7.Sınıf Mayoz Bölünme Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/24

7.Sınıf Mayoz Bölünme Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Mayoz Bölünme Test

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Mayoz" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 10

Soru 1: Aşağıdaki hücrelerden hangisi mayoz bölünme ile oluşur?

A) Deri hücresi
B) Kas hücresi
C) Epitel hücre
D) Yumurta hücresiSoru 2: Aşağıdaki hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir?

A) Yumurta hücresi
B) Sperm ana hücresi
C) Yaprak hücresi
D) Polen hücresiSoru 3: Aşağıdaki hangisi mayoz bölünme sonucu oluşur?

A) Zigot
B) Emriyo
C) Sperm
D) Sperm ana hücresiSoru 4: 2n = 500 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) n = 250 kromozomlu 4 hücre
B) 2n = 500 kromozomlu 4 hücre
C) n = 500 kromozomlu 4 hücre
D) n = 250 kromozomlu 2 hücreSoru 5: Mayoz bölünme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mayoz bölünme sonucu üreme hücreleri oluşur.
B) Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar
C) Mayoz bölünme canlının belirli yaşam dönemlerinde görülür.
D) Mayoz bölünme eşeyli üremenin temelini oluşturur.
Soru 6: Aynı canlıya ait verilen hücrelerden hangisinin kromozom sayısı diğerlerinden daha azdır?

A) Karaciğer hücresi
B) Deri hücresi
C) Sinir hücresi
D) Yumurta hücresi
Soru 7: Aşağıda verilen olaylardan hangisi mitoz ve mayoz hücre bölünmesinde ortaktır?

A) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı
B) Oluşan hücre sayısı
C) DNA'nın kendini eşlemesi
D) Parça değişiminin görülmesi

Soru 8: Bitkilerde mayoz bölünme aşağıdaki organların hangisinde gerçekleşmektedir?

A) Yaprak
B) Çiçek
C) Kök
D) GövdeSoru 9: Mayoz bölünmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlamak.
B) Birbirinin aynı özellikte yeni hücrelerin oluşmasını sağlamak.
C) Kromozom sayısının 2 katına çıkmasını sağlamak
D) Kalıtsal özellikleri aynı hücreler meydana getirmek.Soru 10: Mayoz bölünmenin aşamaları doğru şekilde sıralandığında aşağıdakilerden hangisi olur?
  1. Kromozomlar ortada tek sıra halinde dizilir.
  2. DNA kendini eşler
  3. Kromozomlar arasında parça değişimi olur.
  4. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması
  5. Kardeş kromotitlerin birbirinden ayrılması
A) 2-1-3-5-4
B) 2-3-1-5-4
C) 2-1-3-4-5
D) 2-3-1-4-5Diğer Konular
8 yorum: