5.Sınıf Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/01/31

5.Sınıf Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf Ay’ın Yapısı ve Özellikleri  Test 

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Ay’ın Yapısı ve Özellikleri " Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 26


Soru 1: Aşağıdakilerden hangi Dünya'ya en yakın gök cismidir?

A) Güneş
B) Ay
C) Mars
D) Venüs
Soru 2: Dünya'nın çapı Ay'ın çapının kaç katıdır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 1/4


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın özelliklerinden birisi değildir?

A) Ay'ın çekim kuvveti, Dünya'nın çekim kuvvetinden daha küçüktür.
B) Ay'da atmosferi olmadığı için hava olayları görülmez.
C) Ay'ın yüzeyinde kayalıklar, vadiler, dağlar bulunur.
D) Ay üzerinde canlıların yaşaması için elverişli bir yerdir.Soru 4: Ay için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ay'ın kütlesi küçük olduğu için çekim kuvveti de azdır.
B) Ay, doğal ışık kaynağıdır.
C) Ay'ın yüzeyinde su ve toprak vardır.
D) Ay'da gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır.Soru 5: Ay'ın yüzeyine çarpan meteorların oluşturduğu çukura ne denir?

A) Ay çukuru
B) Krater
C) Ay dağı
D) Ay deniziSoru 6: Ay'ın kendi etrafında dönme süresi ile, Dünya etrafında dolanma süresi birbirine eşittir.
Bu durumdan dolayı aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

A) Ay'ın parlak görünmesine
B) Ay'ın gece ve gündüz sıcaklık farkının fazla olmasına
C) Rüzgar ve yağış olaylarının olmamasına
D) Dünya'dan bakıldığında Ay'ın hep aynı yüzünü görmemizeSoru 7. Ay'ın Dünya etrafında dolanma hareketi ne kadar sürede tamamlar?

A) 1 gün
B) 27 gün
C) 29,5 gün
D) 365 günSoru 8. Ay'ın yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay'ın yüzeyi düzdür.
B) Ay'ın gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazladır.
C) Ay, Dünya'ya en yakın gök cismidir.
D) Ay, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır.Soru 9. Bir gök cisminin kendi ekseni etrafında yaptığı harekete ................ hareketi denir.
Bir gök cisminin başka bir gök cismi etrafında yaptığı harekete .................... hareketi denir.

Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır.

A) Dönme, dolanma
B) Dolanma, dönme
C) Dönme, yuvarlanma
C) Dolanma, yuvarlanmaSoru 10. Ay'ın geometrik şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

A) Portakal
B) Armut
C) Kabak
D) Muz
Soru 11. Ay'ın yüzeyinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Vadi
B) Meteor çukuru
C) Kayalıklar
D) Göl
Soru 12. Ay ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay, Dünya'nın doğal uydusudur.
B) Ay, gezegenlerden birisidir.
C) Ay'ın üzeri tozlarla kaplıdır.
D) Ay'ın kütlesi Dünya'nın kütlesinden azdır.Soru 13. Ay'ın yapısı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay ışık kaynağı değildir.
B) Ay'ın yüzeyi düz değildir.
C) Ay, Dünyaya Güneş'ten daha yakındır.
D) Ay'ın yüzeyinde çok yüksek dağlar yoktur.Soru 14. Dünya, Güneş ve Ay'ın büyüklüğünü futbol topu, nohut ve mercimek büyüklüğü ile eşleştirecek olursak, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

         Dünya          Güneş                Ay
A) futbol topu        nohut               mercimek
B) mercimek          futbol topu      nohut
C) nohut                 futbol topu     mercimek
D) mercimek          nohut              futbol topu   


Soru 15. Ay'a ilk kez ayak basan astronot aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galileo Galilei
B) Yuri Gagarin
C) Neil Armstrong
D) Albert EinsteinSoru 16. Ay'a ilk kez ayak basan astronotun ayak izi şuana kadar bozulmadan kalmıştır.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay'ın çok sıcak olması
B) Ay'da atmosferik olayların olmaması
C) Ay'ın üzerine meteorların çok fazla düşmesi
D) Ay'da canlıların bulunmamasıSoru 17. Aşağıdakilerden hangisi Ay'da yaşam olabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

A) Besin olmaması
B) Güneş'ten gelen zararlı ışınların olması
C) Ay'da hava olmaması
D) Ay'ın Dünya etrafında dönmesi
Soru 18. Ay'la ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ay'a çıplak gözle bakmak tehlikelidir.
B) Ay'ı incelemek için teleskop kullanılır.
C) Ay, Dünya'dan çok uzak olduğu için tam olarak görülemez.
D) Ay'ın yüzey sıcaklığı Güneş'ten fazladır.Soru 19. Ay'da yaşam olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Ay'a atmosfer oluşturulmalıdır.
B) Ay'a ağaç dikilmelidir.
C) Ay'a canlılar götürülmelidir.
D) Ay'da canlıların yaşayabileceği kapalı alanlar yapılmalıdır.Soru 20. Ay'ın karanlık ve aydınlık görülen bölgeleri vardır. Ay'ın karanlık görülen bölgelerine ne denir?

A) Ay dağı
B) Ay denizi
C) Ay gölü
D) Ay tepesi

Soru 21. Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı kaç kilometredir?

A) 5 Bin km
B) 100 Bin km
C) 384 Bin km
D) 500 Bin km


Soru 22. Ay, Dolunay evresinde tamamen parlak görünür.
Ay'ın parlak görünmesini sağlayan nedir?

A) Ay'ın ışık kaynağı olması
B) Ay'ın Güneş'ten gelen ışığı yansıtması
C) Ay'ın yüzeyinin ayna gibi parlak olması
D) Ay'da yaşam olmasıSoru 23. Ay'ın atmosferi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay'ın atmosferi yok denecek kadar azdır.
B) Ay'da hiç atmosfer yoktur.
C) Ay'daki atmosfer canlıların yaşamasına yetecek kadar değildir.
D) Ay'da canlıların yaşayabileceği bir atmosferin oluşması imkansızdır.Soru 24. Ay'ın büyüklüğü portakal kadar olsaydı, Dünya'nın büyüklüğü ne kadar olurdu?

A) Leblebi
B) Elma
C) Karpuz
D) PirinçSoru 25. Ay'la ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay'ın çekim kuvveti Dünya'daki deniz ve okyanuslarda gelgit oluşmasına neden olur.
B) Ay'da yanardağ patlamaları görülür.
C) Bir Ay günü (Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süresi) 27gün 8 saattir.
D) Ay, Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar
Soru 26. Ay üzerinde aşağıdaki verilen olaylardan hangisi görülür?

A) Yağmur
B) Rüzgar
C) Meteor çarpması
D) KarDiğer Konular

2 yorum: