7.Sınıf Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/02/23

7.Sınıf Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf  Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Test 

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi " Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 25


Soru 1: Aşağıdaki evsel atıklardan hangisi geri dönüştürülemez?

A) Plastik şişeler
B) Kullanılmış kitaplar
C) Yemek artıkları
D) Cam şişeler


Soru 2: Okulda geri dönüşüm projesi başlatan öğrenciler, aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atmamalıdır?

A) Pil
B) Kağıt
C) Metaller
D) Yağlı kağıt


Soru 3: Atıkların geri dönüşümü sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Atıklar çöp kutusuna doldurulur.
B) Atıklar atık aracı ile toplanır.
C) Atıklar geri dönüşüm tesisine götürülür.
D) Atıklar özelliklerine göre sınıflandırılır.


Soru 4: Atıkların geri dönüşüm aşamalarında hangisi yapılmalıdır?

A) Atıklar toprağa gömülmelidir.
B) Atıklar toplanarak yakılmalıdır.
C) Atıklar ormanlık alana atılmalıdır.
D) Atıklardan geri dönüştürülebilecek olanlar toplanır.


Soru 5: Çevreyi koruma bilincinde olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Toplu taşıma aracıyla seyahat etmez.
B) Çevreye atık maddeleri atmaz.
C) Aldığı ürünlerin enerji tüketiminin az olmasına dikkat eder.
D) Atıkların geri dönüşümüne katkı sağlar.


Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağladığı faydalardan birisi değildir?

A) Doğal kaynakları korur.
B) Geri dönüşüm ürünleri sağlığımızı korur.
C) Yeni iş imkanları sağlar.
D) Ülke ekonomisine katkı sağlar.


Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen atıktır?

A) Soba külü
B) Meyve kabukları
C) Eski ayakkabılar
D) Kullanılmış sıvı yağlar


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemez?

A) Metal kutu kola
B) Plastik şişe
C) Strafor köpük
D) Cam soda şişesi


Soru 9: Aşağıdaki yapılan davranışlardan hangisi atıklarla çevreye zarar verir?

A) Lavaboya sıvı atık yağ dökmek
B) Plastik ürünleri geri dönüşüm kutusuna atmak
C) Bitki atıklarından gübre yapılması
D) Pillerin toplanarak geri dönüştürülmesi


Soru 10: Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü sayesinde kum, kireç ham maddesinin kullanımı azalır?

A) Plastik
B) Cam
C) Karton
D) Pil


Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm yapılabilen atık maddelerdendir?

A) Çöp kovası içerisinde kirlenmiş kağıt
B) Sebze atıkları
C) Bozulmuş elektronik eşyalar
D) Evimizde ihtiyacımız olmayan fakat kullanılabilir mobilya


Soru 12: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kağıtların geri dönüşümü sayesinde ormanların yok olması engellenir.
B) Geri dönüşüm çeşitli meslek dallarının oluşmasını sağlamıştır.
C) Geri dönüşüm sayesinde su ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
D) Geri dönüşüm ürünleri çok sağlam ve kalitelidir.


Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz?

A) Fabrika atıkları
B) Bitki atıkları
C) Kanalizasyon suları
D) Ev atıkları


Soru 14: Aşağıda geri dönüşümün basamakları verilmiştir.
I. Değerlendirme
II. Kaynağında ayırma
III. Yeni ürün oluşturma
IV. Sınıflandırma

Geri dönüşümün basamakları aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

A) II - I - IV - III
B) I - II - IV - III
C) II - IV - I - III
D) IV - II - I - III


Soru 15: Atık sular hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tarım alanlarında atık suların kullanılmasında sakınca yoktur.
B) Atık sular hiçbir şekilde değerlendirilemez.
C) Atık suları kimyasal ve biyolojik arıtmadan geçirdikten sonra kullanabiliriz.
D) Organik atılar atık suların içerisinde bulunmaz.


Soru 16: Aşağıda verilen atık maddelerden hangisi geri dönüştürülemez?

A) Kırılmış ayna
B) Parçalanmış alüminyum kutular
C) Kullanılmış aküler
D) Kırılmış beton parçaları


Soru 17: Bitkisel yağlar geri dönüştürülerek yakıt olarak kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel yağların geri dönüştürülmesinin sağladığı faydalardan birisi değildir?

A) Fosil yakıt kullanımı azalır.
B) Ülke ekonomisine katkı sağlamaz.
C) Deniz göl gibi suların kirlenmesini engeller
D) Hava kirliliğini azaltır.


Soru 18: Sağlık kuruluşlarında kullanılan pamuk, ameliyat eldivenleri, enjektör ve sargı bezi gibi malzemeler tıbbi atıklara örnek olarak verilebilir.
Tıbbi Atık
Tıbbi atıklar hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tıbbi atıklar evsel atıklarla karıştırılarak imha edilir.
B) Tıbbi atıkların etrafa atılmasında sakınca yoktur.
C) Bu tür atıklar ciddi hastalıklara neden olabilir.
D) Tıbbi atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanır.


Soru 19: Geri dönüşüm ile kullanım dışı kalan atıklar ham madde olarak yeniden üretime katılmasını sağlar. Aşağıda verilenlerden hangisi geri dönüşümün önemi ile ilgili değildir?

A) Geri dönüşüm enerji tasarrufu yapmamızı sağlar.
B) Ormanların yok olmasını engeller.
C) Ülke gelişimine katkı sağlar.
D) Geri dönüşüm daha az ürün tüketmemizi sağlar.


Soru 20: Okulda atıklar konusunda ödev hazırlayan öğrenciler aşağıdaki cümleleri ifade etmişlerdir.

Samet: Meyve ve sebze atıkları doğada kalıcı kirliliğe neden olur.
Sıla: Plastik atıklar doğada çok uzun süre kalabilir.
Saffet: Atıkların geri dönüşümü kolay ve masrafsızdır.
Serpil: Geri dönüştürülen ürünlerin insan sağlığına hiçbir zararı yoktur.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi doğrudur?

A) Yalnız Sıla
B) Saffet ve Sıla
C) Samet ve Sıla
D) Serpil ve Sıla

Soru 21: Aşağıda verilenlerden hangisinin geri dönüşümü yoktur?

A) Odun külü
B) Asfalt
C) Cam
D) Okul defteri


Soru 22: Aşağıda verilenlerden hangisi geri dönüşümün faydalarından biri değildir?

A) Ham madde kullanımı azalır.
B) Ülke ekonomisine katkı sağlar.
C) Enerji tasarrufu sağlar.
D) Depolanan çöp miktarı artar.


Soru 23: Geri dönüşüm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bütün atıklar geri dönüştürülebilir.
B) Bütün plastikler geri dönüştürülebilir. 
C) Geri dönüştürülmüş plastik ürünlere besin temas etmemelidir.
D) Geri dönüşüm ürünleri sağlıklıdır, güvenle kullanılabilir.


Soru 24: Yeniden değerlendirme imkanı olan maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar üretim sürecine katılmasına ne denir?

A) Hammadde
B) Geri dönüşüm
C) Yeniden kullanma
D) Atık madde


Soru 25: Aşağıda görseli verilen şeklin üzerinde bulunduğu bir bidon içerisine aşağıda verilenlerden hangisi atılmamalıdır?

A) Plastik şişe
B) Sigara izmariti
C) Metal kutu
D) Cam kavanoz 
Bu Sayfayı Yazdır

6 yorum:

 1. 14. soru yanlış  benceeeee!!!!!!!!!!


  YanıtlaSil
 2. 14.soru yalnış çünkü ilk başta atıkları sınıflandırırız ve sonra gerekli işlemleri yaparız.(Bunu düzeltirseniz test iyi)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 14 doğru ilk ayırma sınıflandırma sonra değerlendiröme deüğil mi iştte

   Sil