8.Sınıf Basit Makineler Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/01/30

8.Sınıf Basit Makineler Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Basit Makineler Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Basit Makineler" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 68

Soru 1: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bütün basit makineler için ortaktır?

A) Hareket yönünü değiştirir.
B) Enerji dönüşümü yapar.
C) Giriş kuvveti daima büyüktür.
D) İşten kazanç yoktur.


Soru 2: Birden fazla basit makinenin kullanılmasıyla bileşik makineler oluşur.
Bisiklette hangi basit makine kullanılmamıştır?

A) Kaldıraç
B) Dişli çark
C) Makara
D) ÇıkrıkSoru 3: Bayrağın, bayrak direğine çekilmesini sağlayan makaranın aşağıda verilen hangi özelliği yanlıştır?

A) Yoldan kayıp vardır.
B) Kuvvetin yönünü değiştirir.
C) Kuvvetten kazanç yoktur.
D) İş kolaylığı sağlar.


Soru 4: Makaralarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Kuvvetten kazanç sağlar.
B) Kuvvetin yönünü değiştirir.
C) Makara ağırlığı uygulanan kuvveti etkiler.
D) Enerjiden kazanç sağlamazlar.


Soru 5: Kaldıraçlarda, kuvvet kazancını hesaplamak için hangi işlem yapılmalıdır?

A) Kuvvet kolu / Yük kolu
B) Kuvvet / Yük
C) İş / Enerji
D) Kuvvet / Kuvvet kolu


Soru 6: Aşağıdaki kaldıraçların hangisinde kuvvet ortadadır?

A) Ceviz kıracağı
B) Tenis raketi
C) El arabası
D) Keser


Soru 7: Basit makine kullanım amacımız aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İşten kazanç sağlamak
B) Enerjiden kazanç sağlamak
C) Yoldan kazanç sağlamak
D) Hem kuvvetten, hem de yoldan kazanç sağlamak


Soru 8: Aşağıdaki basit makinelerden hangisinde kesinlikle kuvvet kazancı yoktur?

A) Çıkrık
B) Eğik düzlem
C) Palanga
D) Sabit makara


Soru 9: Hareketli ve sabit makaraların birleşimi ile palangalar oluşur.
Palangalarda kuvvet kazancını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Hareketli makara sayısını artırmak
B) Makara ağırlığını artırmak
C) Makara yarıçapını artırmak
D) Kullanılan ip uzunluğunu artırmak


Soru 10: Manivela yardımı ile taşı kaldırmaya çalışan işçi, aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha az kuvvet uygulayarak yükü kaldırabilir?A) Kuvvet kolunu kısaltmalı
B) Yük kolunu uzatmalı
C) Destek noktasını yüke yaklaştırmalı.
D) Destek noktasını yükten uzaklaştırmalı.


Soru 11: Basit makinelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet kazancı oranında yoldan kayıp vardır.
B) Basit makineye uyguladığımız kuvvetle daha fazla iş yapabiliriz.
C) Giriş kuvvetinden daha fazla çıkış kuvveti elde edebiliriz.
D) Basit makineler birleşerek bileşik makine oluşur.


Soru 12: Aşağıdaki basit makinelerden hangisi sadece iş kolaylığı sağlar?

A) Palanga
B) Eğik düzlem
C) Sabit makara
D) Çıkrık


Soru 13: Aşağıdakilerden hangisi hareketli ve sabit makara arasındaki farklardan biri değildir?

A) Kuvvet kazancı sağlama
B) Yoldan kaybetme
C) Kuvvetten kazanma
D) İş kolaylığı sağlama


Soru 14: Sabit makara için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuvvet ve yük eşittir.
B) Kuvveti bulmak için makaranın ağırlığı ile yük toplanır.
C) Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir.
D) Kuvvet kazancı 1'dir.


Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin yönünü kesinlikle değiştirmez?

A) Hareketli makara
B) Sabit makara
C) Palanga
D) Makas


Soru 16: Aşağıdaki basit makinelerden hangisinde hızdan kazanç sağlanır?

A) Eğik düzlem
B) Çıkrık
C) Büyük dişlinin küçük dişliyi çevirdiği bisiklet pedalı
D) Hareketli makara


Soru 17: Bayrak direğine bayrağın çekilmesinde makaralardan yararlanılır.

Bayrak direğinde bulunan makara ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvetten kazanç sağlamaz.
B) İşten kazanç sağlamaz.
C) Yoldan kazanç sağlar.
D) Kuvvetin yönünü değiştirir.


Soru 18: Makara ağırlıklarının önemsenmediği aşağıdaki sistemde yükü dengeleyen F kuvveti kaç Newton'dur?

A) 60 N
B) 40 N
C) 30 N
D) 15 N


Soru 19: Aşağıdaki şekilde X/P yük oranı nedir?A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 20: Şekildeki düzenekte büyük dişli saat yönünde 5 tur döndüğünde en küçük dişli hangi yönde ve kaç tur dönmektedir?

A) Saat yönünde 5 tur
B) Saat yönünde 10 tur
C) Saat yönü tersinde 10 tur
D) Saat yönü tersinde 16 tur


Soru 21: Şekildeki eğik düzlemde 100 N’luk yükü 2 m yüksekliğe çıkarmak için uygulanması gereken kuvvet kaç N’dur? (Sürtünmeler önemsizdir)


A) 20 N
B) 40 N
C) 50 N
D) 60 N


Soru 22: Şekildeki palanga sisteminde kuvvet kazancı nedir? (Makara ağırlıkları önemsizdir)


A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 23: Şekildeki eğik düzlemde ağırlıklar dengededir.
Sürtünme kuvveti önemsenmediğine göre P yükü kaç Newton'dur?
(Sürtünmeler önemsenmeyecektir.)


A) 4 N
B) 9 N
C) 25 N
D) 30 N


Soru 24: Pedal dişlisi 60, arka tekerlek dişlisi 20 olan bir bisikletin, pedal dişlisi 1 tur döndüğünde arka tekerlek kaç defa döner?

A) 2
B) 3
C) 10
D) 40


Soru 25: Aşağıdaki sistemde çubuklar türdeş olup, eşit bölmelidir.
Sistemdeki çubukların her ikisi de yere paralel durduğuna göre X ve Y ağırlıkları kaç Newton'dur?
 (Çubukların ağırlığı ihmal edilecektir.)


       X            Y
A) 60 N       20 N
B) 20 N       20 N
C) 40 N       20 N
D) 30 N       40 N


Soru 26: Şekildeki kuyu çıkrığı ile, 90 N ağırlığındaki su kovasını çekmek için kaç Newton'luk kuvvet uygulanmalıdır?


A) 180 N
B) 80 N
C) 60 N
D) 50 N


Soru 27: Şekildeki dişli çarklarda r1 = 6cm, r2 = 2cm'dir.
Büyük dişli ok yönünde 30° döndürüldüğünde küçük dişli kaç derece döner?

A) 90°
B) 60°
C) 45°
D) 30°


Soru 28: P1, P2 cisimleri şekildeki gibi dengededir.

P1 cismi 6 N olduğuna göre, P2 cismi kaç N’dur ?
(Makaranın ağırlığı ve sürtünme önemsenmeyecektir.)

A) 3 N
B) 6 N
C) 9 N
D) 12 N


Soru 29: Aşağıdaki şekilde K dişlisi ok yönünde 2 tur attığında, M dişlisi hangi yönde kaç tur atar?

A) 1 yönünde 2 tur
B) 2 yönünde 4 tur
C) 2 yönünde 2 tur
D) 2 yönünde 8 tur


Soru 30: Aşağıda verilen makara ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet yükün yarısıdır.
B) Makara ağırlığı varsa yüke ilave edilir.
C) Yük makara ile beraber hareket eder.
D) Yoldan kazanç sağlamıştır.


Soru 31: Aşağıdakilerden hangisi desteğin ortada, yük ve kuvvetin iki uçta olduğu kaldıraca örnek verilebilir?

A) El arabası
B) Tahterevalli
C) Gazoz açacağı
D) Cımbız


Soru 32: Küçük çocuğun, büyük çocuğu kaldırabilmesi için ne yapılmalıdır?

A) Destek büyük çocuğa doğru kaydırılmalı
B) Destek küçük çocuğa doğru kaydırılmalı
C) Küçük çocuk desteğe doğru yürümeli
D) Daha kalın çubuk kullanılmalı


Soru 33: Şekildeki sistemde 60N'lik kuvvet 20N'lik kuvvetle dengelenmiştir.
Eğik düzlemin yüksekliği 2 metre olduğuna göre, eğik düzlemin uzunluğu kaç metredir?
(Sürtünmeler ve makara ağırlıkları ihmal edilmektedir.)


A) 3m
B) 4m
C) 6m
D) 8m


Soru 34: Ayşe tekerlekli sandalye ile okula girebilmesi için engelli rampası yapılacaktır.


Ayşe'nin sınıf arkadaşları aşağıdaki resimlerde görülen rampa projesini hazırlıyorlar.

Hangi öğrencinin yaptığı proje seçilirse, Ayşe daha fazla kuvvet kazancı sağlayarak çıkabilir?

A) Arda
B) Ali
C) Emre
D) Emel


Soru 35: Şekil 1 de 20 N'lik yükü dengeleyen P yükü, şekil 2 de 45 N'lik yükü dengeleyebilmesi için hangi noktaya yerleştirilmelidir? (Çubuk ağırlıkları önemsizidir)

A) K
B) L
C) M
D) N


Soru 36: Şekildeki K dişlisi ok yönünde döndüğünde hangi yükler aynı yönde hareket eder?
A) X ve Y
B) Z ve Y
C) Z ve X
D) X, Y ve XSoru 37: Aşağıda bazı basit makinelerin özellikleri verilmiştir.
✩ Yarıçapları farklı, dönme eksenleri aynı silindirlerden oluşan basit makinedir.
♡ Silindir üzerine kurulmuş eğik düzlemden oluşan basit makinedir.
Δ Hareketli ve sabit makaralardan oluşan basit makinedir.

Yukarıda verilenlerden basit makinelerden hangisinin adı aşağıda yoktur?

A) Çıkrık
B) Palanga
C) Vida
D) Kaldıraç


Soru 38: Şekildeki sistemde K dişlisi ok yönünde hareket etmektedir.
K dişlisi ile aynı yönde hareket eden hangi dişlilerdir?

A) M ve N
B) M ve R
C) L ve N
D) L ve R


Soru 39: Basit makinelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Basit makineler enerji tasarrufu sağlar.
B) Basit makineler iş kolaylığı sağlar.
C) Basit makineler uzun süre kullanılırsa sürtünen yüzeyler aşınır.
D) Basit makinelerde enerji dönüşümü vardır.


Soru 40: Aşağıdaki şekildeki X, Y ve Z dişlileri bir çubukla birleştirilmiştir.
Şekle göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Y ve Z dişlisinin dönme yönü aynıdır.
B) X ve Y dişlisinin dönme yönü aynıdır.
C) Z dişlisi daha fazla tur atar.
D) X dişlisi diğerleri ile aynı sayıda tur atar.


Soru 41: Aşağıdaki makaralardan oluşan sistemlerdeki kuvvet kazançlarını büyükten küçüğe sıralayınız?


A) I = II > III
B) III > II > I
C) II > I = II
D) II > I > III


Soru 42: Ağırlığın ve sürtünmenin önemsenmediği aşağıdaki sistemde Z / (X+Y) oranı nedir?A) 2
B) 4
C) 1/2
D) 6


Soru 43: Makara ağırlığının ve sürtünmelerin önemsenmediği aşağıdaki makaralarla ilgili olarak, verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yükün yukarı 3 metre çıkabilmesi için 9 metre ip çekilmelidir.
B) Yoldan kazanç 3'tür.
C) 60 N'luk yük, 20 N'lik kuvvetle çekilebilir.
D) Düzenekte 1 hareketli, 1 sabit makara vardır.


Soru 44: Aşağıda verilen basit makinelerden hangisinde destek noktası yanlış verilmiştir?


A) Makas
B) El arabası
C) Maşa
D) Gazoz açacağı


Soru 45: El arabası tek taraflı bir kaldıraçtır, el arabasında hangi noktaya yük yerleştirildiğinde kuvvet kazancı daha fazla olur?

A) A
B) B
C) C
D) D


Soru 46: Can ile Cem bahçede tahterevallide oyun oynamaktadırlar. Can aşağıda Cem ise sürekli yukarıda kalmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapılırsa Cem'de aşağıya inebilir?
I. Can'ın sırtındaki çantayı çıkarmalıdır.
II. Cem biraz daha destek noktasına yaklaşmalıdır.
III. Cem destek noktasından uzaklaşmalıdır.

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 47: Emir proje ödevi olarak palanga sistemi hazırlayacaktır. Öğretmeni Emir'e aşağıdaki bilgilerden hangisini veya hangisini vermesine gerek yoktur?

I. Kuvvetten kazancı 3 olacak.
II. Yoldan kayıp olacak.
III. Hareketli ve sabit makara kullanmalısın.

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve II


Soru 48: Aşağıdaki şekilde F kuvveti ile kaç Newton'luk yük dengede tutulabilir?
(Sürtünmeler ve makara ağırlıkları önemsizdir)

A) 5N
B) 10N
C) 15N
D) 20N


Soru 49: Yükseklikleri ve uzunlukları verilen eğik düzlemlerden hangisinde kuvvet kazancı eşittir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve IV.


Soru 50: Aşağıdaki makaralardan oluşan sistemde 60 N 'luk yük ne kadarlık F kuvveti ile dengelenebilir?

A) 10 N
B) 15 N
C) 20 N
D) 30 N


Soru 51: K, L ve M kaldıraçları ile ilgili olarak kuvvet kolu ve yük kolunun uzunlukları verilmiştir.

Buna göre kaldıraçlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) M kaldıracında destek noktası ortada olabilir.
B) L kaldıracı kuvvetin yönünü değiştirmez.
C) M kaldıracı tek taraflı kaldıraç olabilir.
D) K kaldıracında yoldan kazanç yoktur.


Soru 52: Olta basit makinelerin birleşmesi ile oluşan bileşik makinedir.
Olta hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kuvvet kolu yük kolundan büyüktür.
B) Oltada çıkrık bulunur.
C) Yük, destek ve kuvvet arasındadır.
D) Oltada yoldan kayıp vardır.


Soru 53: Eğik düzlemlerdeki cisimler verilen kuvvetlerle dengede kalabilmektedir.
X, Y ve Z eğik düzlemlerinde kuvvet kazançlarını karşılaştırınız?

A) X = Y = Z
B) X > Y > Z
C) Z > Y > Z
D) Y > X > Z


Soru 54: Şekildeki yük 50 N kuvvet ile dengelenmiştir.
Daha fazla yük taşınabilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıldığında denge kesinlikle bozulabilir?

A) Kuvvet 2 yönünde hareket ettirildiğinde
B) Yük 1 yönünde hareket ettirildiğinde
C) Destek 1 yönünde hareket ettirildiğinde
D) Kuvvet 2 katına çıkarıldığında


Soru 55: Eğik düzlemdeki kuvvet kazancı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
I. Eğik düzlemin boyuna
II. Eğik düzlemin yüksekliğine
III. Cismin ağırlığına

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve II
D) I, II ve III


Soru 56: Veli ve Vedat kardeşler eşit ağırlıktaki varilleri kendi yaptıkları eğik düzlem ile yukarıya çıkaracaklardır.

Veli ve Vedat'ın ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da doğrudur.
I. Harcadıkları enerjiler eşittir.
II. Veli daha az kuvvet uygular
III. Vedat Veli'ye göre yoldan kazanç sağlar.

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 57: Aşağıda verilen hareketli ve sabit makaralardaki destek noktaları nedir?
A) B ve 2
B) B ve 1
C) A ve 2
D) C ve 3


Soru 58: Eğik düzlem hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eğik düzlemin eğimi ile kuvvet kazancı ters orantılıdır.
B) Eğik düzlemde kuvvetin yaptığı iş ile yükün yaptığı işler eşittir.
C) Aynı yüksekliğe çıkan cisim için uygulanan kuvvet ile cismin aldığı yol ters orantılıdır.
D) Eğik düzlemler kuvvetin yönünü değiştirmez.


Soru 59: Şekildeki su dolu kaplar dengededir, aşağıdakilerden hangisi yapılırsa kaplar yine dengede kalabilir?
A) Eşit miktarda su eklenirse
B) Kaplara farklı miktarda su eklenirse
C) Kapların yerleri değiştirilirse
D) Kaplar eşit miktarda  desteğe yaklaştırılırsa


Soru 60: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce gemileri bir gece tepelerden yürüterek Haliç'e indirmiştir.
Fatih gemileri karadan yürütürken basit makinelerin hangi özelliğinden yararlanmamıştır?

A) Daha az kuvvet uygulayarak iş kolaylığı sağlamıştır.
B) Gemileri daha hızlı bir biçimde denize indirmiştir.
C) Daha uzun yol giderek iş yapma kolaylığı sağlamıştır.
D) Kullandıkları basit makineler kuvvet kazancı sağlamıştır.


Soru 61: Aşağıda verilen kaldıraçta verilen cisimler dengede durmaktadır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?
(Çubuk ağırlığı önemsizdir.)
I. X > Y
II. Z > Y
III. Z > X

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III


Soru 62: Sürtünmesiz eğik düzlemlerde özdeş yükler aynı yüksekliğe çıkarılacaktır.

Yapılan işler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Eğimin artması cismi hareket ettirmek için uygulanan kuvveti artırır.
B) Eğik düzlem her iki durumda da iş yapma kolaylığı sağlar.
C) Her iki durumda kuvvet kazancı birbirinden farklıdır.
D) Yük yukarıya çıkarıldığında yapılan işler aynı değildir.Soru 63: Palangalar hareketli ve sabit makaralardan oluşur.

Palangalarla ilgili olarak;

I. Palangalarda en az bir hareketli ve bir sabit makara bulunmalıdır.
II. Yükün ağırlığı uygulanan kuvvetten büyüktür.
III. İşin yapılmasını kolaylaştırır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 64: Ali, Ahmet ve Asım eşit ağırlıktaki yükleri aynı yüksekliğe çıkaracaklardır.


Öğrencilerin eğik düzlemler hakkında verdikleri bilgiler aşağıdadır.
Ali: Benim yükü çıkarmak için uyguladığım kuvvet Ahmet'ten fazladır.
Ahmet: Benim yükü çıkarırken aldığım yol diğerlerinde fazladır.
Asım: Benim eğik düzlemimde kuvvet kazancı en diğerlerinden azdır.

Verilen açıklamalara göre aşağıda yorumlardan hangisi doğru olur?

A) En fazla kuvveti uygulayan Ali'dir.
B) Kuvvet kazancı en fazla olan Ahmet'tir.
C) Eğik düzlemi en uzun olan Asım'dır.
D) Cisme en az kuvvet uygulayan Asım'dır.


Soru 65: Hipotez: Eğik düzlemin uzunluğu arttıkça uygulanan kuvvet azalır.
Bu hipotezi test edebilmek için aşağıda verilen eğik düzlemlerden hangilerini kullanabilir?

A) I ve IV
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV


Soru 66: Özdeş tuğla ve tahta ile eğik düzlem oluşturularak yük yukarı çıkarılmak isteniyor.

Aşağıdaki değişiklerden hangisi yapılırsa en az kuvvet uygulanır?

A) Tuğla sayısını bir artırmak
B) Tuğla sayısını bir azaltmak
C) Tahtanın uzunluğunu bir metre artırmak
D) Tuğla sayısını bir azaltmak, tahtanın uzunluğunu bir metre artırmak


Soru 67: Aşağıda verilen eğik düzlemlerden hangilerinde kuvvet kazançları eşittir?

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve IV
D) II ve IV


Soru 68: Aynı ağırlıktaki cisimler eşit yüksekliğe çıkarılacaktır.

verilen makaralardan oluşan sistemlerin hangi özellikleri ortaktır?

I. Kuvvetin yönünü değiştirme
II. İş kolaylığı sağlama
III. Kuvvetten kazanç sağlama
IV. Harcanan enerjinin eşit olması

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve IV
D) II ve IV


Bu testi PDF olarak  <--------  indir -------->
Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

7 yorum:

 1. 41. soru da C şıkkı hatalı olabilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2. Palangada kuvvet kazancı 3 (Son ip yukarı yönlü olduğu için sayılır.)
   1. palangada kuvvet kazancı 2 (Son ip aşağı yönlü olduğu için sayılmaz.)
   3. de kuvvet kazancı 2 (1 sabit 1 hareketli makara var)

   Sil
 2. hiç beğenmedim 25. soru hatalı zaten iğrenç

  YanıtlaSil
 3. 48. soru hatalı çünkü: orada ne kadar su konulacağı bilinmiyor sağ taraftakine sol taraftakinden daha fazla eklenirse denge bozulur

  YanıtlaSil
 4. ben normalde bu konuda iyiydimde sorular yanlış gıbı geldı yoksa bendemi sıkıntı var

  YanıtlaSil
 5. znznsbxbs soruyu yapamayıp soruda hata arayan arkadaş dnxndbd

  YanıtlaSil