7.Sınıf Mitoz Bölünme Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/24

7.Sınıf Mitoz Bölünme Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Mitoz Bölünme Test 

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Mitoz" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 19

Soru 1: Aşağıdaki hücrelerden hangileri mitoz bölünme geçiremez?

A) Deri hücresi
B) Yumurta hücresi
C) Yumurta ana hücresi
D) Amip hücresi


Soru 2: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmeye ait değildir?

A) Kromozom sayısı değişmez.
B) Oluşan hücreler ana hücre ile benzer özellikler gösterir.
C) Mitoz bölünme geçiren hücre bir daha bölünemez.
D) Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.


Soru 3: Bir hücre ardı ardına 4 mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı nedir?

A) 2
B) 4
C) 8
D) 16


Soru 4: Mitoz bölünmenin aşamalarının gerçekleşme sırası hangi sırada gerçekleşir?

I. Kromozomların hücre ekvatoruna dizilmesi
II. DNA'nın kendini eşlemesi.
III. Kardeş kromotitlerin kutuplara çekilmesi
IV. Sitoplazma bölünmesi
V. Çekirdek zarının oluşması

A) II - V - I - III - IV
B) II - I - V - III - IV
C) II - III - I - V - IV
D) II - I - III - V - IV


Soru 5: İnsan vücut hücrelerinin kromozom sayısı 46 dır. Vücut hücrelerinden biri, iki defa mitoz bölünme geçirdiğinde her bir hücrenin kromozom sayısı kaç olur?

A) 2
B) 4
C) 23
D) 46


Soru 6: Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmez?

A) Fasulye tohumlarının çimlenmesi
B) Civcivin tavuk olması
C) Çiçekte polenlerin oluşması
D) İnsanın büyümesi


Soru 7: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmede görülür?

A) Kalıtsal çeşitlilik
B) Kalıtsal devamlılık
C) Kalıtsal farklılık
D) Genetik çeşitlilik


Soru 8: Aşağıdaki hücrelerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşur?

A) Sperm hücresi
B) Yumurta hücresi
C) Eşey ana hücresi
D) Polen hücresi


Soru 9: Aşağıdaki gerçekleşen mitoz bölünme aşamalarından hangisi gelişmiş bir bitki hücresinde görülür?

I. İğ ipliklerinin oluşması
II. Ara lamel görülmesi
III. Kardeş kromotitlerin ortadan ikiye ayrılması
IV. Sentroiller arasında iğ ipliklerinin oluşması

A) I ve III
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV


Soru 10: 2n kromozomlu bir hücre 2 defa mitoz bölünme geçirirse oluşan hücrelerin kromozom ve sayısı ne olur?

A) 2n kromozomlu 2 hücre
B) n kromozomlu 4 hücre
C) 2n kromozomlu 4 hücre
D) n kromozomlu 8 hücre


Soru 11: Mitoz bölünmenin hangi aşamasında kromozomlar en belirgin görülür?

A) Kromozomlar hücre ortasında dizildiğinde
B) Çekirdek zarı oluşurken
C) DNA'nın kendini eşlemesinde
D) Kardeş kromotitlerin kutuplara çekilmesi sırasında


Soru 12: Aşağıda mitoz bölünmenin bir aşaması verilmiştir?
Bu aşamadan önce aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmemiştir?

A) DNA kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşür.
B) Kardeş kromotitler kutuplara çekilir.
C) Çekirdek zarı erir.
D) İğ iplikleri oluşur.


Soru 13: Aşağıdaki hücrelerden hangisi bölünerek ürer?

A) Bakteri
B) Hidra
C) Bira mayası
D) Mercan


Soru 14: Bir canlının kromozom sayısına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Canlının türü
B) Canlının gelişmişlik düzeyi
C) Canlının yaşam alanı
D) Aynı tür canlının kromozom sayısı


Soru 15: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmenin amacıdır?

A) Üreme hücreleri oluşturmak
B) Kalıtsal yapısı farklı hücreler oluşturmak
C) Yıpranan hücrelerin yenilenmesini sağlamak
D) Kromozom sayısının yarıya inmesini sağlamak


Soru 16: Kertenkele düşmanlarından kaçmak için kuyruğunu arkada bırakır. Kertenkelenin kuyruğu yaklaşık 60 günde tekrar eski haline geri gelir.
Kertenkele ve kopan kuyruğu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kertenkelenin kuyruğu yenilenme ile tekrar oluşur.
B) Kertenkele mitoz bölünme ile çoğalmıştır.
C) Kopan kuyruktan yeni kertenkele oluşmaz.
D) Kertenkele mayoz ile çoğalır.


Soru 17: Aşağıdaki mitoz bölünmelerden hangileri üremeyi sağlar?

I. Menekşe bitkisinin yaprağının toprağa dikilmesi sonucu yeni menekşenin oluşması
II. Yumurtanın uygun ortamda civcive dönüşmesi
III. Deniz yıldızının kopan kolundan yeni deniz yıldızının oluşması

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 18: Mitoz bölünme canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar. Aşağıda verilenlerden hangisi bu olaya örnek olarak verilemez?

A) Buğday tohumlarının çimlenmesi
B) Zigotun gelişerek embriyoya dönüşmesi
C) Ortadan kopan toprak solucanının kendini yenilemesi
D) Fazla yemek yiyen Aytül'ün kilo alması


Soru 19: Aşağıda mitoz bölünmenin evreleri verilmiştir.

Bu evrelerin doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

A) II -III - I - IV
B) I - II -III - IV
C) II - I - III - IV
D) III - II - I - IV
Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

8 yorum: