5.Sınıf Güneş, Dünya ve Ay Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/12/17

5.Sınıf Güneş, Dünya ve Ay Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf  Güneş, Dünya ve Ay Test

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Güneş, Dünya ve Ay" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 23Soru 1: Güneş, Dünya ve Ay hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş, Dünya ve Ay kendi ekseni etrafında döner.
B) Dünya kendi ekseni etrafında 24 saatte döner.
C) Ay, Dünya etrafında saat yönünde döner.
D) Güneş, kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.


Soru 2: Dünya'dan baktığımızda Ay'ın hep aynı tarafını görürüz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay'ın Güneş etrafında dolanması
B) Ay'ın Dünya etrafında çok yavaş dolanması
C) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması
D) Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dolanma süresinin eşit olması


Soru 3: Güneş, Dünya ve Ay hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya, kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
B) Dünya, Güneş etrafında dönme hareketi yapar.
C) Ay kendi, ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
D) Güneş, kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.


Soru 4: Güneş gündüz farklı saatlerde farklı yerlerde görülmektedir.
Bu olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş'in Dünya etrafında dönmesi
B) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
C) Ay'ın Dünya etrafında dönmesi
D) Güneş'in kendi ekseni etrafında dönmesi


Soru 5: Güneş. Dünya ve Ay'ın dönüş yönleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ay kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.
B) Ay, Dünya etrafında saat yönünün tersi yönünde dolanır.
C) Dünya, kendi ekseni etrafında sağdan sola döner.
D) Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersi yönünde döner.


Soru 6: Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğudan batıya
B) Batıdan doğuya
C) Kuzeyden güneye
D) Güneyden kuzeye


Soru 7: Dünya'mızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

A) Küp
B) Küre
C) Silindir
D) Piramit


Soru 8: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya kendi ekseninde dönerken, aynı zamanda Güneş etrafında dolanır.
B) Ay ve Dünya, Güneş etrafında dolanır.
C) Ay kendi ekseni etrafında dönerken, Dünya etrafında da dolanır.
D) Güneş, kendi ekseni etrafında dönerken, dolanma hareketi yapmaz.


Soru 9: Bir cisim gözlemciye olan uzaklığına göre farklı büyüklükte görülebilir.
Cisimlerin farklı boyutlarda görünmesine perspektif etkisi denir.
Aşağıdaki örneklerden hangisinde perspektif etkisi yoktur?

A) Uzakta bulunan geminin önce bacasının görünmesi
B) Gökyüzündeki uçağın küçük görünmesi
C) Gökyüzünde Güneş ve Ay'ın yaklaşık aynı büyüklükte görünmesi
D) Uzakta küçük görünen kamyonun yaklaştıkça büyük görünmesi


Soru 10: Aşağıdaki şekilde Güneş, Dünya ve Ay'ın uzaklıkları verilmiştir.


Bu şekle göre A ve B uzaklıkları sırası ile kaç kilometredir?

A) 150 milyon, 150 bin
B) 150 milyon, 384 bin
C) 384 bin, 150 milyon
D) 150 milyon, 500 bin


Soru 11: Aşağıdaki şekilde Güneş, Dünya ve Ay'ın modeli yapılarak rakamlarla gösterilmiştir.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) II. kendi ekseni etrafında 24 saatte döner.
B) I. kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafında hareket etmektedir.
C) I, II ve III kendi ekseni etrafında dönmektedir.
D) I, II etrafında 29 günde dolanır.


Soru 12: Aşağıdaki grafikte Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklükleri K, L ve M ile ifade edilmiştir.
Bu grafiğe göre aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir?

A) L bir gezegendir.
B) K bir uydudur.
C) M, L'den aldığı ışığı yansıtır.
D) Her üç gök cismi de farklı bir şekle sahiptir.


Soru 13: Ay'ın en parlak olduğu evreden 21 gün sonra Ay hangi evrede olur?

A) İlk dördün
B) Dolunay
C) Son dördün
D) Yeni ay


Soru 14: Güneş, Ay'dan çok büyüktür. Gökyüzüne bakıldığında Ay ve Güneş yaklaşık olarak aynı büyüklükte görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay'ın küre şeklinde olması
B) Ay'ın evrelerinin olması
C) Güneş'in Dünya'ya çok uzak olması
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması


Soru 15: Dünya'nın üzerinde bulunan bir kişi, Ay'ı Dünya etrafında hangi yönde hareket ediyormuş gibi görür?

A) Batıdan doğuya
B) Doğudan batıya
C) Kuzeyden güneye
D) Güneyden kuzeye


Soru 16: Aşağıda verilen cümlelerden kaç tanesi doğrudur?
  • Güneş, Dünya'nın Güneş'e bakan yüzeyini aydınlatır.
  • Dünya'nın Güneş etrafında dolanması 1 yıl sürer.
  • Dünya dönme ve dolanma hareketi yapar.
  • Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya döner.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 17: Ay'ın Türk bayrağı üzerindeki şekli hangi ana evreler arasında görülür?

A) Yeni ay - ilk dördün
B) Dolunay - son dördün
C) Son dördün - yeni ay
D) İlk dördün - dolunay


Soru 18: Aşağıda verilen Ay'ın ara evresi hangi ana evreler arasında gerçekleşir?

A) Yeni ay - son dördün
B) Dolunay - son dördün
C) İlk dördün - dolunay
D) Yeni ay - ilk dördün


Soru 19: Aşağıda verilen olaylardan hangisi en son gerçekleşmiştir?

A) Ay'ın ilk haritasının yapılması
B) Ay'a seyahat yapılması
C) Güneş'in döndüğünün bulunması
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması


Soru 20: Aşağıda verilen Ay'ın evrelerinin gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) IV - II - III - I
B) III - II - IV - I
C) IV - III  - I - II
D) IV - I - II - III


Soru 21: Emir, Fen Bilimleri dersi proje ödevi için değişik büyüklüklerde toplar almıştır.
Bu topları Dünya, Güneş ve Ay'ı temsil eden model için kullanacaktır.
Bu toplarla yapacağı modelden hangisi yanlış olur?

       DÜNYA                   GÜNEŞ                   AY
A)       A                              D                          C
B)       B                              A                          C
C)       A                              D                          B
D)       A                              B                          C


Soru 22: Aşağıdaki şekilde Güneş, Dünya ve Ay modeli oluşturulmuştur.
Oluşturulan modelde hangileri yanlış çizilmiştir?

I. Güneş'in dönme yönü
II. Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesi
III. Ay'ın dönme yönü

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 23: Aşağıda verilenlerden hangileri Dünya, Güneş ve Ay için ortak özelliktir?

I. Kendi ekseni etrafında dönmeleri
II. Şeklinin küre olması
III. Katmanlardan oluşması

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I. II ve IIIDiğer KonularBu Sayfayı Yazdır

4 yorum: