8.Sınıf Basit Makineler Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2021/01/26

8.Sınıf Basit Makineler Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Basit Makineler Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Basit Makineler" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 63

Soru 1: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bütün basit makineler için ortaktır?

A) Hareket yönünü değiştirir.
B) Enerji dönüşümü yapar.
C) Giriş kuvveti daima büyüktür.
D) İşten kazanç yoktur.Soru 2: Birden fazla basit makinenin kullanılmasıyla bileşik makineler oluşur.
Bisiklette hangi basit makine kullanılmamıştır?

A) Kaldıraç
B) Dişli çark
C) Makara
D) ÇıkrıkSoru 3: Bayrağın, bayrak direğine çekilmesini sağlayan makaranın aşağıda verilen hangi özelliği yanlıştır?

A) Yoldan kayıp vardır.
B) Kuvvetin yönünü değiştirir.
C) Kuvvetten kazanç yoktur.
D) İş kolaylığı sağlar.Soru 4: Makaralarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Kuvvetten kazanç sağlar.
B) Kuvvetin yönünü değiştirir.
C) Makara ağırlığı uygulanan kuvveti etkiler.
D) Enerjiden kazanç sağlamazlar.


Soru 5: Kaldıraçlarda, kuvvet kazancını hesaplamak için hangi işlem yapılmalıdır?

A) Kuvvet kolu / Yük kolu
B) Kuvvet / Yük
C) İş / Enerji
D) Kuvvet / Kuvvet koluSoru 6: Aşağıdaki kaldıraçların hangisinde kuvvet ortadadır?

A) Ceviz kıracağı
B) Tenis raketi
C) El arabası
D) KeserSoru 7: Basit makine kullanım amacımız aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İşten kazanç sağlamak
B) Enerjiden kazanç sağlamak
C) Yoldan kazanç sağlamak
D) Hem kuvvetten, hem de yoldan kazanç sağlamakSoru 8: Aşağıdaki basit makinelerden hangisinde kesinlikle kuvvet kazancı yoktur?

A) Çıkrık
B) Eğik düzlem
C) Palanga
D) Sabit makaraSoru 9: Hareketli ve sabit makaraların birleşimi ile palangalar oluşur.
Palangalarda kuvvet kazancını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Hareketli makara sayısını artırmak
B) Makara ağırlığını artırmak
C) Makara yarıçapını artırmak
D) Kullanılan ip uzunluğunu artırmakSoru 10: Manivela yardımı ile taşı kaldırmaya çalışan işçi, aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha az kuvvet uygulayarak yükü kaldırabilir?A) Kuvvet kolunu kısaltmalı
B) Yük kolunu uzatmalı
C) Destek noktasını yüke yaklaştırmalı.
D) Destek noktasını yükten uzaklaştırmalı.


Soru 11: Basit makinelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet kazancı oranında yoldan kayıp vardır.
B) Basit makineye uyguladığımız kuvvetle daha fazla iş yapabiliriz.
C) Giriş kuvvetinden daha fazla çıkış kuvveti elde edebiliriz.
D) Basit makineler birleşerek bileşik makine oluşur.Soru 12: Aşağıdaki basit makinelerden hangisi sadece iş kolaylığı sağlar?

A) Palanga
B) Eğik düzlem
C) Sabit makara
D) ÇıkrıkSoru 13: Aşağıdakilerden hangisi hareketli ve sabit makara arasındaki farklardan biri değildir?

A) Kuvvet kazancı sağlama
B) Yoldan kaybetme
C) Kuvvetten kazanma
D) İş kolaylığı sağlamaSoru 14: Sabit makara için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuvvet ve yük eşittir.
B) Kuvveti bulmak için makaranın ağırlığı ile yük toplanır.
C) Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir.
D) Kuvvet kazancı 1'dir.

Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin yönünü kesinlikle değiştirmez?

A) Hareketli makara
B) Sabit makara
C) Palanga
D) Makas
Soru 16: Aşağıdaki basit makinelerden hangisinde hızdan kazanç sağlanır?

A) Eğik düzlem
B) Çıkrık
C) Büyük dişlinin küçük dişliyi çevirdiği bisiklet pedalı
D) Hareketli makaraSoru 17: Bayrak direğine bayrağın çekilmesinde makaralardan yararlanılır.

Bayrak direğinde bulunan makara ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvetten kazanç sağlamaz.
B) İşten kazanç sağlamaz.
C) Yoldan kazanç sağlar.
D) Kuvvetin yönünü değiştirir.
Soru 18: Makara ağırlıklarının önemsenmediği aşağıdaki sistemde yükü dengeleyen F kuvveti kaç Newton'dur?

A) 60 N
B) 40 N
C) 30 N
D) 15 NSoru 19: Aşağıdaki şekilde X/P oranı nedir?A) 1
B) 2
C) 3
D) 4Soru 20: Şekildeki düzenekte büyük dişli saat yönünde 5 tur döndüğünde en küçük dişli hangi yönde ve kaç tur dönmektedir?

A) Saat yönünde 5 tur
B) Saat yönünde 10 tur
C) Saat yönü tersinde 10 tur
D) Saat yönü tersinde 16 tur
Soru 21: Şekildeki eğik düzlemde 100 N’luk yükü 2 m yüksekliğe çıkarmak için uygulanması gereken kuvvet kaç N’dur? (Sürtünmeler önemsizdir)


A) 20 N
B) 40 N
C) 50 N
D) 60 NSoru 22: Şekildeki palanga sisteminde kuvvet kazancı nedir? (Makara ağırlıkları önemsizdir)


A) 1
B) 2
C) 3
D) 4Soru 23: Şekildeki eğik düzlemde ağırlıklar dengededir.
Sürtünme kuvveti önemsenmediğine göre P yükü kaç Newton'dur?
(Sürtünmeler önemsenmeyecektir.)


A) 4 N
B) 9 N
C) 25 N
D) 30 N


Soru 24: Pedal dişlisi 60, arka tekerlek dişlisi 20 olan bir bisikletin, pedal dişlisi 1 tur döndüğünde arka tekerlek kaç defa döner?

A) 2
B) 3
C) 10
D) 40Soru 25: Aşağıdaki sistemde çubuklar türdeş olup, eşit bölmelidir.
Sistemdeki çubukların her ikisi de yere paralel durduğuna göre X ve Y ağırlıkları kaç Newton'dur?
 (Çubukların ağırlığı ihmal edilecektir.)


       X            Y
A) 60 N       20 N
B) 20 N       20 N
C) 40 N       20 N
D) 30 N       40 NSoru 26: Şekildeki kuyu çıkrığı ile, 90 N ağırlığındaki su kovasını çekmek için kaç Newton'luk kuvvet uygulanmalıdır?


A) 180 N
B) 80 N
C) 60 N
D) 50 NSoru 27: Şekildeki dişli çarklarda r1 = 6cm, r2 = 2cm'dir.
Büyük dişli ok yönünde 30° döndürüldüğünde küçük dişli kaç derece döner?

A) 90°
B) 60°
C) 45°
D) 30°Soru 28: P1, P2 cisimleri şekildeki gibi dengededir.

P1 cismi 6 N olduğuna göre, P2 cismi kaç N’dur ?
(Makaranın ağırlığı ve sürtünme önemsenmeyecektir.)

A) 3 N
B) 6 N
C) 9 N
D) 12 NSoru 29: Aşağıdaki şekilde K dişlisi ok yönünde 2 tur attığında, M dişlisi hangi yönde kaç tur atar?

A) 1 yönünde 2 tur
B) 2 yönünde 4 tur
C) 2 yönünde 2 tur
D) 2 yönünde 8 turSoru 30: Aşağıda verilen makara ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet yükün yarısıdır.
B) Makara ağırlığı varsa yüke ilave edilir.
C) Yük makara ile beraber hareket eder.
D) Yoldan kazanç sağlamıştır.
Soru 31: Aşağıdakilerden hangisi desteğin ortada, yük ve kuvvetin iki uçta olduğu kaldıraca örnek verilebilir?

A) El arabası
B) Tahterevalli
C) Gazoz açacağı
D) Cımbız
Soru 32: Küçük çocuğun, büyük çocuğu kaldırabilmesi için ne yapılmalıdır?

A) Destek büyük çocuğa doğru kaydırılmalı
B) Destek küçük çocuğa doğru kaydırılmalı
C) Küçük çocuk desteğe doğru yürümeli
D) Daha kalın çubuk kullanılmalı
Soru 33: Şekildeki sistemde 60N'lik kuvvet 20N'lik kuvvetle dengelenmiştir.
Eğik düzlemin yüksekliği 2 metre olduğuna göre, eğik düzlemin uzunluğu kaç metredir?
(Sürtünmeler ve makara ağırlıkları ihmal edilmektedir.)


A) 3m
B) 4m
C) 6m
D) 8m
Soru 34: Ayşe tekerlekli sandalye ile okula girebilmesi için engelli rampası yapılacaktır.


Ayşe'nin sınıf arkadaşları aşağıdaki resimlerde görülen rampa projesini hazırlıyorlar.

Hangi öğrencinin yaptığı proje seçilirse, Ayşe daha fazla kuvvet kazancı sağlayarak çıkabilir?

A) Arda
B) Ali
C) Emre
D) Emel
Soru 35: Şekil 1 de 20 N'lik yükü dengeleyen P yükü, şekil 2 de 45 N'lik yükü dengeleyebilmesi için hangi noktaya yerleştirilmelidir? (Çubuk ağırlıkları önemsizidir)

A) K
B) L
C) M
D) NSoru 36: Şekildeki K dişlisi ok yönünde döndüğünde hangi yükler aynı yönde hareket eder?
A) X ve Y
B) Z ve Y
C) Z ve X
D) X, Y ve XSoru 37: Aşağıda bazı basit makinelerin özellikleri verilmiştir.
✩ Yarıçapları farklı, dönme eksenleri aynı silindirlerden oluşan basit makinedir.
♡ Silindir üzerine kurulmuş eğik düzlemden oluşan basit makinedir.
Δ Hareketli ve sabit makaralardan oluşan basit makinedir.

Yukarıda verilenlerden basit makinelerden hangisinin adı aşağıda yoktur?

A) Çıkrık
B) Palanga
C) Vida
D) KaldıraçSoru 38: Şekildeki sistemde K dişlisi ok yönünde hareket etmektedir.
K dişlisi ile aynı yönde hareket eden hangi dişlilerdir?

A) M ve N
B) M ve R
C) L ve N
D) L ve R
Soru 39: Basit makinelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Basit makineler enerji tasarrufu sağlar.
B) Basit makineler iş kolaylığı sağlar.
C) Basit makineler uzun süre kullanılırsa sürtünen yüzeyler aşınır.
D) Basit makinelerde enerji dönüşümü vardır.Soru 40: Aşağıdaki şekildeki X, Y ve Z dişlileri bir çubukla birleştirilmiştir.
Şekle göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Y ve Z dişlisinin dönme yönü aynıdır.
B) X ve Y dişlisinin dönme yönü aynıdır.
C) Z dişlisi daha fazla tur atar.
D) X dişlisi diğerleri ile aynı sayıda tur atar.


Soru 41: Aşağıdaki makaralardan oluşan sistemlerdeki kuvvet kazançlarını büyükten küçüğe sıralayınız?


A) I = II > III
B) III > II > I
C) II > I = II
D) II > I > III
Soru 42: Ağırlığın ve sürtünmenin önemsenmediği aşağıdaki sistemde Z / (X+Y) oranı nedir?A) 2
B) 4
C) 1/2
D) 6Soru 43: Makara ağırlığının ve sürtünmelerin önemsenmediği aşağıdaki makaralarla ilgili olarak, verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yükün yukarı 3 metre çıkabilmesi için 9 metre ip çekilmelidir.
B) Yoldan kazanç 3'tür.
C) 60 N'luk yük, 20 N'lik kuvvetle çekilebilir.
D) Düzenekte 1 hareketli, 1 sabit makara vardır.Soru 44: Aşağıda verilen basit makinelerden hangisinde destek noktası yanlış verilmiştir?


A) Makas
B) El arabası
C) Maşa
D) Gazoz açacağı


Soru 45: El arabası tek taraflı bir kaldıraçtır, el arabasında hangi noktaya yük yerleştirildiğinde kuvvet kazancı daha fazla olur?

A) A
B) B
C) C
D) DSoru 46: Can ile Cem bahçede tahterevallide oyun oynamaktadırlar. Can aşağıda Cem ise sürekli yukarıda kalmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapılırsa Cem'de aşağıya inebilir?
I. Can'ın sırtındaki çantayı çıkarmalıdır.
II. Cem biraz daha destek noktasına yaklaşmalıdır.
III. Cem destek noktasından uzaklaşmalıdır.

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve IIISoru 47: Emir proje ödevi olarak palanga sistemi hazırlayacaktır. Öğretmeni Emir'e aşağıdaki bilgilerden hangisini veya hangisini vermesine gerek yoktur?

I. Kuvvetten kazancı 3 olacak.
II. Yoldan kayıp olacak.
III. Hareketli ve sabit makara kullanmalısın.

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IISoru 48: Aşağıdaki şekilde F kuvveti ile kaç Newton'luk yük dengede tutulabilir?
(Sürtünmeler ve makara ağırlıkları önemsizdir)

A) 5N
B) 10N
C) 15N
D) 20NSoru 49: Yükseklikleri ve uzunlukları verilen eğik düzlemlerden hangisinde kuvvet kazancı eşittir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve IV.
Soru 50: Aşağıdaki makaralardan oluşan sistemde 60 N 'luk yük ne kadarlık F kuvveti ile dengelenebilir?

A) 10 N
B) 15 N
C) 20 N
D) 30 NSoru 51: K, L ve M kaldıraçları ile ilgili olarak kuvvet kolu ve yük kolunun uzunlukları verilmiştir.

Buna göre kaldıraçlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) M kaldıracında destek noktası ortada olabilir.
B) L kaldıracı kuvvetin yönünü değiştirmez.
C) M kaldıracı tek taraflı kaldıraç olabilir.
D) K kaldıracında yoldan kazanç yoktur.Soru 52: Olta basit makinelerin birleşmesi ile oluşan bileşik makinedir.
Olta hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kuvvet kolu yük kolundan büyüktür.
B) Oltada çıkrık bulunur.
C) Yük, destek ve kuvvet arasındadır.
D) Oltada yoldan kayıp vardır.Soru 53: Eğik düzlemlerdeki cisimler verilen kuvvetlerle dengede kalabilmektedir.
X, Y ve Z eğik düzlemlerinde kuvvet kazançlarını karşılaştırınız?

A) X = Y = Z
B) X > Y > Z
C) Z > Y > Z
D) Y > X > ZSoru 54: Şekildeki yük 50 N kuvvet ile dengelenmiştir.
Daha fazla yük taşınabilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıldığında denge kesinlikle bozulabilir?

A) Kuvvet 2 yönünde hareket ettirildiğinde
B) Yük 1 yönünde hareket ettirildiğinde
C) Destek 1 yönünde hareket ettirildiğinde
D) Kuvvet 2 katına çıkarıldığında


Soru 55: Eğik düzlemdeki kuvvet kazancı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
I. Eğik düzlemin boyuna
II. Eğik düzlemin yüksekliğine
III. Cismin ağırlığına

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve II
D) I, II ve IIISoru 56: Veli ve Vedat kardeşler eşit ağırlıktaki varilleri kendi yaptıkları eğik düzlem ile yukarıya çıkaracaklardır.

Veli ve Vedat'ın ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da doğrudur.
I. Harcadıkları enerjiler eşittir.
II. Veli daha az kuvvet uygular
III. Vedat Veli'ye göre yoldan kazanç sağlar.

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve IIISoru 57: Aşağıda verilen hareketli ve sabit makaralardaki destek noktaları nedir?
A) B ve 2
B) B ve 1
C) A ve 2
D) C ve 3Soru 58: Eğik düzlem hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eğik düzlemin eğimi ile kuvvet kazancı ters orantılıdır.
B) Eğik düzlemde kuvvetin yaptığı iş ile yükün yaptığı işler eşittir.
C) Aynı yüksekliğe çıkan cisim için uygulanan kuvvet ile cismin aldığı yol ters orantılıdır.
D) Eğik düzlemler kuvvetin yönünü değiştirmez.Soru 59: Şekildeki su dolu kaplar dengededir, aşağıdakilerden hangisi yapılırsa kaplar yine dengede kalabilir?
A) Eşit miktarda su eklenirse
B) Kaplara farklı miktarda su eklenirse
C) Kapların yerleri değiştirilirse
D) Kaplar eşit miktarda  desteğe yaklaştırılırsaSoru 60: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce gemileri bir gece tepelerden yürüterek Haliç'e indirmiştir.
Fatih gemileri karadan yürütürken basit makinelerin hangi özelliğinden yararlanmamıştır?

A) Daha az kuvvet uygulayarak iş kolaylığı sağlamıştır.
B) Gemileri daha hızlı bir biçimde denize indirmiştir.
C) Daha uzun yol giderek iş yapma kolaylığı sağlamıştır.
D) Kullandıkları basit makineler kuvvet kazancı sağlamıştır.


Soru 61: Aşağıda verilen kaldıraçta verilen cisimler dengede durmaktadır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?
(Çubuk ağırlığı önemsizdir.)
I. X > Y
II. Z > Y
III. Z > X

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III


Soru 62: Sürtünmesiz eğik düzlemlerde özdeş yükler aynı yüksekliğe çıkarılacaktır.

Yapılan işler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Eğimin artması cismi hareket ettirmek için uygulanan kuvveti artırır.
B) Eğik düzlem her iki durumda da iş yapma kolaylığı sağlar.
C) Her iki durumda kuvvet kazancı birbirinden farklıdır.
D) Yük yukarıya çıkarıldığında yapılan işler aynı değildir.Soru 63: Palangalar hareketli ve sabit makaralardan oluşur.

Palangalarla ilgili olarak;

I. Palangalarda en az bir hareketli ve bir sabit makara bulunmalıdır.
II. Yükün ağırlığı uygulanan kuvvetten büyüktür.
III. İşin yapılmasını kolaylaştırır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Bu testi PDF olarak  <--------  indir -------->
Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

13 yorum:

 1. 25. soruda Y nin ağırlığının 30 N olması gerek..

  YanıtlayınSil
 2. 25.Soruda cevap doğru 80 x 1 = 20 x 2 x 2 olur

  YanıtlayınSil
 3. Sabit bir makarada 120 N'luk bir yükü dengeleyen kuvvetin şiddeti kaç N'dur ?

  YanıtlayınSil
 4. Sabit bir makarada 120 N'luk bir yükü dengeleyen kuvvet 120 N dir.

  YanıtlayınSil
 5. 61 neden b. a olması gerekmiyor mu ?

  YanıtlayınSil
 6. 3Z = 3X + Y (Z, X den büyük olmak zorunda)
  X, Y den büyük veya küçük olabilir.
  Y, Z den büyük veya küçük olabilir.
  Sayısal denemesi aşağıda
  (3Z = 3X + Y ==>3x10 = 3x3 + 21 veya 3x10 = 3x9 + 3)

  YanıtlayınSil
 7. 41. soru da C şıkkı hatalı olabilir mi?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. 2. Palangada kuvvet kazancı 3 (Son ip yukarı yönlü olduğu için sayılır.)
   1. palangada kuvvet kazancı 2 (Son ip aşağı yönlü olduğu için sayılmaz.)
   3. de kuvvet kazancı 2 (1 sabit 1 hareketli makara var)

   Sil
 8. hiç beğenmedim 25. soru hatalı zaten iğrenç

  YanıtlayınSil
 9. 48. soru hatalı çünkü: orada ne kadar su konulacağı bilinmiyor sağ taraftakine sol taraftakinden daha fazla eklenirse denge bozulur

  YanıtlayınSil