Okul Müzesi Nedir - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/10/28

Okul Müzesi Nedir

Okul Müzesi nedir 

Okullar artık kendi kimliğini oluşturmaya başlıyor. Okulda kullanılan tarihi değerdeki ders araç gereçler, çevreden derlenen tarihi eserler ve sanat eserleri gelecek nesillere tanıtmak amacı ile okul müzeleri kuruluyor.Öğrenci, öğretmen ve veliler bu müzenin oluşumunda görev alıp, çeşitli katkılarda bulunuyorlar. Oluşturulan bu müze gelecek nesillere okulun geçmişten geleceğe nasıl değiştiğini görmeleri açısından fırsat tanıyor. Bu zahmetli çalışmada müze görevlilerinden de destek alınarak böyle bir müzenin nasıl oluşturulabileceği hakkında bilgi alınabilir. Öncelikle müze için gerekli materyallerin olması gerekli, bu materyaller veli ve öğretmenlerin desteği ile artırılabilir. Daha sonra eserlerin tür ve tarih tasnifi yapılır. Uygun ortam hazırlanarak öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okulu ziyaret eden misafirlere bu değerleri tanıtılmış olur.

 

İlköğretim kurumları yönetmeliğinde okulun imkanına göre okul müzesi kurulabileceği belirtildi.  Eğer okulda tarihi niteliği olan araç  gereç ve belgeler bulunmakta ise okul müzesi yapılması yapılamıyor ise tutanakla milli eğitim müzesine verilmesi isteniyor. Aşağıda ilköğretim kurumları yönetmeliğinde, okul müzesinin nasıl olacağı belirtilmektedir.
Eğitim araç ve gereç odası ile okul müzesi MADDE 89 – (1) Eğitim ve öğretim programlarında belirtilen ders araç ve gereci, imkân bulunduğu takdirde ayrı bir odada düzenli bir şekilde bulundurulur ve kullanıma hazır tutulur. (2) Okullarda ayrı bir oda okul müzesi olarak düzenlenebilir. Okul müzesi için ayrı bir oda bulunmayan okullarda, ders araçları odası veya okul kütüphanesi de okul müzesi olarak kullanılabilir. (3) Müze kurulamayan okullarda tarihî değerdeki araç ve belgeler resmî yazı veya tutanakla millî eğitim müzesine verilir.
Çeşitli okullarımızda oluşturulan okul müzeleri açılmış, sergilenen eserler ziyarete sunulmuştur. Örnek bir okul müzesinin nasıl kurulduğunu aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

 


Okul müzesinde hangi eserler sergilenir?

1- Sinema makinesi, fener, telefon, televizyon, anfi, video ve kasetleri, radyo, makaralı teyp, telgraf, daktilo, lastik çarık, bant kesme makinesi, delik zımbası,  körük, eski bilgisayar, dikiş makinesi, sunum cihazı, hesap makinesi gibi araçlar 2- Kitap, dergi, gazete, resim, eski diploma, tasdikname ve çeşitli belgeler bulunabilir.

Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum: