5.Sınıf Işığın Maddeyle Karşılaşması Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/01/31

5.Sınıf Işığın Maddeyle Karşılaşması Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf Işığın Maddeyle Karşılaşması Test

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Işığın Maddeyle Karşılaşması" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 22


Soru 1: Işık madde ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Soğurulma
B) Yansıma
C) Kırılma
D) Yok olma


Soru 2: Aşağıdaki maddelerden hangisi saydam maddedir?

A) Cam
B) Yağlı kağıt
C) Silgi
D) Kağıt


Soru 3: Işığın bir kısmını geçiren ve bir kısmını geçirmeyen maddelere ne denir?

A) Saydam madde
B) Yarı saydam madde
C) Opak madde
D) Parlak madde


Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam maddedir?

A) Ayna
B) Kalem
C) Buzlu cam
D) Alüminyum folyo


Soru 5: Işığın madde ile karşılaşması ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Yarı saydam maddeler ışığın bir kısmını geçirir.
B) Saydam maddelerin kalınlığı arttıkça saydamlık özelliği azalır.
C) Opak maddeler inceltildiğinde yarı saydam özellik kazanabilir.
D) Yarı saydam maddelerin gölgesi oluşmaz.


Soru 6: Aşağıda maddeler ve ışık geçirme özellikleri verilmiştir.
Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Tahta - Opak
B) Sis - Yarı saydam
C) Mercek - Saydam
D) Elmas - Yarı saydam


Soru 7: Aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

A) Bulutlu havada Güneş ışığının tamamı yeryüzüne ulaşmaz.
B) Evin duvarı ışığı geçirmez.
C) Boşluk, saydam madde olduğu için ışığı geçirir.
D) Derin okyanus tabanlarına ışık ulaşmaz.


Soru 8: Aşağıdaki maddelerden hangisi arkasındaki cismi gösterir?

A) Asetat kağıdı
B) Oyun hamuru
C) Yağlı kağıt
D) MukavvaSoru 9: Aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirme bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Benzin
B) Seramik
C) Süt
D) Sıvı sabun


Soru 10: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Saydam maddelerin arkasındaki cisimler görülebilir.
B) Yarı saydam maddelerin arkasındaki maddeler bulanık görünür.
C) Yarı saydam maddeler ışığı tamamen geçirir.
D) Opak maddelerin arkasındaki cisimler görünmez.


Soru 11: Otomobillerin içi yazın fazla sıcak olmaması için cam filmi ile kaplanmaktadır.
Otomobil cam filmi hangi özelliğinden dolayı kullanılmaktadır?

A) Saydam olması
B) Yarı saydam olması
C) Opak olması
D) Geçirmez olması


Soru 12: Aşağıdaki ortamların hangisinde ışık en fazla geçer?

A) Sis
B) Bulut
C) Alkol
D) Yağlı kağıt


Soru 13: Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır?

A) Alkol su ile karıştığında bulanıklaşır, alkol saydamlık özelliğini kaybeder.
B) Hava açıkken bulutlandığında, hava saydamlık özelliğini kaybeder.
C) Kağıt yağlandığında saydam özellik kazanır.
D) Kağıt çok inceltilirse yarı saydam olur.


Soru 14: Aşağıdaki ışığın madde ile etkileşimlerinden hangisi yanlıştır?

A) Işık aynadan geçebilir.
B) Işık topraktan geçemez.
C) Işık sudan geçebilir.
D) Işık buzlu camdan biraz geçebilir.


Soru 15: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sis kalınlığı artarsa yarı saydam özelliğini kaybeder.
B) Saydam maddenin kalınlığı arttıkça, saydamlık özelliği azalır.
C) Renkli poşet yarı saydam özellik gösterir.
D) Işık her zaman maddenin içerisinden geçebilir.


Soru 16: Aşağıdaki araçlardan hangisi saydam maddeden yapılmasına gerek yoktur?

A) Ayna
B) Gözlük
C) Teleskop
D) Mikroskop


Soru 17: Ampul yapımında cam kullanılır.
Ampulün yapılmasında camın kullanım amacı nedir?

A) Opak olması
B) Saydam olması
C) Yarı saydam olması
D) Isıya dayanıklı olması


Soru 18: Aşağıdaki örneklerden hangisinde ışığın saydam ortamda yayılması anlatılmamıştır?

A) Suyun içerisinde balıkların görülmesi
B) Havada uçan kuşların görünmesi
C) Sis içerisinde araçların görünmemesi
D) Pencereden içeri ışığın gelmesi


Soru 19: Aşağıdaki maddelerden hangisi ışığın bir kısmını geçirir, bir kısmını geçirmez?

A) Su
B) Pencere camı
C) Asetat kağıdı
D) Buzlu cam


Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi camın bir yüzünün boyanarak opak hale gelmesi ile oluşan araçlardır.

A) Ayna
B) Cam
C) Asetat
D) Filmli cam


Soru 21: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Işık saydam madde ile karşılaşırsa yoluna devam eder.
B) Işık opak madde ile karşılaşırsa yoluna devam etmez.
C) Işık yarı saydam madde ile karşılaşırsa bir kısmı devam eder, bir kısmı etmez.
D) Işık boşlukta yoluna devam edemez.


Soru 22: Dilek apartmanında oturan aileler pencerelerine aşağıdaki resimde görüldüğü gibi farklı şekilde kapatmışlardır.
Bu apartmandaki hangi ailelerin camından içeriye güneş ışığı girmez?

A) Zemin kattaki Zeki ailesi
B) 1.Kattaki Güven ailesi
C) 2. Kattaki Başarır ailesi
D) Zemin ve 2. kattaki aileler


Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder