Güneş'in Atmosferi Var mıdır - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/09/26

Güneş'in Atmosferi Var mıdır

Güneş'in Atmosferi Var mıdır


Güneş'in de bir atmosferi vardır. Güneş'den yayılan ışığın görüldüğü kısım Güneş atmosferidir.
Güneş atmosferi Fotosfer (Işık Küre), Kromosfer (Renk Küre), Korona (Taç) katmanlarından oluşur.

Güneşin çekirdeği tarafından oluşturulan enerji, Güneş atmosferi tarafından soğurulur ve etrafa ışık olarak yayılır.Güneş'in atmosferi Dünya atmosferinden farklıdır. Güneş sıcaklığı çok fazla olduğu için atmosferi sıcaklığı da fazladır.

Fotosfer (Işık Küre)

Güneş atmosferinde en soğuk tabakası görünen Güneşin tabakası olan fotosfer (Işık küre)dir. Yaklaşık sıcaklığı 6000 °C dir.


Kromosfer (Renk Küre)

Fotosfer tabakasının üzerindeki tabaka kromosfer (Renk küre)'dir. Bu tabakanın yaklaşık sıcaklığı 20.000 °C dir.


Korona (Taç Küre)

Kromosfer tabakasının üzerinde bulunan korona (Taç küre)'dir. Bu tabaka yaklaşık 1 milyon °C'dir.


Kısaca Güneş atmosferindeki tabakalar içten dışa doğru fotosfer, kromosfer ve korona'dır.
Güneş atmosferinde bulunan en alttaki tabaka en soğuk tabakadır. Yukarıya doğru çıkıldıkça sıcaklık artmaktadır.


Diğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder