Ortaokul Fen Bilimleri Dersi 5. 6. 7. ve 8.Sınıf Proje Konuları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/09/19

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi 5. 6. 7. ve 8.Sınıf Proje Konuları

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi proje konuları örnek olarak aşağıda sunulmuştur. Öğretmenler sene içerisinde bu konulardan uygun olduğunu düşündüğü konuları öğrencilere proje konusu olarak verebilir.

Proje konuları 2017-2018 müfredatı ile uyumludur.

5.Sınıf Proje Konuları


1- Güneş, Dünya ve Ay modeli
2- Yıkıcı Doğa olaylarından korunma yolları
3- Mikroskobik canlıların araştırılması

4- Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar.
5- Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir.
6- Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile poster hazırlama
7- Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalınan hayvanlar konusunda poster hazırlama
8- Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma ve sunma
9- Çevre sorunlarının çözümüne yönelik proje geliştirme
10- Basit elektrik devresi yapma6.Sınıf Proje Konuları

1- Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama
2- İskelet modeli oluşturma
3- Dolaşım sistemi modeli oluşturma
4- Solunum sistemi modeli hazırlama
5- Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı
7- Basit bir reosta modeli yapımı
8- Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı
9- Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gösteren poster hazırlar
10- Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı
11- Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. (Yoğunluk kulesi )
12- Kapalı mekanlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi

7.Sınıf Proje Konuları

1- Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan kavram şeması hazırlama
2- Koyun böbreğinin incelenerek kısımlarının çizilmesi
3- Görme olayı ile ilgili model yapımı
4- Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili deney düzeneği hazırlamak
5- Sigarının akciğerimize etkisini gösteren maket yapımı
6- Element ve bileşiklere model yapma
7- Renk çemberi yapımı
8- Güneş sistemi modeli
9-  Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri
10- Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri araştırır.
11- Biyo-çeşitliliğin doğal yaşam için önemini araştırır.
12- Organ bağışı ve organ naklinin toplumsal dayanışma açısından önemini araştırır.

8.Sınıf Proje Konuları

1- DNA modeli yapalım.
2- Mitoz ve Mayoz bölünmeyi açıklayan bir poster hazırlayın.
3- İnsanda üreme, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar, sperm/yumurta/ zigot/embriyo ve bebek arasındaki ilişki modeli
4- Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek
tasarlar ve yapar.
5- Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin “elektron-katman ilişkisi” temelinde elektron
dağılımını poster/maket yapar
6- Maddelerin pH değerlerini kullanarak asitlik ve bazlık durumları hakkında   ph cetveli yapar. 
7- Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sunar.
8- Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır
9- Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanları ile ilgili poster hazırlama.
10- Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini kavrar ve örnekler verir.

Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder