Ortaokul Öğretmen Nöbetleri - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2015/10/19

Ortaokul Öğretmen Nöbetleri

nöbetçi öğretmen

Ortaokul öğretmenlerinin nöbet hizmetleri ilköğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Nöbet çizelgesini okul müdürlüğünce hazırlanmaktadır.

Nöbetçi öğretmen normal eğitim yapan kurumlarda tüm gün, ikili eğitim yapan kurumlarda kendi devresinde nöbet tutar.

Birden fazla okulda görev yapan öğretmen maaş aldığı okulda nöbet tutar. Kendi okulunda dersi yoksa en fazla ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

Okulda yeterli öğretmen varsa erkeklerde 20, kadınlarda 25 hizmet yılı doldurmuş olanlar nöbet tutmazlar.

Hamile öğretmenler doğuma 3 ay kala ve doğumdan sonra 1 yıl nöbet verilmez.

Nöbet süresi öğretmenler kurulu kararı ile kısaltılabilir.

Nöbet görevini yerine getirmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

Okul idaresi nöbetçi öğretmen talimatnamesi hazırlar, ve öğretmenlere yazılı olarak duyurur.


İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
MADDE 44
(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.
(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.
(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak, ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.
(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren  bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.
(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.
(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur. Kaynak
Nöbet hizmeti karşılığı olarak öğretmenlere mesai ücreti ödenir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 20/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Nöbet ücretleri’’
EK MADDE 2- (1) Öğretmenlere nöbet hizmetleri karşılığında mesai ücreti ödenir. Ödenecek ücretler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.
(2) Nöbet ücretlerinin miktarı ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Öğretmene haftada 1 günden fazla nöbet verilebilir mi?

İhtiyaç halinde mecburiyetten verilebilir. Örneğin 2 öğretmenin bulunduğu bir köy okulundan mecburiyetten dolayı haftada 2 ya da 3 gün nöbet tutacaktır. Ancak büyük okullarda böyle bir durum söz konusu olması zordur.

Öğretmenin boş gününe nöbet verilebilir mi?

İlköğretim kurumları yönetmeliğinde öğretmenin boş gününe nöbet verilip verilmeyeceği hakkında herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bu durum okul müdürünün insiyatifinde olup, verilmemesi daha uygundur.

Bununla beraber nöbetlerde öğretmenin ders saatinin az olduğu günler okul idaresi tarafından tercih edilebilmektedir. Buna neden olarak da okula gelmeyen öğretmenlerin boş geçen derslerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder