Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/04/19

Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme Test

7.sınıf Fen Bilimleri dersi "Bitki ve hayvanlarda üreme büyüme ve gelişme" konusu testi
Soru sayısı:25

1) Çiçekli bitkilerin erkek üreme hücresini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dişicik tepesi
B) Taç yaprak
C) Başçık
D) Çiçek tablası2)  Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkinin dişi organının kısımlarından değildir?

A) Yumurtalık
B) Sapcık
C) Dişicik borusu
D) Dişicik tepesi


3) Aşağıda verilen canlı ve bu canlılara ait üreme şekillerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Amip - Bölünerek üreme
B) Sünger - Tomurcuklanarak üreme
C) Deniz Yıldızı - Vejetatif üreme
D) Gül - Vejetatif üreme


4) Aşağıda verilenlerden hangisi eşeysiz üreme çeşitlerinden biri değildir?

A) Döllenme
B) Tomurcuklanarak üreme
C) Vejetatif üreme
D) Bölünerek üreme


5) Hangisinin çoğalma şekli diğerlerinden farklıdır?

A) Köpek        
B) Tavuk    
C) İnek      
D) Kedi


6) Memeli hayvanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yavru bakımı gözlenemez
B) Doğurarak ürerler
C) Embriyo, dişi üreme organında gelişir
D) Zigot iç döllenme ile oluşur


7) Kuşlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yumurtayla çoğalırlar
B) Yavru bakımı görülmez
C) Başkalaşım geçirmezler
D) Döllenme olayı ana canlının vücudunda gerçekleşir.


8) Eğer bitki üzerindeki çiçekler toplanırsa bitki hangisini gerçekleştiremez?

A) Büyümeye devam etme                
B) Besin yapma
C) Tohum oluşturma            
D) Su ve mineralleri topraktan gövdeye iletme


9)  I.Yarasa     II.Balina     III.İnek     IV.Kartal       V.Yılan
Yukarıda verilen hayvanların hangilerinde iç döllenme ve dış gelişme görülür?

A) I ve II    
B) I ve IV
C) III ve V  
D ) IV ve V


10) Bir tohumun çimlenmesi için;
           I. Uygun sıcaklık
           II. Su
          III. Hava
          IV. Işık
gibi etkilerden hangilerinin bulunması gerekir?
   
A) I – II
B) II – III
C) I –II – III
D) I – II – III – IV


11) "Çiçekli bitkide tozlaşmadan sonra çiçek yapısında görülen ilk olay ..................." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A) Meyve oluşumudur.
B) Döllenmedir.
C) Yaprak oluşumudur.
D) Spor oluşumudur.


12) Aşağıdaki çiçeğin kısımlarından hangisi çiçeğin tüm kısımlarını taşır?

A) Taç yaprak
B) Çiçek tablası
C) Çanak yaprak
D) Erkek organ


13) Tozlaşma ile verilen yargılardan hangisi doğrudur?

A) Çiçek tozlarının basçıktan, dişicik tepesine taşınmasıdır.
B) Yumurta ile spermin çekirdeğinin birleşmesidir.
C) Polenlerin dişicik borusundan tüp oluşturarak yumurtalığa ulaşmasıdır.
D) Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek embriyoyu oluşturmasıdır.


14) Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde yavru bakımı görülür?

A) Balık
B) Kaplumbağa
C) Kurbağa
D) Kuş


15) Döllenme, Tozlaşma, Meyve, Tohum terimlerini oluşum sırasına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tozlaşma - Tohum - Meyve - Döllenme
B) Meyve - Tohum - Tozlaşma -Döllenme
C) Tozlaşma - Döllenme - Tohum - Meyve
D) Meyve - Döllenme - Tozlaşma - Tohum


16) Yumurtadan çıkan canlının olgun canlıya benzememesi daha sonra erginleşmesi olayına ne denir?

A) Gelişim
B) Başkalaşım
C) Büyüme
D) Olgunlaşma


17) Aşağıdakilerden hangisi kaplumbağa, somon balığı ve güvercin için ortak özelliktir?

A) Yavru bakımı olması
B) Yumurtlayarak çoğalma
C) Başkalaşım geçirme
D) Kuluçkaya yatma


18) Aşağıdaki canlılardan hangi ikili başkalaşım geçirir.

A) Deniz yıldızı - ahtapot
B) Kelebek - kurbağa
C) Kelebek - yılan
D) Deniz kestanesi - kurbağa


19) İpekböceğinin yaşam evrelerinin doğru sıralanmış şekli hangisidir?

A) Yumurta, kelebek, koza, tırtıl
B) Kelebek, tırtıl, yumurta, koza
C) Yumurta, tırtıl, koza, kelebek
D) Tırtıl, koza, yumurta, kelebek


20) I. Kuşlarda, yumurta ve spermin birleşerek döllenmiş yumurtayı oluşturması, ana canlının vücudu içinde olur ve kuluçkaya yatarlar.
II. Balıklarda yumurta ve spermin birleşmesi canlı vücudunun dışında gerçekleşir.
III. Sürüngenler ve memeliler sınıfında yer alan canlılarda yumurta ile sperm canlı vücudunda birleşir ve doğurarak çoğalır.
Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  
B) I ve II  
C) II ve III  
D) I, II, III


21) Aşağıda bazı canlılar ile üreme şekilleri eşleştirilmiştir. Verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Kurbağa-yumurtlayarak
B) Penguen-doğurarak
C) Kertenkele-yumurtlayarak
D) Balina-doğurarak


22) Kuşlarda üreme, büyüme ve gelişmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Yavru bakımı yapar.
B) Yumurtayla çoğalır.
C) Yumurta, dişi canlının üreme kanallarında spermle buluşur.
D) Yumurta ve spermin birleşmesinden oluşan zigot, gebelik süresinden sonra dışarı atılır.


23) Aşağıda verilen canlılardan hangisi memeliler grubuna girmez?

A) Yarasa      
B) Yunus              
C) Balina      
D) Papağan


24) Meyve aşağıdaki kısımların hangisinin gelişmesiyle meydana gelir?

A) Dişicik borusu
B) Çiçek tablası
C) Yumurtalık
D) Başçık


25) Ayşe, fasulye tohumlarını pamuğun içine koyarak, karanlık bir yerde ve oda sıcaklığında (25 ºC) bekletmiştir. Fakat zaman geçtikçe fasulyelerin çimlenmediğini fark etmiştir. Fasulyelerin çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Fasulyeler ışığa çıkarılmalıdır.            
B) Pamuk ıslatılmalıdır.
C) Fasulyeler soğuk bir yere konmalıdır.  
D) Fasulyeler daha sıcak bir yere konmalıdır


Testin word halini indir.
Cevap Anahtarı indir


Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder