Ortaokul Öğretmen Sene Sonu İşlemleri - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/10/28

Ortaokul Öğretmen Sene Sonu İşlemleri


Sene Sonu İşlemleri

Ortaokullarda öğretmenler tarafından yapılacak sene sonu işlemleri

Okul kapanmadan önce yapılacak işlemler

1. e-okul bilgilerinin tamamlanması

Yazılılar,  ders etkinliklerine katılım puanlarının tamamlanması Okul idaresi tarafından puan bilgilerinin çıktısı alınarak ders öğretmenine imzalatılır.

2. Davranış notlarının verilmesi

Derse girilen her sınıf için ayrı ayrı doldurulmaktadır. e-okulda kolaylık olması açısından en üstte işaretleme yapıldığında bütün hepsi işaretlenmektedir. Ayrıca davranış notu girmek için herhangi bir programa ihtiyaç yoktur.

3. Sosyal etkinlikler tamamlanıp tamamlanmadığı işaretlenecek

4. e-okul karne görüşleri yazılacak

Sınıf öğretmenliği görevi bulunan öğretmenler öğrenciler için karne görüşleri yazılacaktır.

5. Öğrencilerin okudukları kitaplar e-okul sistemine işlenecek

Sınıf öğretmenliği görevi olan öğretmenler e-okulda oluşturdukları kitap listesinden, öğrencilerin okudukları kitaplar işaretlenecektir.

6. Şube Öğretmenler kurulu toplanması

Devamsızlıktan(Özürsüz 20 gün) veya dersin puan ortalaması 45 den az olan öğrenciler ŞÖK toplantısında görüşülerek sınıf geçip geçmeyecekleri görüşülür.

7. Okul zümre ve bölge zümre toplantılarının yapılması

Okul ve bölge zümre toplantıları yapılacaktır. Bu sene zümre öğretmenleri MEB tarafından gönderilen formata göre görüş bildireceklerdir. Bu görüşler her zümre öğretmeni tarafından doldurulacak, bunlar birleştirilerek, okul zümre, bölge zümre, ilçe, il ve MEB tarafından sırası ile değerlendirilecektir. Formu indir

8. Karne takdir teşekkür iftihar belgelerinin mühürlenmesi

Sınıf öğretmenliği görevi olan öğretmenler karnelerini ve belgelerini hazırlarlar.

Eğitim öğretim döneminde ortaokullar için yapılması gereken çalışmalar MEB tarafından şu şekilde belirtilmiştir.

a) Şube öğretmenler kurulu toplantıları 08- 12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 
b) Şube öğretmenler kuruluna; herhangi bir dersin birinci ve ikinci dönem ortalaması 45'ten aşağı olan, özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen, haftalık ders çizelgesindeki derslerin her birinden en az birer puan almayan (evde-hastanede eğitim alanlar ile yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler hariç) ve aktif sürekli devamsız öğrenciler sistem tarafından aktarılacaktır. 
c) Seçmeli dersler dahil tüm dersler puanla değerlendirilecektir. Bu puanlamalar dersin özelliğine göre sınav, proje, ürün dosyası ve ders etkinliklerine katılımdan verilebilecektir. 
d) Özellikle 8. sınıf öğrencilerinden 6 ve 7. sınıf yılsonu notları sisteme zamanında işlenememiş ve denklik kaydı olmayanların merkezi sistem ortak sınavlar sonunda ortaöğretim kurumlarına (TEOG )yerleştirmelerinde mağdur olmamaları açısından, önceki öğretim yıllarına ait ağırlıklı yılsonu puanlan, e-okul/kurum işlemleri/giriş ekranı/eski dönem ağırlıklı not ortalamaları ekranından okul yönetimi tarafından girilecektir. 
e) e-Okul/kurum işlemleri/ŞÖK sınıf tekrarına kalanlar ekranı, okul yönetimi tarafından günübirlik kontrol edilerek ŞÖK karan alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır. 
f) Evde-hastanede eğitim alan öğrenciler ile kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu, e-okul öğrenci genel bilgileri ekranından okul yönetimi tarafından işaretlenecektir. 
g) İlgi Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine "G" yazılacak, sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından dersler kısmına "G" yazılmayacaktır. 3. Tüm sınıfların sınıf geçme defterleri sayfa sayfa incelenerek sınıf geçen ve sınıf tekrarına kalan öğrencilerde varsa yanlışlıklar ders yılı sona etmeden düzeltilecektir.

4. İlgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler ders yılı sonunda e-okul/öğrenci ayrılma işlemlerinden pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek yaygın eğitime/Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir. 
5. İlgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında ortaokullarda hafızlık eğitimi nedeniyle kaydı donan öğrencilerin kayıtları, 05 Haziran 2015 tarihine kadar aktifleştirilerek sınavları yapılacak ve sınavlarda 45 puan altı alan öğrencilerin durumları 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır. Bilgilerinizi ve yukarıdaki açıklamalarla ilgili okul müdürlüklerinin bilgilendirilmesini ve öğrencilerimizin ders yılı sonunda karne ve belgelerini tam ve zamanında almaları için gerekli tedbirlerin Valiliğinizce alınmasını rica ederim.

Zeynep ÖÇGÜDER Bakan a. Genel Müdür V.

Seminer Döneminde Yapılacak çalışmalar

1. Ders kesim raporu. Örnek indir
2. Sene sonu kulüp faaliyet raporu. Örnek indir
3. Rehberlik hizmetleri yıl sonu faaliyet raporu. Örnek indir
4. Proje görevi değerlendirme ölçeği (Toplam notu girin not dağılımı otomatik yapılsın) örnek indir
5. Ders etkinliklerine katılım ölçeği örnek indir
6. ŞÖK yıl sonu raporu
7. Öğretmen tatil adresi ve telefonu örnek indir
8. Yazılı sınav tutanağı örnek indir
9. Yılsonu teslim tutanağı örnek indir
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder