Ders Etkinliklerine Katılım Puanı Kaç Tane Verilir - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2016/06/09

Ders Etkinliklerine Katılım Puanı Kaç Tane Verilir

Ders etkinliklerine katılım ölçeği yazılılar gibi ortalamaya etki etmektedir. Peki bu puanı verirken nelere dikkat edilmelidir?Ders Etkinliklerine Katılım Puanında Şunlara Dikkat Edilmelidir.  1. Ders etkinliklerine katılım puanı her dersten (Seçmeliler de dahil) en az bir tane en fazla 5 tane verilmelidir.
  2. Ders etkinliklerine katılım puanının sayısı aynı ders için her öğrenciye aynı sayıda olmalıdır. Örneğin Türkçe dersinde verilmesi gereken puan sayısı her öğrenci için eşit olmalıdır. Bir öğrenciye 2 diğerine 3 başka birine 4 verilemez.
  3. Verilecek puan sayısı sene başında zümre öğretmenleri kararında alınarak bütün zümre öğretmenleri eşit sayıda puan vermelidir. Bu öğrenciler arasında oluşabilecek eşitsizliği önleyecektir.
  4. Ders etkinliklerine katılım puanı ortalamaya direkt etki eder. Her bir puan ortalamaya katılır.
  5. Ders etkinliklerine katılım puanının verilmesinde ölçüt kullanılır. Örnek bir ölçüt için tıklayınız
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki ifade yer almaktadır.
Madde 4 (1-d): Ders etkinliklerine katılım: Öğrencilerin, sınıf veya okul içinde yaptıkları; eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, psikomotor alanındaki becerilerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayan, performansını değerlendirmeye yönelik çalışmaları,
Madde 22 (3): Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
 Madde 27 (2-a): Öğrencinin sınavlardan, ders etkinliklerine katılımdan ve varsa projeden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir.
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder