Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Nasıl Yapılır - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/09/09

Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Nasıl Yapılır

Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Nasıl Yapılır


2017-2018 Eğitim-öğretim döneminden itibaren zümre toplantıları bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarla yapılacaktır.

Ortaokulda örnek bir zümre toplantısının gündem maddelerini aşağıya eklenmiştir.GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve yoklama.
2. Zümre ile ilgili yönetmelik maddelerinin okunması.
3. Türk milli eğitiminin amaçlarının okunması.

4. Geçen yıl yapılan zümre toplantılarının değerlendirilmesi.
5. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması
6. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
7. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
8. Proje çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
9. Okutulacak ders kitaplarının görüşülmesi.
10. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
11. Sınavların ve ortak sınavların planlanması
12. TEOG başarısı ve başarıyı arttıracak tedbirlerin görüşülmesi
13. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.
14. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılması
15. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
16. Yıllık planlar ve Atatürkçülük konuları ile ilgili durum tespiti.
17. Öğrenci başarısını arttırıcı önlemler alınması.
18. Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.
19. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
20. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
21. Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
22. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi
23. Dilek ve temenniler.

Zümre yönergesi için tıklayınız.
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder