar fotosentezle oksijen üretimi yapar.


Not: Deniz ekosistemlerinden en büyüğü Hazar Denizi ekosistemidir.


Diğer Konular


1 yorum: