7.Sınıf Mitoz Bölünme Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/24

7.Sınıf Mitoz Bölünme Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Mitoz Bölünme Test 

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Mitoz" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 15

Soru 1: Aşağıdaki hücrelerden hangileri mitoz bölünme geçiremez?

A) Deri hücresi
B) Yumurta hücresi
C) Yumurta ana hücresi
D) Amip hücresiSoru 2: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmeye ait değildir?

A) Kromozom sayısı değişmez.
B) Oluşan hücreler ana hücre ile benzer özellikler gösterir.
C) Mitoz bölünme geçiren hücre bir daha bölünemez.
D) Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
Soru 3: Bir hücre ardı ardına 4 mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı nedir?

A) 2
B) 4
C) 8
D) 16Soru 4: DNA'nın kendini eşlemesi mitoz bölünmenin hangi aşamasında gerçekleşir?

A) İnterfaz
B) Profaz
C) Metafaz
D) AnafazSoru 5: İnsan vücut hücrelerinin kromozom sayısı 46 dır. Vücut hücrelerinden biri, iki defa mitoz bölünme geçirdiğinde her bir hücrenin kromozom sayısı kaç olur?

A) 2
B) 4
C) 23
D) 46Soru 6: Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmez?

A) Fasulye tohumlarının çimlenmesi
B) Civcivin tavuk olması
C) Çiçekte polenlerin oluşması
D) İnsanın büyümesiSoru 7: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmede görülür?

A) Kalıtsal çeşitlilik
B) Kalıtsal devamlılık
C) Kalıtsal farklılık
D) Genetik çeşitlilikSoru 8: Aşağıdaki hücrelerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşur?

A) Sperm hücresi
B) Yumurta hücresi
C) Eşey ana hücresi
D) Polen hücresi

Soru 9: Hücre zarının eridiği ve kromozomların belirginleşmeye başladığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Profaz
B) Metefaz
C) Anafaz
D) Telofaz
Soru 10: 2n kromozomlu bir hücre 2 defa mitoz bölünme geçirirse oluşan hücrelerin kromozom ve sayısı ne olur?

A) 2n kromozomlu 2 hücre
B) n kromozomlu 4 hücre
C) 2n kromozomlu 4 hücre
D) n kromozomlu 8 hücreSoru 11: Mitoz bölünmenin hangi aşamasında kromozom sayıları en belirgindir?

A) Metafaz
B) Profaz
C) Anafaz
D) Telofaz
Soru 12: Mitoz bölünmenin aşamaları sırası ile aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Metafaz - Anafaz - İnterfaz - Telofaz - Profaz
B) İnterfaz - Telofaz - Profaz - Metafaz - Anafaz
C) İnterfaz - Metafaz - Telofaz - Profaz  - Anafaz
D) İnterfaz - Profaz  - Metafaz - Anafaz - TelofazSoru 13: Aşağıdaki hücrelerden hangisi bölünerek ürer?

A) Bakteri
B) Hidra
C) Bira mayası
D) MercanSoru 14: Bir canlının kromozom sayısına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Canlının türü
B) Canlının gelişmişlik düzeyi
C) Canlının yaşam alanı
D) Aynı tür canlının kromozom sayısıSoru 15: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmenin amacıdır?

A) Üreme hücreleri oluşturmak
B) Kalıtsal yapısı farklı hücreler oluşturmak
C) Yıpranan hücrelerin yenilenmesini sağlamak
D) Kromozom sayısının yarıya inmesini sağlamakDiğer Konular
5 yorum: