5.Sınıf Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/09/12

5.Sınıf Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Test 

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Güneş’in Yapısı ve Özellikleri " Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 40


Soru 1: Güneş Sistemi’ndeki tek yıldız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş
B) Dünya
C) Ay
D) Jüpiter


Soru 2: Aşağıda özelliklerden hangisi Güneş için doğru değildir?

A) Orta sıcaklıkta bir yıldızdır.
B) Enerjisini hidrojenin helyuma dönüşmesiyle elde eder.
C) Kendi eksini etrafında  1 günde döner.
D) Gazdan oluşur.


Soru 3: Güneş'in hareketleriyle ilgi aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Güneş'te etrafa enerji yayan patlamalar gerçekleşir.
B) Güneş, Samanyolu galaksisi etrafındaki dolanma hareketini 365 günde tamamlar.
C) Güneş, hem kendi ekseni etrafında döner hem de Dünya'nın etrafında dolanır.
D) Kendi ekseni etrafında doğudan batıya döner.


Soru 4: Güneş'in geometrik şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir?
Soru 5: Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir?

A) Güneş, Dünya ve Ay küre şeklindedir
B) Güneş, Dünya'ya göre çok büyüktür.
C) Güneş, Dünya'ya Ay'dan daha yakındır.
D) Güneş, Dünya'ya Ay'dan daha uzak olduğu için gökyüzünde Ay ile aynı büyüklükteymiş gibi görünür.


Soru 6: Yaklaşık 400 yıl önce kendi yaptığı teleskop ile Güneş lekelerini gözlemleyen ve Güneş'in dönme hareketi yaptığını bulan bilim insanı kimdir?

A) Newton
B) Albert Einstein
C) Edison
D) Galileo Galilei


Soru 7: Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Güneş orta sıcaklıkta olan ve Dünya'ya en yakın yıldızdır.
II. Dünya'nın çekim gücü Güneş'in çekim gücünden fazladır.
III. Güneş'in çapı, Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 8: Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş’e ait değildir?

A) Katmanları vardır.
B) Dönme hareketi yapar.
C) Güneş'ten Dünya'ya zararlı ışınlar da gelmektedir.
D) Güneş enerjisinin büyük kısmı Dünya'ya gelir.


Soru 9: Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Güneş’in üzerinde bazı siyah bölümler görülmektedir. Bu siyah bölgelere ne ad verilir?


A) Güneş lekesi
B) Kara delik
C) Güneş çukuru
D) Güneş krateri


Soru 10: Güneş’in hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş hareketlidir.
B) Güneş ışığı sarı renktedir.
C) Güneş, Dünyadaki canlıların yaşaması için gereklidir.
D) Güneş sisteminin merkezinde Güneş vardır.


Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi Güneş'in özelliklerinden değildir?

A) Dünya'ya en yakın yıldızdır.
B) Kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.
C) Şekli küreye benzerdir.
D) Enerjisi sonsuzdur.


Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi Güneş'in yapısında bulunmaz?

A) Hidrojen
B) Helyum
C) Taş
D) Gaz


Soru 13: Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Güneş’in yüzeyindeki soğuk bölgelere Güneş lekesi dedir.
II. Güneş ve Dünya katmanlardan oluşur.
III. Güneş'in katmanları Dünya'dan sıcaktır.

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) I, II ve III


Soru 14: Güneş’in ateş topu gibi parlamasının nedeni nedir?

I. Yapısındaki hidrojenin helyuma dönüşmesi
II. Isı ve ışık yayan bir yıldız olması
III. Kendi etrafında dönmesi

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III


Soru 15: Güneş hakkında araştırma yapan bir kişinin oluşturduğu karta aşağıdaki bilgilerden hangisi yazmamalıdır?

A) Güneş Sistemi’nin merkezinde yer alır.
B) Sıcak gazdan oluşmuştur.
C) Dünya’nın etrafında dolanma hareketi yapar.
D) Yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000ºC'dir.


Soru 16: Güneş ve Ay'ın gökyüzünde yaklaşık aynı büyüklükte görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş'in bize yakın olması
B) Ay'ın bizden çok uzak olması
C) Güneş'in Ay'dan daha uzakta olması
D) Güneş'in Ay'dan daha yakında olması


Soru 17: Aşağıdaki araçlardan hangisi ile Güneş'e bakılabilir?

A) Büyüteç
B) Güneş gözlüğü
C) Filtreli güneş gözlüğü
D) Teleskop


Soru 18: Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Güneş en büyük yıldızdır.
B) Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
C) Güneş lekeleri, Güneş'in yüzeyinde daha sıcak bölgelerdir.
D) Güneş enerjisinin büyük bir kısmı Dünya'ya gelir.


Soru 19: 
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'daki yaşamın kaynağı Güneş'tir
B) Güneş ve Dünya'daki katmanlar aynı özelliktedir.
C) Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşmaktadır.
D) Güneş kendi ekseni etrafında sağdan sola döner.


Soru 20: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş'ten daha büyük yıldızlar vardır.
B) Güneş'ten daha küçük yıldızlar vardır.
C) Güneş lekelerinin yerleri değişmemektedir.
D) Güneş'in Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir.


Soru 21: Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Güneş'i daha iyi tanıyabilmek için uzaya uydu fırlatılmıştır.
B) Güneş'e dürbün ile bakılabilir.
C) Ay, Güneş'ten küçük bir yıldızdır.
D) Güneş'in içindeki sıcak yaklaşık 6.000 ºC dir.


Soru 22: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş sonsuza kadar yaşayacaktır.
B) Güneş yapısında Hidrojen ve Helyum gazları vardır.
C) Güneş çok sıcaktır.
D) Güneş'in tamamı gazdır.


Soru 23: Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi ısı ve ışık kaynağıdır?

A) Güneş
B) Dünya
C) Ay
D) Gezegen


Soru 24: Güneş'in katmanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş'in de Dünya gibi katmanları vardır.
B) Güneş'in içerisindeki sıcaklık 15 milyon ºC'dir.
C) Güneş'in atmosferi vardır.
D) Güneş'in katmanları aynı sıcaklıktadır.


Soru 25: Güneş hakkında verilen hangi bilgi yanlıştır?

A) Güneş kendi ekseni etrafında döner
B) Güneş, Dünya etrafında dolanır.
C) Güneş, Samanyolu Galaksisi etrafında dolanır.
D) Güneş, Güneş sisteminin merkezindedir.


Soru 26: Güneş'le ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş, Dünya'daki yaşamın kaynağıdır.
B) Güneş etrafına ısı ve ışık yayar.
C) Güneş'ten gelen ışık gözümüze zarar verebilir.
D) Güneş'in büyüklüğü portakal ise, Dünya'nın büyüklüğü karpuz kadardır.


Soru 27: "Güneş gazlardan oluşmaktadır. Güneş'in yapısında bulunan gazlardan en fazla hidrojen sonra helyum gelmektedir. Diğer gazların oranı ise oldukça azdır."

Yukarıda verilen bilgilere göre Güneş'in hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

A) Yapısı
B) Büyüklüğü
C) Sıcaklığı
D) Işık kaynağı olması


Soru 28: "Güneş Dünya'nın ısı ve ışık kaynağıdır. Dünya'da yaşayan canlılar enerjilerini Güneş'ten sağlamaktadırlar. Güneş ile Dünya'da yaşam sağlanabilmektedir."
Yukarıdaki metne nasıl bir başlık kullanmak uygun olur?

A) Güneş enerji kaynağıdır.
B) Güneş'in yapısı nasıldır.
C) Güneş'in önemi nedir.
D) Güneş canlıları nasıl büyütür.


Soru 29: 

Güneş Dünyamıza en yakın …………dır.
Güneş Dünya gibi ……………….. oluşur.
Güneş’in şekli …………….. benzer.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Yıldız
B) Küre
C) Katman
D) 15 milyon °C


Soru 30: Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş kendi ekseni etrafında döner.
B) Güneş'e çıplak gözle bakmak tehlikelidir.
C) Güneş içerisinde katı ve sıvı maddeler de vardır.
D) Güneş hakkında her türlü bilgiye sahip değiliz.


Soru 31: Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş'ten yayılan enerjinin tamamı Dünya'ya ulaşmaz.
B) Güneş Dünya'dan büyük bir gezegendir.
C) Güneş yapısında bulunan hidrojen gazının helyum gazına dönüşmesi sonucu enerji üretir.
D) Güneş üzerindeki soğuk bölgelere Güneş lekesi denir.


Soru 32: Güneş'in dönme yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?Soru 33: Güneş sıcak gazlardan oluşur, şekli küreye benzer. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Diğer gezegenler Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Güneş'inde Dünya gibi katı ve sıvı katmanları vardır.

Yukarıdaki bilgileri sınıfta sunan Emira, Güneş hakkında hangi bilgiyi tam öğrenememiştir?

A) Güneş'in şekli
B) Güneş'in hareketleri
C) Güneş'in katmanları
D) Güneş'in yapısı


Soru 34: Güneş, Samanyolu galaksisindeki milyonlarca yıldızdan bir tanesidir. Güneş sisteminin tek yıldızı Güneş'tir. Yapısı sıcak gazlardan oluşur, içerisinde sürekli patlamalar gerçekleşir. Güneşte oluşan ısı ve ışık uzaya yayılır. Dünya'ya Güneşten gelen enerji miktarı çok azdır. Güneş'ten gelen enerji sayesinde yeryüzünde yaşam devam etmektedir.

Verilen bilgilere göre "Güneş, .........................................yıldızdır." cümlesine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) en büyük
B) en fazla enerjisi olan
C) bize en yakın
D) yaşanabilir


Soru 35: "Güneş milyarlarca yıldan beri etrafına ısı ve ışık saçmaktadır. Güneş'in bu enerjisinin çok az bir kısmı Dünya'ya gelmektedir. Dünya üzerinde yaşamın devam edebilmesi için Güneş'ten gelen enerjiye ihtiyaç vardır. Güneş'te bir yıldızdır, ancak diğer yıldızlardan yakın olduğu için daha parlak görülür." Fatih Güneş hakkında araştırma yaparak sınıfta sunmuştur.

Aşağıda verilenlerden hangisi Fatih'in verdiği bilgilerde yer almamaktadır?

A) Dünya'ya Güneş'ten az enerji gelir.
B) Güneş'in enerjisi hiç bitmeyecektir.
C) Güneş bize yakın bir yıldızdır.
D) Dünya'da insanların yaşaması için Güneş'e ihtiyaç vardır.


Soru 36: Güneş çok kuvvetli bir ışık kaynağı olduğu için Güneş'e doğrudan bakmak tehlikelidir. Güneş'ten gelen ışınlar gözümüze zarar verebilir. Güneş'e bakmak için özel filtreli gözlükler ve kameralar kullanılabilir.
Yalnızca yukarıdaki verilen açıklamalardan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Gün içerisinde Güneş'e hiçbir zaman bakamayız.
B) Güneş ışınları göz sağlığımız açısından zararlıdır.
C) Güneş'e bakabilmek için özel araçlar geliştirilmiştir.
D) Güneş ışınlarının enerjisi fazladır.


Soru 37: "Avrupa Uzay Ajansı'nın, bir buçuk milyar dolar bütçeli Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter, ABD'den fırlatıldı. Sensörler ve kameralarla dolu olan Solar Orbiter'ın, Güneş'e 42 milyon kilometre kadar yaklaşması planlanıyor."
Yukarıda verilen haberle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Güneş hakkında bilmediğimiz birçok bilgi vardır.
B) Uydunun Güneş'e fazla yaklaşması herhangi bir sorun oluşturmaz.
C) Güneş hakkındaki bilgiler sadece uydularla elde edilebilir.
D) Solar Orbiter uydusu sayesinde Güneş hakkında bütün bilgileri elde edeceğiz.


Soru 38: Bilim dergisi okumayı seven Emre, Güneş hakkında araştırma yaparken Güneş'in sıcak gazlardan oluşan ısı ve ışık kaynağı olduğunu, Dünya gibi katmanları bulunduğunu öğreniyor. Emre'nin Güneş hakkında öğrendiği bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangilerini yapamaz?

I. Dünya'nın katmanları ile Güneş'in katmanları benzerdir.
II. Güneş sıcak gazlardan ısı ve ışık üretir.
III. Güneş'in katmanlarındaki sıcaklıklar birbirinden farklıdır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I. II ve III


Soru 39: Güneş lekelerini inceleyen bilim insanları ardışık günlerde gözlemler yapmıştır. Güneş lekeleri görselde kesikli çizgilerle gösterilmiştir.

Güneş lekelerinin konumundaki bu değişme, Güneş hakkında bize hangi bilgiyi vermektedir?

A) Güneş kendi ekseni etrafında döner.
B) Güneş lekeleri Güneş'in soğuk bölgeleridir.
C) Güneş ısı ve ışık kaynağıdır.
D) Güneş hakkında araştırmalar devam etmektedir.


Soru 40: Güneş uzayda bulunan yıldızlardan birisidir, ancak Dünya'dan bakıldığında Güneş diğer yıldızlardan daha büyük ve parlak görülmektedir.
Buna göre Güneş'in büyük ve parlak görülmesinin sebebi aşağıda verilen bilgilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Güneş diğer yıldızlardan daha büyüktür.
B) Güneş parlak bir yıldızdır.
C) Güneş, Dünya'ya yakın bir yıldızdır.
D) Güneş enerjisi bitmeyen bir yıldızdır.
5.Sınıf Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Test PDF İndirDiğer KonularBu Sayfayı Yazdır

16 yorum:

 1. Çok güzel işallah sınavdan 100 alırım

  YanıtlaSil
 2. Çok güzel inşallah sınavdan 100 alırım

  YanıtlaSil
 3. Çok güzel inşallah sınavdan 100 alırım

  YanıtlaSil
 4. Ben soruları yazıyordum hoca demişti. Tam 150 soru çözüp üstüne bide 75 tanesi yazılacak dedi. Ben kedimden geçtim. Fakat bunda yazdıkca yazasım geliyor arkadaş. Size de öneririm. 5. sınıfa gidiyorum. Neyse önemi yok.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. tesekkurler verdiği bilgiler için

   Sil
 5. test çok iyidi emeklerinize sağlık

  YanıtlaSil
 6. bence güzel bir şeyolmuş

  YanıtlaSil
 7. Hocam ellerinize sağlık çok güzel olmuş

  YanıtlaSil
 8. Çok güzel test ❤️ herkese tavsiye ederim ��

  YanıtlaSil
 9. Güzel bir site. Beğendim.

  YanıtlaSil
 10. Ellerinize sağlık iyiydi biraz zor olsa iyi olurdu

  YanıtlaSil
 11. TŞK BEN MMG 2022

  YanıtlaSil