Olumsuz Öğretmen Davranışları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/10/28

Olumsuz Öğretmen Davranışları

Öğretmenlik nedir

Öğretmenlik sadece bilgiyi öğreten kişi değildir. Aynı zamanda öğrencinin yeteneklerini keşfeder, rehberlik görevi de yapar. Öğretmenlik mesleği zor ve o kadar da hassas bir meslektir.  Aslında malzemesi insan ilişkileri ile olan bütün meslekler zordur. En yaramaz öğrenciye bile kırmadan incitmeden bişeyler öğretmeye çalışmanız gerekir. Bu nedenle öğretmenlik sabır mesleğidir. Günümüzde öğretmenliği parası için sevmeden yapmaya çalışmak çok zordur.


  Öğretmenlik = Sabır


Olumsuz Öğretmen Davranışları

Öğretmen bir sınıfta ilgiyi en iyi sunabilen bir pazarlamacı gibi çalışmalıdır. Bir pazarlamacı malını satmak için nasıl uğraşıyorsa öğretmende bilgisini satmak için gayret etmelidir.
Öğretmenin her zaman için tatlı sert bir yapısı olması gerektiği söylenir. Zamanı geldiğinde öğrencisinin özel sorunlarına eğilen, gerektiğinde kuralları işleten tavrını ortaya koyabilen bir kişilik. Aslında böyle dar kalıplara sokmak yerine, bilgiyi aktarmak hedefe nasıl ulaşabiliyorsan  senin mizacına uygun olan nasılsa o şekilde davranması en doğalı olacaktır. Bu nedenle öğretmenle öğrencinin yıldızları her zaman barışmaz. Benim sevdiğim öğretmeni başka birisi sevmeyebilir. Hatta hatırlarım ilkokuldan mezun olduğumda bizim öğretmenimiz ne kadar iyi, demiştim. Arkadaşım da tam tersini söylemişti. Sonuç olarak öğretmeninde bir insan olduğunu unutmayalım, eksikleri hataları olacaktır. Hataların, hata olarak görülmesi ve düzeltilmeye çalışılması gerekir. Bu eksiklerini bilmesi bir arayış içinde olamayı sağlar. Farklı yöntemler deneyerek öğretmenlerimizin daha da başarılı olabileceğine inanıyorum.
 Aşağıda bazı olumsuz öğretmen davranışları verilmiştir. Bu davranışların sebep olabileceği sonuçlar da açıklanmıştır.

1. Sınıf düzenini sağlayamama
Öğretmenin ilk önce yapması gereken sınıf düzeninin sağlamaktır. Karmaşanın olduğu bir ortamda ne öğrenciler ne de öğretmen mutlu olur. Sınıf yönetimi sağduyu, bilgi ve sabır isteyen bir iştir. Bir davranışın kazanılabilmesi için sürekli ve sabırla çalışmak gerekir. İzin almadan konuşma, sınıf içinde rahatça dolaşma, sık sık çeşitli ihtiyaçlar için sınıf dışına çıkma sınıf düzenini bozacaktır. Bunlara karşı öğretmenin hep aynı tutumu sergileyerek belirli bir süre sonra davranışta sönmeyi beklemelidir. Öğrenci,  "Matematik öğretmeni Hüseyin ayakta dolaşmama izin vermez" diye düşünmelidir.

2.Öğretmenin aşırı sert olması
Öğretmenin aşırı sert olması, öğrencinin o derse karşı olumsuz tutum içinde olmasına neden olabilir. Disiplin adına sert olmak hem öğretmene hemde öğrenciye dersin sıkıcı geçmesinden başka bişey kazandırmaz. Sınıf içinde çok zeki fakat utangaç, çekingen, öğrencilerin olabileceğini unutmamak gerekir. Bu öğrenciler sınıf içinde kendini gösteremeden silinebilirler.

3. Öğretmenin aşırı yumuşak olması
Öğretmenin davranışlarının aşırı yumuşak olması sınıf düzenini bozmaktadır. Öğrenci "Ben ne yaparsam yapayım, öğretmen bana bişey demez." düşüncesi ile meydanın kendine kaldığını görür. Sonuçta hem öğretmen, hem de öğrenci için içinden çıkılmaz bir hal alır.

4. Öğrenciye değer vermemesi
Değer verilmeyen öğrenci kendini sınıfın bir parçası olarak hissetmez. Bu nedenle her öğrenci değerlidir.

5. Öğrenciye çok değer vermesi
Değer verilecek fakat bunun aşırıya kaçması da öğrenciyi aşırı derecede şımartır. Her zaman için öğrenci ve öğretmen arasında bir mesafenin olması şarttır.

6. Öğretmenin öğrenciyi tanımaması
Öğrencisini tanımayan öğretmen onun yetenekleri hakkında bilgi sahibi olamaz. Şube öğretmenler kurulu ve diğer toplantılarda öğrenciler hakkında bilgi edinmeye çalışın. Öğrenci tanıma fişleri, otobiyografi uygulamaları öğrenciyi tanıma açısından ip uçları vermektedir. Veli toplantılarında da öğrenciler hakkında bilgiler alınabilir. Bazı özel bilgilerin gereksiz yerlerde paylaşılmaması gerekir.

7. Söz ve hareketlerle öğrencinin incitilmesi
Öğrenci ne kadar aile terbiyesi almamış olsa da, öğretmen öğrencisini özellikle de başka öğrencilerin önünde küçük düşürmemelidir. Bu davranış ne öğrenciye, ne de öğretmene bişey kazandırır. Sonuç ta şiddet şiddeti doğurur. Öğretmen kendi saygınlığını da zedelemiş olacaktır.

8. Her öğrenciye eşit seviyede olmaması
Öğretmenin bazı öğrenciler için tolerans tanıyıp diğerleri için bu yapılmaz ise tutarlılık kalmaz. Her öğrenciye eşit ve adaletli davranılması gerekir.

9. Öğretmen tutarlı olmaması
Bu gün söylediğini yarın inkar etmemelidir. Öğrencilere ödev verdi fakat ödevi kontrol etmedi. Ya da sınıfa geç gelenlere ceza vereceğim dedi  fakat uygulamadı. Bu tutarlı bir davranış değildir.

10. Notu tehdit aracı olarak kullanma
Not hiçbir zaman tehdit aracı değildir. Öğrencinin bilgisini ölçen bir araçtır. Öğrencinin notla tehdit etmek öğrencinin çalışama şevkini kırar. Bazı öğrenciler de sadece not için çalışmasına neden olur. Bunun içinde kopya çekmek gibi yollara başvurabilir.

11. Fazla ödev verme
Fazla ödev verilerek öğrenci cezalandırılmak istenmektedir. Ya da öğretmen kendi egosunu tatmin etmektedir. Ödev ceza aracı değildir. Öğretmenler tarafından verilmiş ödevlerin veliler tarafından yapıldığı görülmektedir. Bundaki en büyük sebep ödevin dersi tekrar amaçlı değil de, ceza amacı ile verilmiş olmasıdır. Aşırı derce de verilen ödev derse isteksiz çalışmaya, ödevin baştan savma yapılmasına neden olur. Daha yeni kalem tutmaya başlayan bir öğrenciye verilecek en büyük ceza sayfalarca yazı yazdırmaktır.

12. Öğrencinin kişiliğini eleştirme
Öğrencinin yanlış davranışı varsa, bu davranışı düzeltmeye çalışmak gerekir. Öğrencinin kişiliğini küçümseme, alay etme öğretmene karşı olumsuz bir tutum olarak geri dönecektir.

13. Öğretmenler arasındaki tutum farkı
Özellikle farklı branş öğretmenlerinin girdiği sınıflarda ortak bir tutum olmalıdır. Bu okul kültürü ile sağlanabilir.

14. Öğretmenin derse hazırlıksız gelmesi
Eğitim öğretimin planlı olması esastır. Plansız öğretmen rotasız gemiye benzer. Öğretmenin derse girmeden önce anlatacağı konuya hazırlanmalıdır. Ayrıca soracağı soruları, vereceği ödevleri, hangi deneyi yapacağı, deney malzemelerinin hazırlanmasını derste önce belirlemelidir. Bu sayede sınırlı olan 40 dakikalık süreyi en iyi şekilde değerlendirilmiş olacaktır.

15. Özel sorunlarını sınıf ortamına yansıtması
Öğretmen sorunlarını sınıf ortamına yansıtmamalıdır. Herkesin kişisel problemleri mutlaka olacaktır. Bu sorunları öğrenciye yansıtmak ister istemez sınıf ortamını gererek istenilen başarının çıkmasını engeller. Öğretmenler ne kadar mutlu ve huzurlu olursa kendisini mesleğine o kadar adayabilir. Stresli ortamda iyi bir sinerji çıkmayacağı için öğrenci de olumsuz etkilenecektir. Ancak bu kadar olumsuzluklar içinde iyi bir öğretmen çok güzel rol yapabilmelidir. Bir dakika önce telefonda tartıştığı eşi ile ilgili problemi, sınıf ortamına taşımamalıdır.

16. Öğretmenin öğrencilerle iletişim kuramaması
Artık öğretmenlik dersimi anlatırım çıkar giderim mesleği olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle öğrencilerle etkili bir iletişim kurabilmesi gerekmektedir. Bazı öğrenciler için öğretmen annesi, babasından daha yakın olabilmektedir. Bu güzel bir iletişimin kurulduğunu gösterir. Bununla birlikte aradaki mesafenin de korunmasında fayda vardır. Çok fazla iletişim sorunları da beraberinde getirir. Unutulmamalıdır ki:  "Problem çözemeyen problem olur."

17. Öğretmenin zümre ve diğer branş öğretmenlerini küçümsemesi
Öğretmenlik kutsal bir meslektir, bu mesleğin kutsallığını gösterebilmek için meslektaşına sahip çıkması gerekir. Eğer başarı elde edilecekse bunun bir kişinin bireysel çalışmaları ile değil bütün kurumdaki öğretmenlerin işbirliği ile sağlanacağı unutulmamalıdır.  Bu sayede kurum kültürü oluşması sağlanır. Öğretmenin yapacağı en büyük yanlışlardan biride öğrenciler içerisinde veya başka ortamlardan öğretmenleri eleştirmesi olacaktır. Hiçbir öğretmenin görevi önemsiz değildir, öğretmenin kendisi de önemsiz değildir. Bu nedenle öğretmenlerin kendi kendilerine destek olması mesleğin itibarı açısından çok önemlidir.
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder