5.Sınıf Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/09/27

5.Sınıf Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf Ay’ın Yapısı ve Özellikleri  Test 

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Ay’ın Yapısı ve Özellikleri " Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 37


Soru 1: Aşağıdakilerden hangi Dünya'ya en yakın gök cismidir?

A) Güneş
B) Ay
C) Mars
D) Venüs


Soru 2: Dünya'nın çapı Ay'ın çapının kaç katıdır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 1/4


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın özelliklerinden birisi değildir?

A) Ay'ın çekim kuvveti, Dünya'nın çekim kuvvetinden daha küçüktür.
B) Ay'da atmosferi olmadığı için hava olayları görülmez.
C) Ay'ın yüzeyinde kayalıklar, vadiler, dağlar bulunur.
D) Ay üzerinde canlıların yaşaması için elverişli bir yerdir.


Soru 4: Ay hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Çekim kuvveti Dünya'dan azdır.
B) Doğal ışık kaynağıdır.
C) Yüzeyinde su vardır.
D) Kalın bir atmosfer tabakası vardır.


Soru 5: Ay'ın yüzeyine çarpan meteorların oluşturduğu çukura ne denir?

A) Ay çukuru
B) Krater
C) Ay dağı
D) Ay denizi


Soru 6: Ay'ın kendi etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dolanma süresi birbirine eşittir.
Bu durumdan dolayı aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

A) Ay'ın parlak görünmesine
B) Ay'ın gece ve gündüz sıcaklık farkının fazla olmasına
C) Rüzgâr ve yağış olaylarının olmamasına
D) Dünya'dan bakıldığında Ay'ın hep aynı yüzünü görmemize


Soru 7. Ay Dünya etrafındaki dolanma hareketini ne kadar sürede tamamlar?

A) 1 gün
B) 27 gün 8 saat
C) 29,5 gün
D) 365 gün


Soru 8. Ay'ın yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay'ın yüzeyi düzdür.
B) Ay'ın gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazladır.
C) Ay, Dünya'ya en yakın gök cismidir.
D) Ay, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır.


Soru 9. Bir gök cisminin kendi ekseni etrafında yaptığı harekete ................ hareketi denir.
Bir gök cisminin başka bir gök cismi etrafında yaptığı harekete .................... hareketi denir.

Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır.

A) Dönme, dolanma
B) Dolanma, dönme
C) Dönme, yuvarlanma
C) Dolanma, yuvarlanma


Soru 10. Ay'ın geometrik şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

A) Portakal
B) Armut
C) Biber
D) Muz


Soru 11. Ay'ın yüzeyinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Vadi
B) Meteor çukuru
C) Kayalıklar
D) Göl


Soru 12. Ay ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın doğal uydusudur.
B) Ay bir gezegendir.
C) Ay'ın üzeri tozlarla kaplıdır.
D) Ay'ın çapı Dünya'dan küçüktür.


Soru 13. Ay'ın yapısı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay ışık kaynağı değildir.
B) Ay'ın yüzeyi düz değildir.
C) Ay, Dünyaya Güneş'ten daha yakındır.
D) Ay'ın yüzeyinde çok yüksek dağlar yoktur.


Soru 14. Dünya, Güneş ve Ay'ın büyüklüğünü futbol topu, nohut ve mercimek büyüklüğü ile eşleştirecek olursak, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

         Dünya             Güneş                Ay
A) Futbol topu        Nohut               Mercimek
B) Mercimek          Futbol topu       Nohut
C) Nohut                 Futbol topu      Mercimek
D) Mercimek          Nohut               Futbol topu   


Soru 15. Ay'a ilk kez ayak basan astronot aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galileo Galilei
B) Yuri Gagarin
C) Neil Armstrong
D) Albert Einstein


Soru 16. Ay'a ilk kez ayak basan astronotun ayak izi şuana kadar bozulmadan kalmıştır.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay'ın çok sıcak olması
B) Ay'da atmosferik olayların olmaması
C) Ay'ın üzerine meteorların çok fazla düşmesi
D) Ay'da canlıların bulunmaması


Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Ay'da yaşam olabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

A) Besin olmaması
B) Güneş'ten gelen zararlı ışınların olması
C) Ay'da hava olmaması
D) Ay'ın Dünya etrafında dönmesi


Soru 18. Ay'la ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ay'a çıplak gözle bakmak tehlikelidir.
B) Ay'ı incelemek için teleskop kullanılır.
C) Ay, Dünya'dan çok uzak olduğu için tam olarak görülemez.
D) Ay'ın yüzey sıcaklığı Güneş'ten fazladır.


Soru 19. Ay'da yaşam olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Ay'a atmosfer oluşturulmalıdır.
B) Ay'a ağaç dikilmelidir.
C) Ay'a canlılar götürülmelidir.
D) Ay'da canlıların yaşayabileceği kapalı alanlar yapılmalıdır.


Soru 20. Ay'ın karanlık ve aydınlık görülen bölgeleri vardır. Ay'ın karanlık görülen bölgelerine ne denir?

A) Ay denizi
B) Ay dağı
C) Ay gölü
D) Ay tepesi


Soru 21. Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı yaklaşık kaç kilometredir?

A) 5 Bin km
B) 100 Bin km
C) 384 Bin km
D) 500 Bin km


Soru 22. Ay, Dolunay evresinde tamamen parlak görünür.
Ay'ın parlak görünmesini sağlayan nedir?

A) Ay'ın ışık kaynağı olması
B) Ay'ın Güneş'ten gelen ışığı yansıtması
C) Ay'ın yüzeyinin ayna gibi parlak olması
D) Ay'da yaşam olması


Soru 23. Ay'ın atmosferi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay'ın atmosferi yok denecek kadar azdır.
B) Ay'da hiç atmosfer yoktur.
C) Ay'daki atmosfer canlıların yaşamasına yetecek kadar değildir.
D) Ay'da canlıların yaşayabileceği bir atmosferin oluşması imkansızdır.


Soru 24. Ay'la ilgili bir model yapılırken Ay'ın büyüklüğü portakal kadar çizilirse, Dünya'nın büyüklüğü ne kadar çizilmelidir?

A) Leblebi
B) Elma
C) Karpuz
D) Pirinç


Soru 25. Ay'la ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay'ın çekim kuvveti Dünya'daki deniz ve okyanuslarda gelgit oluşmasına neden olur.
B) Ay'da yanardağ patlamaları görülür.
C) Bir Ay günü (Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süresi) 27gün 8 saattir.
D) Ay, Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar


Soru 26. Ay üzerinde aşağıdaki verilen olaylardan hangisi görülür?

A) Yağmur
B) Rüzgâr
C) Meteor çarpması
D) Kar


Soru 27. Ay ile ilgili aşağıda verilen tabloda kaç tane yanlış işaretleme yapılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 28. Aysima 2040 yılında yapılacak olan Türkiye Ay Araştırmaları Projesine katılmayı hayal etmektedir. Aysima Ay yüzeyine indiğinde nelerle karşılaşacağını ve neleri görebileceğini aşağıya not etmiştir.
I. Meteorların çarpması ile oluşmuş kraterler bulunuyor.
II. Nefes alabilecek atmosferi bulunmuyor.
III. Üzerinde canlıların doğal olarak yaşaması mümkün değil.
IV. Yer çekimi Dünya'dan az.

Aysima'nın not ettiği bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 29. Ay hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay'ın geometrik şekli, Dünya'nın geometrik şekline benzemez.
B) Ay'ın ilk haritasını çizen Ali Kuşçu'dur.
C) Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'dur.
D) Ay'ın fiziksel hali katıdır.


Soru 30. Emre Ay ile ilgili araştırma yapıyor. Yaptığı araştırmada aşağıdaki bilgileri defterine not ediyor.
"Ay, Dünya'ya Güneşten daha yakındır. Bu nedenle gökyüzünde Ay ile Güneş yaklaşık aynı büyüklükte görülür. Ay ışık kaynağı değildir, ancak Güneş'ten aldığı ışığı yansıtarak parlak görülür. Ay'ı her zaman parlak bir biçimde görebiliriz."
Emre'nin yaptığı araştırmasına göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?

A) Ay'ın ışık kaynağı olduğunu biliyor.
B) Ay'ın evrelerinin olduğunu bilmiyor.
C) Ay'ın Güneş'ten daha yakın olduğunu biliyor.
D) Ay ve Güneş'in farklı uzaklıklarda olduğunu biliyor.


Soru 31. Ay, Dünya'nın uydusu olması nedeniyle sürekli Dünya etrafında dolanmaktadır. Ay'ı gece gökyüzünde daha iyi görürken, gündüzleri Ay'ı pek fark edemeyiz. Ay'ın geceleri daha iyi gözlemlenmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ay'ın yaydığı ışığın fazla olması
B) Güneş ışığının Ay'dan gelen ışıktan fazla olması
C) Ay'ın ışık kaynağı olmaması
D) Ay'ın Dünya'ya yakın olması


Soru 32. Ay'ın çekim kuvveti az olduğu için Ay'da hava olsa bile havaya sahip çıkamaz, uzaya yayılır. Aşağıda verilenlerden hangisi Ay'ın atmosferi olmamasının bir sonucu değildir?

A) Ay'ın kütlesinin az olması
B) Ay'ın günlük sıcaklık farkının fazla olması
C) Ay yüzeyinde hava olaylarının gerçekleşmemesi
D) Ay'a çarpan meteor izlerinin bozulmaması


Soru 33. Ebrar proje ödevi olarak Ay'da canlıların yaşayıp yaşamayacağı konusunda araştırma yapmaktadır.
Ebrar'ın yaptığı araştırmada "Ayda canlılar yaşayabilir mi?" sorusunun cevabına verilecek olan sebep olamaz?

A) Güneş'ten gelen zararlı ışınlar canlılara zarar verir.
B) Gece gündüz sıcaklık farkının çok fazladır.
C) Canlıların yaşayabileceği bir atmosferinin yoktur.
D) Güneş'e olan mesafesi sürekli değişmektedir.


Soru 34. Fen bilimleri öğretmeni Ay'ın yapısı hakkında doğru yanlış etkinliği yapmaktadır.
Etkinlikte her doğru cevap 10 puandır. Kemal etkinlikte 30 puan, Kadir ise etkinlikte 20 puan almıştır. Kemal ve Kadir'in cevapları aşağıdakilerden hangisi olabilir?Soru 35. Ay yüzeyinde atmosfer yok denecek kadar azdır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?

I. Astronotların Ay yüzeyinde bıraktıkları izler bozulmadan kalır.
II. Güneş'ten gelen zararlı ışınlar Ay yüzeyine ulaşır.
III. Ay'da gece ve gündüz sıcaklık farkı fazla olur.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 36. Ay yüzeyi incelendiğinde irili ufaklı birçok krater olduğu görülmektedir. Dünya yüzeyi incelendiğinde ise bu kadar çok krater görülmemektedir. Ay ve Dünya üzerine düşen meteorların sayısı yaklaşık aynı olmasına rağmen Ay’da bu kadar çok meteor çukurunun görülmesinin sebebi nedir?

A) Ay’ın daha geniş bir yörüngede hareket etmesi
B) Ay’ın çekim kuvvetinin daha az olması
C) Ay üzerinde atmosferin yok denecek kadar az olması
D) Ay’ın Dünya’nın uydusu olması


Soru 37. 2019 yılında Çin Ulusal Uzay İdaresi, Ay'a götürülen pamuk tohumlarının filizlendiğini açıkladı. Ancak çimlenen bu tohumlar kısa bir süre sonra öldü.
Aşağıda verilenlerden hangisi tohumların ölmesine neden olabilir?

A) Sıcaklığın uygun olmaması
B) Toprak bulunmaması
C) Sert rüzgar esmesi
Bu Sayfayı Yazdır

6 yorum: