5.Sınıf Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/01/12

5.Sınıf Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Test 

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Güneş’in Yapısı ve Özellikleri " Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 30


Soru 1: Güneş Sistemi’ndeki tek yıldız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş
B) Dünya
C) Ay
D) Jüpiter
Soru 2: Aşağıda özelliklerden hangisi Güneş için doğru değildir?

A) Güneş, orta sıcaklıktadır.
B) Güneş, enerjisini hidrojenin helyuma dönüşmesiyle elde eder.
C) Güneş, kendi eksini etrafında  1 günde döner.
D) Güneş, gazdan oluşur.


Soru 3: Güneş'in hareketleriyle ilgi aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur ?

A) Güneş'te etrafa enerji yayan patlamalar gerçekleşir.
B) Güneş, Samanyolu galaksisi etrafındaki dolanma hareketini 365 günde tamamlar.
C) Güneş, hem kendi ekseni etrafında döner hem de Dünya'nın etrafında dolanır.
D) Kendi ekseni etrafında doğudan batıya döner.


Soru 4: Güneş'in geometrik şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir?

Soru 5: Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir?

A) Güneş, Dünya ve Ay küre şeklindedir
B) Güneş, Dünya'ya göre çok büyüktür.
C) Güneş, Dünya'ya Ay'dan daha yakındır.
D) Güneş, Dünya'ya Ay'dan daha uzak olduğu için gökyüzünde Ay ile aynı büyüklükteymiş gibi görünür.Soru 6: Yaklaşık 400 yıl önce kendi yaptığı teleskop ile Güneş lekelerini gözlemleyen ve Güneş'in dönme hareketi yaptığını bulan bilim insanı kimdir?

A) Newton
B) Albert Einstein
C) Edison
D) Galileo Galilei
Soru 7: Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Güneş orta sıcaklıkta olan ve Dünya'ya en yakın yıldızdır.
II. Dünya'nın çekim gücü Güneş'in çekim gücünden fazladır.
III. Güneş'in çapı, Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 8: Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş’e ait değildir?

A) Katmanlara sahiptir.
B) Dönme hareketi yapar.
C) Güneş'ten Dünya'ya zararlı ışınlar da gelmektedir.
D) Güneş enerjisinin büyük kısmı Dünya'ya gelir.
Soru 9: Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Güneş’in üzerinde bazı siyah bölümler görülmektedir. Bu siyah bölgelere ne ad verilir?


A) Güneş lekesi
B) Kara delik
C) Güneş çukuru
D) Güneş krateri
Soru 10: Güneş’in hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş hareketlidir.
B) Güneş ışığı sarı renktedir.
C) Güneş, Dünyadaki canlıların yaşaması için gereklidir.
D) Güneş sisteminin merkezinde Güneş vardır.Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi Güneş'in özelliklerinden değildir ?

A) Dünya'ya en yakın yıldızdır.
B) Kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.
C) Şekli küreye benzerdir.
D) Enerjisi sonsuzdur.
Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi Güneş'in yapısında bulunmaz?

A) Hidrojen
B) Helyum
C) Su
D) Azot
Soru 13: Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Güneş’in yüzeyindeki soğuk bölgelere Güneş lekesi dedir.
II. Güneş ve Dünya katmanlardan oluşur.
III. Güneş'in katmanları Dünya'dan sıcaktır.

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) I, II ve III
Soru 14: Güneş’in ateş topu gibi parlamasının nedeni nedir?

I. Yapısındaki hidrojenin helyuma dönüşmesi
II. Isı ve ışık yayan bir yıldız olması
III. Kendi etrafında dönmesi

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
Soru 15: Güneş hakkında araştırma yapan bir kişinin oluşturduğu kartta aşağıdaki bilgilerden hangisi yazmamalıdır?

A) Güneş Sistemi’nin merkezinde yer alır.
B) Sıcak gazdan oluşmuş bir gökcismidir.
C) Dünya’nın etrafında dolanım hareketi yapar.
D) Yüzeyi yaklaşık 6000ºC sıcaklığındadır.
Soru 16: Gökyüzünde Ay ve Güneş'in yaklaşık olarak aynı büyüklükte görünmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş'in bize yakın olması
B) Ay'ın bizden çok uzak olması
C) Güneş'in Ay'dan daha uzakta olması
D) Güneş'in Ay'dan daha yakında olmasıSoru 17: Aşağıdaki araçlardan hangisi ile Güneş'e bakılabilir?

A) Büyüteç
B) Güneş gözlüğü
C) Filtreli güneş gözlüğü
D) Teleskop
Soru 18: Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Güneş en büyük yıldızdır.
B) Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
C) Güneş lekeleri, Güneş'in yüzeyinde daha sıcak bölgelerdir.
D) Güneş enerjisinin büyük bir kısmı Dünya'ya gelir.
Soru 19: 
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'daki yaşamın kaynağı Güneş'tir
B) Güneş ve Dünya'daki katmanlar aynı özelliktedir.
C) Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşmaktadır.
D) Güneş kendi ekseni etrafında sağdan sola döner.
Soru 20: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş'ten daha büyük yıldızlar vardır.
B) Güneş'ten daha küçük yıldızlar vardır.
C) Güneş lekelerinin yerleri değişmemektedir.
D) Güneş'in Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir.
Soru 21: Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Güneş'i daha iyi tanıyabilmek için uzaya uydu fırlatılmıştır.
B) Güneş'e dürbün ile bakılabilir.
C) Ay, Güneş'ten küçük bir yıldızdır.
D) Güneş'in içindeki sıcak yaklaşık 6.000 ºC dir.
Soru 22: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş sonsuza kadar yaşayacaktır.
B) Güneş yapısında Hidrojen ve Helyum gazları vardır.
C) Güneş çok sıcaktır.
D) Güneş'in tamamı gazdır.
Soru 23: Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi ısı ve ışık kaynağıdır?

A) Güneş
B) Dünya
C) Ay
D) Gezegen
Soru 24: Güneş'in katmanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş'in de Dünya gibi katmanları vardır.
B) Güneş'in içerisindeki sıcaklık 15 milyon ºC'dir.
C) Güneş'in atmosferi vardır.
D) Güneş Dünya'ya uzak olduğu için büyük görünür.Soru 25: Güneş hakkında verilen hangi bilgi yanlıştır?

A) Güneş kendi ekseni etrafında döner
B) Güneş, Dünya etrafında dolanır.
C) Güneş, Samanyolu Galaksisi etrafında dolanır.
D) Güneş, Güneş sisteminin merkezindedir.Soru 26: Güneş'le ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş, Dünya'daki yaşamın kaynağıdır.
B) Güneş etrafına ısı ve ışık yayar.
C) Güneş'ten gelen ışık gözümüze zarar verebilir.
D) Güneş'in büyüklüğü portakal ise, Dünya'nın büyüklüğü karpuz kadardır.


Soru 27: "Güneş gazlardan oluşmaktadır. Güneş'in yapısında bulunan gazlardan en fazla hidrojen sonra helyum gelmektedir. Diğer gazların oranı ise oldukça azdır."

Yukarıda verilen bilgilere göre Güneş'in hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

A) Güneş'in yapısı
B) Güneş'in büyüklüğü
C) Güneş'in sıcak oluşu
D) Güneş'in ısı ve ışık kaynağı olması


Soru 28: "Güneş Dünya'nın ısı ve ışık kaynağıdır. Dünya'da yaşayan canlılar enerjilerini Güneş'ten sağlamaktadırlar. Güneş ile Dünya'da yaşam sağlanabilmektedir."
Yukarıdaki metne nasıl bir başlık kullanmak uygun olur?

A) Güneş enerji kaynağıdır.
B) Güneş'in yapısı nasıldır.
C) Güneş'in önemi nedir.
D) Güneş canlıları nasıl büyütür.

Soru 29: 

Güneş Dünyamıza en yakın …………dır.
Güneş Dünya gibi ……………….. oluşur.
Güneş’in şekli …………….. benzer.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Yıldız
B) Küre
C) Katman
D) 15 milyon °CSoru 30: Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş sadece kendi ekseni etrafında döner.
B) Güneş'e çıplak gözle bakmak tehlikelidir.
C) Güneş içerisinde katı ve sıvı maddeler de vardır.
D) Güneş hakkında her türlü bilgiye sahip değiliz.
Bu testi PDF olarak <--------  indir -------->

Diğer Konular
3 yorum: