Olumsuz Öğrenci Davranışları ve Çözümü - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2020/01/01

Olumsuz Öğrenci Davranışları ve Çözümü

Olumsuz Öğrenci Davranışları ve Çözümü

Olumsuz öğrenci davranışları öğretmene, derse, fiziki ortama göre değişebilmektedir. Matematik dersini seven bir öğrenci müzik dersini becerisi olmadığı için sevmediğinden dolayı olumsuz davranışı olabilmektedir. Sosyal bilgiler dersinde öğretmenin otoriter olmasından dolayı ses çıkarmayan öğrenci, beden eğitimi dersinde yerinde duramaz bağırır çağırır. Fen bilimleri dersini öğretmenin sınıfta işlemesi ile laboratuvarda işlemesi öğrencinin derse ilgisini değiştirmektedir.

Olumsuz davranışların temel nedeni

En önce gelen temel sorun öğrencinin dersten kopuk olmasıdır. Dersten anlamayan veya dersi sevmeyen öğrenci problem çıkarır. Bazı öğrenciler de ise derse ilgi olmasına rağmen kendini kontrol edemez. Sürekli konuşmak hareket halinde olmak ister. Burada maddeler halinde yazdıklarım kişisel gözlemlerim sonucu ortaya çıkmıştır. Bir problemin de birden fazla çözüm yolu bulunmaktadır.

1. Öğrenci kendini göstermek için (dikkat çekme) istemesi. 
Çözüm: Öğrenci yaramazlık yaparak, sınıf ortamını bozar. Bu şekilde ders işletmeyerek bir başarı kazandığını düşünür. Bunun kendisi için ya da sınıf için herhangi faydası olmayacağı anlatılmalıdır. Öğretmen öncelikle sınıfta ders ortamını oluşturmakla yükümlüdür. Gelecek kaygısı olmayan öğrencilerin bunu yapması normaldir. Bu nedenle geleceği hakkında planlar oluşturmasını sağlamak gerekir.


2. Öğrencinin arkadaşını sürekli şikayet etmesi. 
Çözüm: Şikayetin temel nedeni, kendi problemini çözemeyen öğrencinin öğretmenine başvurmasıdır. Özellikle ilkokul öğrencileri sınıf kurallarını öğrenmedikleri, öğretmeninin dikkatini çekmek için sürekli şikayetlerde bulunurlar. Bu şikayetlerin haklı bir yönü var ise bunun hemen çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ancak şikayetler yine basit nedenlerle yapılmaya devam ediyorsa, şikayet etmenin iyi bişey olmadığı açıklanmalıdır. Sınıf kuralları oluşturularak gereksiz şikayetlerin de yanlış olduğu kavratılmalıdır. İlerleyen sınıflarda şikayetler de azalma görülecektir.


3. Öğrencinin derse geç gelmesi 
Çözüm: Aile ile görüşülerek bu sorunun nedenleri araştırılmalıdır. Öğrencinin geç yatması, evinin okula uzak olması gibi nedenleri olabilir.


4. Derse karşı ilgisizlik
Çözüm: Derse karşı ilgisizliğin sebebi araştırılması gerekmektedir.

a-Öğrencinin temel bilgilerinin eksik olması: Matematik dersinde dört işlemi bilmeyen bir öğrencinin trigonometri sorularını çözmesini beklemek hayal olur. Öncelikle temel bilgiler kontrol edilmelidir. Eksiklerin giderilmesinde en büyük destek aileden gelecektir.

b-Arka sırada oturması: İşitme veya görme problemi olan bir öğrencinin arka sıraya oturması derse karşı ilgiyi azaltacaktır. Bu öğrencilerin ön sırada oturtulması problemi çözer.

c-Dersi önemsememe: TEOG sınavına hazırlanan bir öğrenci için müzik dersine çalışmak gereksiz gibi görülebilir. Her derse önemli olduğu anlatılmalıdır. Planlı çalışma ile bütün dersler için gerekli zaman ayrılabilir. Müzik, resim gibi dersler de sınav stresini azaltması bakımından önemli derslerdir.


5. Arkadaşları ile kavga etmesi
Çözüm: Kavganın önlenmesinde en önemli faktör problemli öğrencilerin yan yana oturtulmamasıdır. Sınıf içende gerekirse yer değişiklikleri ile bu problem çözülebilir. Sınıfta oluşan kavgalarda eğer basit bir sürtüşme ise öğrencilerin uyarılması problemin büyümemesi açısında faydalıdır. Eğer kavga büyük ve öğrencilerden biri zarar görmüşse, okul idaresini bilgilendirmek faydalı olacaktır. Öğrencilerde ciddi sağlık problemlerinin olması durumuna karşı da tedbirler alınmalıdır. Gerekirse aileye, sağlık kuruluşuna haber verilebilir. Unutulmamalıdır ki kaza geliyorum demediği gibi kavga da geliyorum demez.


6. Öğrencinin ders sırasında izin almadan konuşması
Çözüm: Derste parmak kaldırmadan konuşan öğrenci görmezden gelinerek, bu davranışın sönmesi beklenebilir. İzin almadan konuşma devam ediyorsa öğrencilere "İzin almadan konuşan öğrenciye söz hakkı vermeyeceğim." denilerek söz hakkı verilmez. Bu kural yerleşinceye kadar takipçisi olunmalıdır.


7. Öğrencinin ödevini yapmaması
Çözüm: Bazı öğrenciler ödev yapmamayı alışkanlık haline getirirler. Bu konuda öğretmenin kararlı tutumu öğrencinin ödev yapmasını sağlayabilir. Öncelikle öğretmen tarafından ders bitiminde ödev verilmesi alışkanlık haline getirilmelidir. Diğer derste de ödevlerin mutlaka kontrolü sağlanmalıdır. Öğretmen arada sırada ödev verir ve kontrolünü de sürekli yapmaz ise öğrenci ödev yapma konusunda alışkanlık kazanamaz. Ödev kontrolü kesinlikle öğrenciye yaptırılmamalıdır. Sene başında öğretmenin hazırlayacağı bir çizelgeye (+ , -) vererek ödev kontrolü yapabilir. Bu verdiği artılar ve eksiler ders notu olarak kesinlikle değerlendirilmelidir. Bu kararlı tutum 1-2 ay gibi süre devam etmesi halinde alışkanlık oluşmasını sağlar. Yine ödev yapmamakta ısrar eden öğrencilerin velileri ile görüşmek bu konuda bilgi almak faydalı olacaktır.


8. Arkadaşlarının eşyalarına zarar verme 
Çözüm: Birbiri ile geçinemeyen öğrencilerin yakın sıralarda oturtulmaması gerekir.


9. Görgü kurallarına uymama, küfürlü konuşma
Çözüm: Sınıf içinde küfürlü konuşma olduğu zaman mutlaka öğrencinin uyarılması gerekir. Yeri ve zamanına göre bireysel veya toplu olarak uyarılmalı. Rehberlik servisi, aile bilgilendirilmelidir.


10. Sınavda kopya çekme
Çözüm: Sınavda kopya çekmesini önlemek için farklı gruplar oluşturularak soru hazırlanmalıdır. Sınav esnasında kopyayı engellemek için iki kişi oturanların arasına çanta gibi engeller konulabilir. Öğrencilerin konuşması gibi durumlarda ise yer değişikliği yapılabilir. Öğrenciler bu konuda bi hayli uyanıktır. Tembel öğrenci çalışkandan kopya çekmeye çalışır, iki tembel öğrencinin kopya çekmesine gerek kalmayacaktır. Bu nedenle çalışkan öğrencileri göz önünde bulundurmakta daima fayda vardır.


9. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanma
Çözüm: Öğrencinin bu davranışına göz yumulamaz. Öğretmenin tek başına altından kalkması zor bir durum olduğu için mutlaka okul idaresinin ve ailenin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sınıf içindeki uygunsuz davranışlar dersin işlenmesini bozar, başka öğrencilerinde bu davranışları yapmasına neden olabilir. Öğretmen nasıl olsa davranışlarıma bişey demiyor diyerek normalleştirir. Grupça uygunsuz davranışlar oluşmaya başlar. Sınıfta bütün öğrencilerin konuları öğrenmesi mümkün değildir, fakat bütün öğrencilerin iyi bir eğitim alması şarttır. Bunu sağlamakta öğretmene düşmektedir. İpler daima öğretmenin elinde olmalıdır, yoksa eğitim öğretim maalesef yapılamaz.


Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder