8.Sınıf Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/01/30

8.Sınıf Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları " Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 27


Soru 1: ..........................
Doğada maddeler döngü oluşturarak tekrar kullanılır. Madde döngüsü sayesinde canlılar için gerekli maddeler tekrar tekrar üretilir. Sınırlı kaynaklar sınırsız bir şekilde kullanılabilir. Madde döngüleri olmasaydı canlılar yaşayamazdı. Karbon, oksijen, su, azot döngüleri önemli döngülerden bazılarıdır.

Yukarıdaki metin için bir başlık seçecek olsaydık aşağıdakilerden hangisi en uygun olurdu? 

A) Karbon döngüsü neden önemlidir?
B) Madde döngüleri neden önemlidir?
C) Madde döngüleri bitebilir mi?
D) Madde döngüleri sınırsızdır.


Soru 2: Azot döngüsü sayesinde canlılar ihtiyacı olan azotu karşılar. Azot döngülerinin oluşmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi yoktur?

A) Yıldırım düşmesi
B) Canlıların ölerek toprağa karışması
C) Bitkilerin fotosentez yapması
D) Hayvan gübrelerinin toprağa karışması


Soru 3: Aşağıdaki olaylardan hangisinde karbon döngüsü etkilenmez?

A) Bitkilerin fotosentez yapması
B) Canlı atıklarının çürümesi
C) Fosil yakıtların yanması
D) Suyun buharlaşması


Soru 4: Ozon tabakası Güneş'ten gelen zararlı ışınlara karşı canlıları korur.
Ozon tabakası Güneş'ten gelen hangi ışınları geçirmez?

A) X ışınları
B) Gama ışınları
C) Kızılötesi ışınlar
D) Morötesi ışınlar


Soru 5: Su canlıların yaşaması için gerekli bileşiktir. Dünya üzerindeki suyun çok büyük bir kısmı tuzlu sudur. Birçok canlı bu tuzlu suyu kullanamaz. Su döngüsü sayesinde canlılar içilebilir suyu elde eder. 
Su döngüsü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır

A) Denizdeki canlıların temiz suya ihtiyacı yoktur.
B) Denizdeki buharlaşma denizin tuzluluğunu artırır.
C) Yağışlar karada yaşayan canlıların su ihtiyacının karşılanmasını sağlar.
D) Bugün kullanılan su milyonlarca yıl önce kullanılan suyla aynıdır.


Soru 6: Küresel iklim değişikliğinin çok büyük bir kısmını insan faaliyetleri sonucu oluşur. Sanayileşmenin artması ile birlikte atmosferde gerçekleşen ısınma küresel iklim değişikliğini artırmaktadır. 
Aşağıda verilenlerden hangileri küresel iklim değişikliğine neden olur?

I. Fosil yakıtların yanmasıyla oluşan karbondioksit gazı
II. Çeşitli yerlerde oluşan metan gazı
III. Soğutucularda kullanılan kloroflorokarbon bileşikleri

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 7: Bitkiler besin üretebilmek için topraktan inorganik maddeleri ve havadan karbondioksiti kullanır. Madde döngüsünün oluşmasında organik maddelerin inorganik maddelere dönüştürülmesi gerekmektedir. Topraktaki inorganik maddelerin oluşmasını sağlayan canlılara genel olarak ne ad verilir?

A) Bitkiler
B) Ayrıştırıcı bakteriler
C) Ayrıştırıcılar
D) Mantarlar


Soru 8: Aşağıdaki olaylardan hangisi havadaki karbondioksit oranını azaltır?

A) Fosil yakıtların oluşması
B) Oksijensiz solunum olması
C) Hayvan leşlerinin çürümesi
D) Doğal gaz kullanımının artması


Soru 9: Ekolojik ayak izi doğaya verilen karbondioksit vb. atıkların oluşturduğu yükü hesaplamak için kullanılan yöntemdir. Aşağıdakilerden hangileri ekolojik ayak izinin hesabında yer alır?

I. Elektrik enerjisi tüketiminde
II. Yediğimiz etin üretilmesinde
III. Kullandığımız giysilerin üretilmesinde

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının delinmesine neden olmaz?

A) Yangın söndürücüde kullanılan halon gazları
B) Deodorantlarda kullanılan gazlar
C) Buzdolabında kullanılan kloroflorokarbon (CFC) gazları
D) Neon lambasında kullanılan neon gazı


Soru 11: Aşağıdaki resimde su döngüsü gösterilmektedir.


Su döngüsünün oluşmasını sağlayan A ve B olayları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

           A                       B
A) Buharlaşma       Yoğuşma
B) Yoğuşma           Buharlaşma
C) Terleme             Buharlaşma       
D) Donma              Buharlaşma


Soru 12: Aşağıda verilen olaylardan hangileri su döngüsünün gerçekleşmesinde yer alır?
I. Bitkilerin terleme yapması
II. Hayvanların boşaltım yapması
III. Bitkilerin fotosentez yapması

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 13: Atmosferdeki oksijen miktarını artıran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fosil yakıtların yanması
B) Solunum yapılması
C) Fotosentez gerçekleşmesi
D) Terlemenin gerçekleşmesi


Soru 14: Bitkiler ve hayvanlar arasında gerçekleşen gaz alış verişi aşağıda gösterilmiştir.


Şekle göre I ve II gazları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

               I                     II
A) Karbondioksit       Oksijen
B) Oksijen                  Karbondioksit
C) Azot                       Karbondioksit
D) Karbon                  Oksijen


Soru 15: Azot döngüsü sayesinde bitkiler gerekli azotu topraktan alarak yapılarında kullanır. Aşağıda verilen olaylardan hangisi havadaki azot miktarını artırır?

A) Doğadaki yıldırım ve şimşek olayları
B) Azot tutucu bakterilerin faaliyetleri
C) Baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler
D) Azot ayrıştırıcı bakteriler


Soru 16: Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısınmanın sebeplerinden birisidir?

I. Fosil yakıtların kullanılması
II. Buzulların erimesi
III. Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 17: Canlılar için azot elementi çok önemlidir, protein yapısında azot bulunmaktadır. Atmosferdeki azot canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz. Yıldırım, şimşek ve azot tutucu bakteriler havadaki azotu, azotlu bileşiklere çevrilmesini sağlar. Toprağa geçen azotlu bileşikler bitkiler tarafından kullanılır. Bitkilerdeki azot besin zinciri sayesinde diğer canlılara aktarılır, diğer canlılarda azot ihtiyacını karşılar. 
Metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bitkiler havadaki azotu doğrudan kullanabilir.
B) Besin zinciri hayvanların azot ihtiyacını karşılamasını sağlar
C) Bütün canlıların azota ihtiyacı yoktur.
D) Azotun bitkiye aktarılmasında sadece bakteriler etkilidir.


Soru 18: Karbon Ayak izi insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. İnsanlar günlük yaşamda beslenmeden barınmaya, ulaşımdan giyime pek çok alandaki faaliyetlerde bulunur. Bu faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan karbondioksit miktarı kişinin karbon ayak izini gösterir.

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi bir kişinin karbon ayak izini oluşumunu azaltacak bir etkinlik değildir?

A) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak
B) Toplu taşıma araçlarının kullanımını artırmak
C) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
D) Elektrik enerjisi tüketimini azaltmak


Soru 19: 
* Fosil yakıtlar havadaki karbondioksit miktarını artırır.
* Fotosentez yapılabilmesi için oksijen gereklidir.
* Bakteriler madde döngülerinde yer alır.
* İnsanların madde döngülerini bozucu etkisi vardır.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 20: Aydan evinde balık beslemek istemektedir. Babası Aydan'a doğum günü hediyesi olarak akvaryum ve bir balık almıştır.

Aydan Fen Bilimleri dersinde öğrendiği bilgilerden yararlanarak akvaryumda bazı değişiklikler yaparak balığının çok uzun süre yaşamasını istemektedir.

Bunun için yaptığı değişiklikleri aşağıda listelemiştir.
I. Akvaryum içerisine su bitkisi yerleştirerek balıkların oksijen ihtiyacını karşılamıştır.
II. Akvaryum üzerine mor ışık yerleştirerek bitkilerin gece gündüz fotosentez yapmasını sağlamıştır.
III. Balığının oluşturdukları azotlu bileşikleri yok eden yararlı bakteriler ilave etmiştir.
IV. Balığının yalnızlık çekmesini önlemek için akvaryuma bir balık daha almıştır.

Aydan arkadaşı Ahmet'e akvaryumu ile ilgili yaptığı değişiklikleri anlatmıştır. Ahmet, Aydan'ın yaptığı değişiklerle ilgili olarak aşağıdaki yaptığı yorumlardan hangisi hatalıdır?

A) Balık ve su bitkisi arasında oksijen döngüsü gerçekleşir.
B) Mor ışıkta bitki az oksijen ürettiği için ışığın rengini değiştirmelisin.
C) Bakteriler azotlu bileşikleri ayrıştırdığı için akvaryum uzun süre temiz kalacaktır.
D) İkinci aldığın balık sudaki oksijenin  daha çabuk tükenmesine neden olduğu için balık sayısını azaltmalısın.


Soru 21: Karbon ayak izi nasıl azaltılabilir?


Karbon ayak izi daha az karbondioksit yaymayı amaçlar, bunu gerçekleştirmenin doğrudan veya dolaylı yöntemleri vardır. Motorlu taşıtları kullanmamak onun yerine yürümek, bisikletle gitmek toplu taşıma araçlarını tercih etmek ulaşımda karbondioksit salınımını azaltacak önlemlerdendir. 
Enerji tüketiminin azaltılması da karbondioksit üretimini azaltacaktır. Kullanılan elektrik enerjinin büyük kısmında fosil yakıtların yanması sonucu oluşmaktadır. Enerji tasarrufunun yapılması, binalarda ısı yalıtımının yapılması kullanılan enerji miktarını azaltacaktır.
Beslenme alışkanlıklarımız da karbon ayak izine etkisi bulunmaktadır. Hayvansal gıdaların tüketilmesi bu ürünlerin üretim sürecinde fazla miktarda karbondioksit üretimiyle gerçekleşmektedir. Yurt dışından ithal gıda ürünleri taşıma sırasında karbondioksit üretimine neden olur.
Geri dönüşüm ve yeniden kullanma ile üretim sürecinde ham madde kullanımı azalır. Gelecek nesiller için kullanılabilir ham madde kalırken karbon ayak izide azalmış olur.

Yukarıdaki metinde karbon ayak izinin nasıl azaltılabileceği özetlenmiştir. Bu metne göre aşağıda verilenlerden hangisi karbon ayak izini azaltmaz?

A) Bitkisel besinler tüketmek
B) A sınıfı elektrikli araçlar kullanmak 
C) İhtiyacımız kadar besin, kıyafet almak
D) Organik ithal besinler kullanmak


Soru 22: Bitkiler madde döngüleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Aşağıda verilen maddelerden hangisi bitkiler tarafından doğrudan kullanılamaz?

A) Oksijen
B) Karbondioksit
C) Azot
D) Su


Soru 23: Ayrıştırıcı canlılar organik maddeleri ayrıştırarak madde döngüsünün tamamlanmasında önemli bir yere sahiptir. Aşağıda verilenlerden hangileri ayrıştırıcılar tarafından atmosfere salınabilir?
I. Azot
II. Oksijen
III. Karbondioksit

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 24: Aşağıda bazı canlılar ile ilgili yaşamsal faaliyetleri verilmiştir.

Bu canlılarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?

I. Su döngüsünde yer alırlar.
II. Aralarında karbon ve oksijen döngüsü gerçekleşir.
III. Aralarında azot döngüsü gerçekleşir.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 25: Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferdeki madde miktarını artırmaz?

A) Buharlaşma
B) Ayrıştırıcı canlıların faaliyetleri
C) Fosil yakıtların yanması
D) Yağışlar


Soru 26: Karbon elementinin canlı ve cansız varlıklar arasında  çevrimi karbon döngüsü ile gerçekleşir.
Karbon atomunun havaya karbondioksit olarak verilmesinde aşağıdaki canlılardan hangilerinin etkisi vardır?


A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
D) I, II ve III


Soru 27: Aşağıda canlılar arasında gerçekleşen gaz alış verişi gösterilmiştir.Şemaya bakarak aşağıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

I. Bitkiler I gazı olan karbondioksiti alarak II gazı olan oksijeni verir.
II. Karbon atmosferde karbondioksit halinde bulunur.
Bu Sayfayı Yazdır

2 yorum:

 1. KONU ANLATIMI VE TESTLER ÇOK GÜZEL HAZIRLANMIŞ.ELİNİZE SAĞLIK.PDF OLARAK İNDİREMEDİĞİMİZ SORULARIN DA PDF İNDİR HAZIRLANIRSA MÜKEMMEL OLACAK! BİLGİLERİNİZE SUNULUR
  TEŞEKKÜRLERİMLE..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kısa sürede hazırlamaya çalışacağım

   Sil