Metrik Sistem Nedir - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2015/02/08

Metrik Sistem Nedir

Metrik Sistem Nedir

Metrik sistem 1795 yılında Fransızlar tarafından tanıtılan uzunluk için metre ve ağırlık için kilogram temel birimlerine dayalı (mètre des Archives ve kilogramme des Archives), uluslararası kabul görmüş ondalık tabanlı ölçüm sistemidir.

Metrik Sistem


Öneki SembolüAnlamıDeğeri
Tera-TTrilyonx 1.000.000.000.000
Giga-GMilyarx 1.000.000.000
Mega-MMilyonx 1.000.000
Kilo-kBinx 1.000
Hekto-hYüzx 100
Deka-daOnx 10
Desi-dOnda birx 1/10
Santi-cYüzde birx 1/100
Mili-mBinde birx 1/1.000
Mikro-µMilyonda birx 1/1.000.000
Nano-nMilyarda birx 1/1.000.000.000
Piko-pTrilyonda birx 1/1.000.000.000.000

Bir kelimenin önüne aşağıdaki eklerden biri geldiğinde, o kelimeyi ön ekin değeri ile çarpılır.

Örnek: Kilometre (kilonun anlamı bin) binmetre olarak çevirebiliriz. Buna benzer olarak aşağıdaki örnekler de verilmiştir.

Kilogram = bingram =1000 g

Kiloamper = binamper

Kilopaskal = binpaskal


Örnek: Desimetre nedir?

Metre kelimesinin önünde desi- öneki olduğu için metrenin onda biridir. 1dm = 1/10 m’dir.


Örnek: 1 metreküp kaç desimetreküp’tür?

1 metre 10 desimetre’dir.
1 metreküp = 1m3 = 1m x 1m x 1m = 10 dm x 10 dm x 10 dm = 1000 dm3 olur.
Kısaca hacim ölçüleri askatlarına çevirirken her basamakta binle çarpılır. Üst katlarına çevrilirken her basamakta bine bölünür. Bir metreküp, bir alt basamakta olan desimetreküpe çevrilirken binle çarpılır. (1 m3 = 1000 dm3 )


Tersi olduğu zaman bir desimetre küp, metre küpün  binde biri olmaktadır. Desimetre küp üst basamakta olan metreküpe çevrilirken bine bölünür.
(1 dm3 = 1/1000 m3 )

Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder