8.Sınıf Biyoteknoloji Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/16

8.Sınıf Biyoteknoloji Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Biyoteknoloji Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Biyoteknoloji" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 27

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojik çalışma sonucu üretilmemiştir?

A) Aşı
B) Meyveli yoğurt
C) GDO'lu mısır
D) Sabun


Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji ile ilgili meslek dalı değildir?

A) Mikrobiyoloji
B) Genetik mühendisliği
C) Makine mühendisliği
D) Biyokimya


Soru 3: Aşağıdaki faaliyetlerin hangisinde biyoteknoloji çalışması yapılmıştır?

A) Protein değeri yüksek besinler
B) Organik tarım
C) Geri dönüşüm
D) Kimyasal silahlar


Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji ürünü değildir?

A) Enzim içeren deterjan
B) Organik hoşaf
C) Meyveli yoğurt
D) Yapay tatlandırıcı


Soru 5: Biyoteknolojik ürünlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hastalıklara neden olabilir.
B) Besin değeri yüksektir.
C) Raf ömrü uzundur.
D) Tamamen zararsızdır, güvenle tüketilebilir.


Soru 6: Aşağıdakilerden hangisinde bitkilerin üretilmesinde biyoteknolojinin faydası olarak sayılamaz?

A) Kuraklığa ve soğuğa dayanıklı bitki üretimi
B) Besin değeri yüksek bitki üretimi
C) Organik bitki üretimi
D) Daha fazla ürün veren bitki üretimi


Soru 7: Aşağıda verilen alanlardan hangisinde biyoteknoloji kullanılmamaktadır?

A) Haberleşme
B) Sağlık
C) Tıp
D) Tarım


Soru 8: Biyoteknoloji ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Biyoteknoloji alanındaki çalışmalar geçmişten günümüze hızlanmıştır.
B) Atık suların arıtılmasında biyoteknoloji kullanılmaktadır.
C) Biyoteknoloji sayesinde yapay doku ve organlar yapılmıştır.
D) Biyoteknolojik çalışmalar 1800 yılından sonra başlamıştır.


Soru 9: Biyoteknolojinin tarihsel gelişiminde aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşmiştir?

A) İlk yapay döllenmenin gerçekleşmesi
B) DNA'nın keşfi
C) Bakterilerden insülin üretilmesi
D) İlk koyunun kopyalanması


Soru 10: İnsülin hormonunun üretilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsülin hormonu şeker hastalığının tedavisinde kullanılır.
B) İnsülin hormonu sadece bakteriler tarafından üretilir.
C) İnsülin hormonu bakterilere aktarılan gen sayesinde yapay olarak üretilir.
D) İnsülin hormonu biyoteknoloji sayesinde kolayca üretilmektedir.


Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji alanında yapılan bir çalışma değildir?

A) Sütten yoğurt elde etmek
B) Grip aşısı geliştirmek
C) Bakterilerden insülin hormonu üretmek
D) Plastik ürünlerin üretilmesi


Soru 12: Aşağıdaki tabloda biyoteknolojinin uygulama alanları verilmiştir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?A) Gıda
B) Hayvancılık
C) Ekonomi
D) Bakliyat


Soru 13: Canlının genetik kopyasının oluşturulmasına klonlama denir.
Klonlama hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İlk klonlanan canlı Dolly adındaki koyundur.
B) Klonlanan canlı genotip olarak taşıyıcı canlıya benzer.
C) Klonlama günümüzde ucuz ve çokça kullanılan bir yöntemdir.
D) Bazı canlıların klonlanması etik açıdan yasaklanmıştır.


Soru 14: Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde klonlamanın faydalarından birisi yoktur?

A) Türü yok olma tehlikesi olan türlerin klonlama sayesinde hayatta kalabilmesi
B) Hayvanların klonlanarak çoğaltılabilir.
C) Üstün özellikli canlılar klonlanarak sayısı artırılabilir.
D) Klonlama yöntemi ile üretilen canlının fazla yaşayamaması.


Soru 15: Biyoteknoloji hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Biyoteknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz yönler bulunmaktadır.
B) Gelecekte biyoteknoloji yeni meslek dallarının oluşmasını sağlayacaktır.
C) Biyoteknoloji çalışmaları yirminci yüzyılda başlamıştır.
D) Biyoteknoloji çalışmalarında mühendislik ilkelerinden yararlanılır.


Soru 16: Aşağıda verilenlerden hangisi biyoteknolojinin olumsuz bir sonucudur?

A) İnsanlarda kalıtsal hastalıkların tedavisi
B) Kirli suların temizlenmesinde bakterilerin kullanımı
C) Tarımsal ilaçlara dirençli böceklerin yetişmesi
D) Türlerin ıslah edilmesi


Soru 17:
"Bilim insanları 3 boyutlu yazıcı sayesinde canlı hücrelerin kullanıldığı çeşitli insan organları tasarladı. Araştırmacılar 3D bio-yazıcı kartuşu içindeki hücre ve benzeri bio-materyallerle kulak, burun ve yüz gibi çeşitli uzuvlar yapabiliyor.
3D (3 Boyutlu) yazıcılar icat edildiği zamandan günümüze kadar 3 boyutlu baskı teknolojisinde çığır açtılar. Hemen hemen her alanda kullanılmak üzere ürünlerin baskısının alındığı bu cihazlardan artık organ baskısı almakta mümkün hale geldi. Tabi baskı malzemesi de çok daha önem arz etmektedir.  Gün geçtikçe daha da önem kazanan ve insanların daha çok ilgisini çeken 3 boyutlu yazıcı teknolojisi  hızla gelişmeye devam ediyor. Şüphesiz şu anda en çok ilgi çeken konu ise 3 boyutlu yazıcıda organ ve doku baskısı alabilmek.

İlk 3 boyutlu  yazıcı ile canlı doku üretimi 2009'da Novagen 3d Printing Technology'le  başladı. İlk zamanlarda sadece doku baskısı alınabilirken bugünlerde organ baskısı alınabiliyor. Bu baskı teknolojisinin en çok kemik ve kıkırdak dokusu baskısı alınırken kullanılıyor. Hangzhou Elektronik Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacılar 3 boyutlu yazıcı sayesinde kulak ve burun baskısı alabiliyor." Kaynak

Yukarıda verilen metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) 3 boyutlu yazıcılar gelecekte bütün organları yazabilir.
B) 3 boyutlu yazıcı teknolojisi gelişmiş ülkelerin kullanabilir.
C) 3 boyutlu yazıcıların baskı kalitesi çok önemlidir.
D) 3 boyutlu bio-yazıcı kartuşu çok pahalıdır.


Soru 18: Köpek balığı geni aktarılmış domates sayesinde domatesin soğuğa karşı dayanıklı hale getirildi. Köpek balığı geni taşıyan domatesler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Domates bitkisine üstün özellikler kazandırılmıştır.
B) Gen alışverişi farklı tür canlılarda gerçekleşemez.
C) Gen aktarımında biyoteknolojik yöntemler kullanılmıştır.
D) Köpek balığı geni taşıyan domates doğallığını kaybetmiştir


Soru 19: Aşağıda verilenlerden hangisi klasik biyoteknolojik çalışmalara örnek verilemez?

A) Üzüm suyundan şarap üretimi
B) Hamurun mayalanması
C) Mısır bitkisinin ıslahı
D) İnsülin üreten bakterilerin üretilmesi


Soru 20: Biyoteknolojinin birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Bu alanlarda yapılan çalışmalarda olumlu ve olumsuz sonuçlar meydana gelebilir. Aşağıda verilen çalışmalardan hangisinde biyoteknolojinin olumsuz etkisi yoktur?

I. DNA parmak izi çalışması
II. Böcekler tarafından yenilmeyen bitkiler üretilmesi
III. Raf ömrü uzun gıdaların üretilmesi

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III


Soru 21: Canlıya ait kan, deri, kıl, kemik gibi kısımlarda alınan DNA diziliminin belirlenmesine DNA parmak izi denir. Parmak izinin kişiden kişiye değiştiği gibi DNA parmak izi de kişiler arasında farklılık göstermektedir. Bu sayede adli olaylar aydınlatılabilmektedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre DNA parmak izinin belirlenmesinin sebebi nedir?

A) Kişilerin DNA benzerliklerinin bulunması
B) DNA'daki genlerinin belirlenmesi
C) DNA'nın yapısının incelenmesi
D) DNA üzerindeki kalıtsal hastalıkların belirlenmesi


Soru 22: Anadolu'da ata yadigarı yerli tohumlarla tarım yapılmaktaydı. Çiftçiler bu tohumları her yıl kullanabilirdi. Artık hibrit tohumlar kullanılıyor. Hibrit tohumlarla daha fazla ürün alınıyor. Bu bitkilerin kuraklığa ve hastalığa dayanıklı olması da bir avantajdır. Hibrit tohum üretiminde deney amaçlı seralar kullanılmaktadır. Hibrit tohum üretilecek bitkiler çapraz döllenmeye tabi tutulur. Bitki kendi türü ile değil başka bir türle döllenerek tohum oluşması sağlanır. Hibrit yöntemle üretilen bitkiden ilk yıl çok iyi ürün alırsınız. Ancak o bitkinin tekrar tohumunu kullanmak istediğinizde aynı verim yakalanmaz. Bu nedenle her yıl hibrit tohumu üreten bu firmalardan satın almak zorunda kalırsınız.

Yukarıdaki metne göre hangi yorum yapılabilir?

A) Hibrit tohumlar çiftçinin tohumu ucuza almasını sağlar.
B) Hibrit tohum, yerli tohumlardan daha sağlıklıdır.
C) Çiftçiler yerli tohumla daha fazla ürün almaktadır.
D) Hibrit tohum üretiminde farklı türdeki bitkiler kullanılır.


Soru 23: Klonlama yöntemi ile bir canlının kopyası oluşturulabilmektedir. Klonlama ile üretilen Dolly ve genetik annesinin hangi özellikleri aynıdır?

I. Kiloları
II. Yaşları
III. DNA yapıları

A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 24: Bilim insanları mısır, pamuk ve patates bitkilerinde zararlılara dayanıklılığını artırmak için, ayçiçeği ve yer fıstığının yağ kalitesini artırmak için, domates ve çileğin raf ömrünü uzatmak için genetiğini değiştirmektedir. Bu çalışmalar biyoteknolojinin hangi alanıyla ilgilidir?

A) Klonlama
B) Gen aktarımı
C) Aşılama
D) Gen tedavisi


Soru 25: İnsanlar tarafından bitki ve hayvanların üstün özellikte olanlarının neslinin devam etmesini sağlamak için yapay seçilim yapılır.
Aşağıda verilen örneklerden hangi yapay seçilime örnek değildir?

A) Süt verimi az olan ineklerin kesilmesi
B) Fazla yumurta veren tavukların kesilmemesi
C) Otlakta yeşil renkli çekirgelerin neslinin devam etmesi
D) Fazla tane veren mısırların tohumlarının kullanılması


Soru 26: Biyoteknolojik çalışmalar gelecekte insanlık için çok önemli çalışmalara imza atacaktır. Biyoteknoloji sayesinde bugün hayal ettiğimiz şeyler yarın gerçek olacak.

Aşağıda verilenlerden hangileri biyoteknoloji sayesinde gelecekte yapılması mümkün olabilir?

I. Her yönü ile mükemmel özellikte doğan bebekler
II. Yapay olarak üretilen canlı türleri
III. Sentetik organların üretimi

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 27: Gen tedavisi, genetik hastalıkların iyileştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Hastaya aktarılan yeni gen, hastalığı düzeltme işlevine sahiptir. Bu teknik ilk olarak 1972’de geliştirildi, fakat şimdiye dek kalıtsal hastalıklarda çok sınırlı bir başarıya ulaştı. Gen tedavisi ile kas distrofisi ve kistik fibrozis hastalıklarına tedavi edilebilmektedir. Gen tedavisi ile iyileşebilen hastalıklar az ve pahalı bir yöntemdir.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Gen tedavisi bütün genetik hastalıklara uygulanamaz.
B) Gen tedavisi pahalı bir yöntemdir.
C) Gen tedavisi gelecekte bütün hastalıkların tedavisinde kullanılacaktır.
D) Gen tedavisinde başarı ihtimali düşüktür


Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

4 yorum:

 1. soru verin bana21.12.2018 17:05

  cok kolaydı bunun gibi kolay soru görmedim

  YanıtlaSil
 2. test için teşekkürler hoca her konudan soru ödevi vermişti buradan yapıyorum.🤗

  YanıtlaSil
 3. soruları ninemde cozrdi

  YanıtlaSil
 4. Çok güzel olmuş elinize sağlık

  YanıtlaSil