8.Sınıf Basit Makineler Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/10

8.Sınıf Basit Makineler Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Basit Makineler Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Basit Makineler" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 40

Soru 1: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bütün basit makineler için ortaktır?

A) Hareket yönünü değiştirir.
B) Enerji dönüşümü yapar.
C) Giriş kuvveti daima büyüktür.
D) İşten kazanç yoktur.Soru 2: Birden fazla basit makinenin kullanılmasıyla bileşik makineler oluşur.
Bisiklette hangi basit makine kullanılmamıştır?

A) Kaldıraç
B) Dişli çark
C) Makara
D) ÇıkrıkSoru 3: Bayrağın, bayrak direğine çekilmesini sağlayan makaranın aşağıda verilen hangi özelliği yanlıştır?

A) Yoldan kayıp vardır.
B) Kuvvetin yönünü değiştirir.
C) Kuvvetten kazanç yoktur.
D) İş kolaylığı sağlar.Soru 4: Makaralarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Kuvvetten kazanç sağlar.
B) Kuvvetin yönünü değiştirir.
C) Makara ağırlığı uygulanan kuvveti etkiler.
D) Enerjiden kazanç sağlamazlar.


Soru 5: Kaldıraçlarda, kuvvet kazancını hesaplamak için hangi işlem yapılmalıdır?

A) Kuvvet kolu / Yük kolu
B) Kuvvet / Yük
C) İş / Enerji
D) Kuvvet / Kuvvet koluSoru 6: Aşağıdaki kaldıraçların hangisinde kuvvet ortadadır?

A) Ceviz kıracağı
B) Tenis raketi
C) El arabası
D) KeserSoru 7: Basit makine kullanım amacımız aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İşten kazanç
B) Enerjiden kazanç
C) Yoldan kazanç
D) Hem kuvvetten, hemde yoldan kazançSoru 8: Aşağıdaki basit makinelerden hangisinde kesinlikle kuvvet kazancı yoktur?

A) Çıkrık
B) Eğik düzlem
C) Palanga
D) Sabit makaraSoru 9: Hareketli ve sabit makaraların birleşimi ile palangalar oluşur.
Palangalarda kuvvet kazancını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Hareketli makara sayısını artırmak
B) Makara ağırlığını artırmak
C) Makara yarıçapını artırmak
D) Kullanılan ip uzunluğunu artırmakSoru 10: Manivela yardımı ile taşı kaldırmaya çalışan işçi, aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha az kuvvet uygulayarak yükü kaldırabilir?A) Kuvvet kolunu kısaltmalı
B) Yük kolunu uzatmalı
C) Destek noktasını yüke yaklaştırmalı.
D) Destek noktasını yükten uzaklaştırmalı.


Soru 11: Basit makinelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet kazancı oranında yoldan kayıp vardır.
B) Basit makineye uyguladığımız kuvvetle daha fazla iş yapabiliriz.
C) Giriş kuvvetinden daha fazla çıkış kuvveti elde edebiliriz.
D) Basit makineler birleşerek bileşik makine oluşur.Soru 12: Aşağıdaki basit makinelerden hangisi sadece iş kolaylığı sağlar?

A) Palanga
B) Eğik düzlem
C) Sabit makara
D) ÇıkrıkSoru 13: Aşağıdakilerden hangisi hareketli ve sabit makara arasındaki farklardan biri değildir?

A) Kuvvet kazancı sağlama
B) Yoldan kaybetme
C) Kuvvetten kazanma
D) İş kolaylığı sağlamaSoru 14: Sabit makara için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuvvet ve yük eşittir.
B) Kuvveti bulmak için makaranın ağırlığı ile yük toplanır.
C) Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir.
D) Kuvvet kazancı 1'dir.

Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin yönünü değiştirmez?

A) Hareketli makara
B) Sabit makara
C) Eğik düzlem
D) Makas
Soru 16: Aşağıdaki basit makinelerden hangisinde hızdan kazanç sağlanır?

A) Eğik düzlem
B) Çıkrık
C) Büyük dişlinin küçük dişliyi çevirdiği bisiklet pedalı
D) Hareketli makaraSoru 17: Bayrak direğine bayrağın çekilmesinde makaralardan yararlanılır.

Bayrak direğinde bulunan makara ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvetten kazanç sağlamaz.
B) İşten kazanç sağlamaz.
C) Yoldan kazanç sağlar.
D) Kuvvetin yönünü değiştirir.
Soru 18: Makara ağırlıklarının önemsenmediği aşağıdaki sistemde yükü dengeleyen F kuvveti kaç Newton'dur?

A) 60 N
B) 40 N
C) 30 N
D) 15 NSoru 19: Aşağıdaki şekilde X/P oranı nedir?A) 1
B) 2
C) 3
D) 4Soru 20: Şekildeki düzenekte büyük dişli saat yönünde 5 tur döndüğünde en küçük dişli hangi yönde ve kaç tur dönmektedir?

A) Saat yönünde 5 tur
B) Saat yönünde 10 tur
C) Saat yönü tersinde 10 tur
D) Saat yönü tersinde 16 tur
Soru 21: Şekildeki eğik düzlemde 100 N’luk yükü 2 m yüksekliğe çıkarmak için uygulanması gereken kuvvet kaç N’dur? (Sürtünmeler önemsizdir)


A) 20 N
B) 40 N
C) 50 N
D) 60 NSoru 22: Şekildeki palanga sisteminde kuvvet kazancı nedir? (Makara ağırlıkları önemsizdir)


A) 1
B) 2
C) 3
D) 4Soru 23: Şekildeki eğik düzlemde ağırlıklar dengededir.
Sürtünme kuvveti önemsenmediğine göre P yükü kaç Newton'dur?


A) 4 N
B) 9 N
C) 25 N
D) 30 N


Soru 24: Pedal dişlisi 60, arka tekerlek dişlisi 20 olan bir bisikletin, pedal dişlisi 1 tur döndüğünde arka tekerlek kaç defa döner?

A) 2
B) 3
C) 10
D) 40Soru 25: Aşağıdaki sistemde çubuklar türdeş olup, eşit bölmelidir.
Sistemdeki çubukların her ikisi de yere paralel durduğuna göre X ve Y ağırlıkları kaç Newton'dur?
 (Çubukların ağırlığı ihmal edilecektir.)


       X            Y
A) 60 N       20 N
B) 20 N       20 N
C) 40 N       20 N
D) 30 N       40 NSoru 26: Şekildeki kuyu çıkrığı ile, 90 N ağırlığındaki su kovasını çekmek için kaç Newton'luk kuvvet uygulanmalıdır?


A) 180 N
B) 80 N
C) 60 N
D) 50 NSoru 27: Şekildeki dişli çarklarda r1 = 6cm, r2 = 2cm'dir.
Büyük dişli ok yönünde 30° döndürüldüğünde küçük dişli kaç derece döner?

A) 90°
B) 60°
C) 45°
D) 30°Soru 28: P1, P2 cisimleri şekildeki gibi dengededir.

Eğik düzlemin  eğimi 30° dir.
P1 cismi 6 N olduğuna göre, P2 cismi kaç N’dur ?
(Makaranın ağırlığı ve sürtünme önemsenmeyecektir. 30° açı karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır.)

A) 3 N
B) 6 N
C) 9 N
D) 12 NSoru 29: Aşağıdaki şekilde K dişlisi ok yönünde 2 tur attığında, M dişlisi hangi yönde kaç tur atar?

A) 1 yönünde 2 tur
B) 2 yönünde 4 tur
C) 2 yönünde 2 tur
D) 2 yönünde 8 turSoru 30: Aşağıda verilen makara ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yük kuvvetin yarısıdır.
B) Makara ağırlığı varsa yüke ilave edilir.
C) Yük makara ile beraber hareket eder.
D) Yoldan kazanç sağlamıştır.
Soru 31: Aşağıdakilerden hangisi desteğin ortada, yük ve kuvvetin iki uçta olduğu kaldıraca örnek verilebilir?

A) El arabası
B) Tahterevalli
C) Gazoz açacağı
D) Cımbız
Soru 32: Küçük çocuğun, büyük çocuğu kaldırabilmesi için ne yapılmalıdır?

A) Destek büyük çocuğa doğru kaydırılmalı
B) Destek küçük çocuğa doğru kaydırılmalı
C) Küçük çocuk desteğe doğru yürümeli
D) Daha kalın çubuk kullanılmalı
Soru 33: Şekildeki sistemde 60N lik kuvvet 20N'lik kuvvetle dengelenmiştir.
Eğik düzlemin yüksekliği 2 metre olduğuna göre, eğik düzlemin uzunluğu kaç metredir?
(Sürtünmeler ve makara ağırlıkları ihmal edilmektedir.)


A) 3m
B) 4m
C) 6m
D) 8m
Soru 34: Ayşe tekerlekli sandalye ile okula girebilmesi için engelli rampası yapılacaktır.


Ayşe'nin sınıf arkadaşları aşağıdaki resimlerde görülen rampa projesini hazırlıyorlar.

Hangi öğrencinin yaptığı proje seçilirse, Ayşe daha fazla kuvvet kazancı sağlayarak çıkabilir?

A) Arda
B) Ali
C) Emre
D) Emel
Soru 35: Şekil 1 de 20 N'lik yükü dengeleyen P yükü, şekil 2 de 45 N'lik yükü dengeleyebilmesi için hangi noktaya konulmalıdır? (Çubuk ağırlıkları önemsizidir)

A) K
B) L
C) M
D) NSoru 36: Şekildeki K dişlisi ok yönünde döndüğünde hangi yükler aynı yönde hareket eder?
A) X ve Y
B) Z ve Y
C) Z ve X
D) X, Y ve XSoru 37: Aşağıda bazı basit makinelerin özellikleri verilmiştir.
✩ Yarıçapları farklı, dönme eksenleri aynı silindirlerden oluşan basit makinedir.
♡ Silindir üzerine kurulmuş eğik düzlemden oluşan basit makinedir.
Δ Hareketli ve sabit makaralardan oluşan basit makinedir.

Yukarıda verilenlerden basit makinelerden hangisinin adı aşağıda yoktur?

A) Çıkrık
B) Palanga
C) Vida
D) KaldıraçSoru 38: Şekildeki sistemde K dişlisi ok yönünde hareket etmektedir.
K dişlisi ile aynı yönde hareket eden hangi dişlilerdir?

A) M ve N
B) M ve R
C) L ve N
D) L ve R
Soru 39: Basit makinelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Basit makineler enerji tasarrufu sağlar.
B) Basit makineler iş kolaylığı sağlar.
C) Basit makineler uzun süre kullanılırsa sürtünen yüzeyler aşınır.
D) Basit makinelerde enerji dönüşümü vardır.Soru 40: Aşağıdaki şekildeki X, Y ve Z dişlileri bir çubukla birleştirilmiştir.
Şekle göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Y ve Z dişlisinin dönme yönü aynıdır.
B) X ve Y dişlisinin dönme yönü aynıdır.
C) Z dişlisi daha fazla tur atar.
D) X dişlisi diğerleri ile aynı sayıda tur atar.


Diğer KonularHiç yorum yok:

Yorum Gönder