7.Sınıf Mitoz Bölünme Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/02

7.Sınıf Mitoz Bölünme Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Mitoz Bölünme Test 

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Mitoz" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 27

Soru 1: Aşağıdaki hücrelerden hangileri mitoz bölünme geçiremez?

A) Deri hücresi
B) Sinir hücresi
C) Karaciğer hücresi
D) Amip hücresi


Soru 2: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmeye ait değildir?

A) Kromozom sayısı değişmez.
B) Oluşan hücreler ana hücre ile benzer özellikler gösterir.
C) Mitoz bölünme geçiren hücre bir daha bölünemez.
D) Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.


Soru 3: Bir hücre ardı ardına 4 mitoz bölünme geçirirse kaç hücre oluşur?

A) 2
B) 4
C) 8
D) 16


Soru 4: Mitoz bölünmenin aşamalarının gerçekleşme sırası hangi sırada gerçekleşir?

I. Kromozomların hücre ekvatoruna dizilmesi
II. DNA'nın kendini eşlemesi.
III. Kardeş kromotitlerin kutuplara çekilmesi
IV. Sitoplazma bölünmesi
V. Çekirdek zarının oluşması

A) II - V - I - III - IV
B) II - I - V - III - IV
C) II - III - I - V - IV
D) II - I - III - V - IV


Soru 5: İnsan vücut hücrelerinin kromozom sayısı 46'dır. Vücut hücrelerinden biri, iki defa mitoz bölünme geçirdiğinde her bir hücrenin kromozom sayısı kaç olur?

A) 2
B) 4
C) 23
D) 46


Soru 6: Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünmeyle gerçekleşmez?

A) Fasulye tohumlarının çimlenmesi
B) Civcivin tavuk olması
C) Amip canlısının büyümesi
D) İnsanın büyümesi


Soru 7: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmede görülür?

A) Kalıtsal çeşitlilik
B) Kalıtsal devamlılık
C) Kalıtsal farklılık
D) Genetik çeşitlilik


Soru 8: Aşağıda verilenlerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerde aynı kalır?

A) Hücrelerdeki organel sayısı
B) Hücrelerin sitoplazma miktarı
C) Kromozom sayısı
D) Hücrelerin büyüklükleri


Soru 9: Aşağıdaki gerçekleşen mitoz bölünme aşamalarından hangisi gelişmiş bir bitki hücresinde görülür?

I. İğ ipliklerinin oluşması
II. Ara lamel görülmesi
III. Kardeş kromotitlerin ortadan ikiye ayrılması
IV. Sentroiller arasında iğ ipliklerinin oluşması

A) I ve III
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV


Soru 10: 2n kromozomlu bir hücre 2 defa mitoz bölünme geçirirse oluşan hücrelerin kromozom ve sayısı ne olur?

A) 2n kromozomlu 2 hücre
B) n kromozomlu 4 hücre
C) 2n kromozomlu 4 hücre
D) n kromozomlu 8 hücre


Soru 11: Mitoz bölünmenin hangi aşamasında kromozomlar en belirgin görülür?

A) Kromozomlar hücre ortasında dizildiğinde
B) Çekirdek zarı oluşurken
C) DNA'nın kendini eşlemesinde
D) Kardeş kromotitlerin kutuplara çekilmesi sırasında


Soru 12: Aşağıda mitoz bölünmenin bir aşaması verilmiştir?
Bu aşamadan önce aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmemiştir?

A) DNA kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşür.
B) Kardeş kromotitler kutuplara çekilir.
C) Çekirdek zarı erir.
D) İğ iplikleri oluşur.


Soru 13: Aşağıdaki hücrelerden hangisi bölünerek ürer?

A) Bakteri
B) Hidra
C) Bira mayası
D) Mercan


Soru 14: Bir canlının kromozom sayısına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Canlının türü
B) Canlının gelişmişlik düzeyi
C) Canlının yaşam alanı
D) Aynı tür canlının kromozom sayısı


Soru 15: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmenin amacıdır?

A) Üreme hücreleri oluşturmak
B) Kalıtsal yapısı farklı hücreler oluşturmak
C) Yıpranan hücrelerin yenilenmesini sağlamak
D) Kromozom sayısının yarıya inmesini sağlamak


Soru 16: Aşağıda verilen cümlelerden hangileri doğrudur?

I. Mitoz bölünme ile iki yavru hücre oluşur.
II. Tırnağın uzaması mitoz bölünme ile gerçekleşir.
III. Mitoz bölünme sonucu ana hücre ile yavru hücreler bir arada bulunur.

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 17: Aşağıdaki mitoz bölünmelerden hangileri üremeyi sağlar?

I. Menekşe bitkisinin yaprağının toprağa dikilmesi sonucu yeni menekşenin oluşması
II. Yumurtanın uygun ortamda civcive dönüşmesi
III. Deniz yıldızının kopan kolundan yeni deniz yıldızının oluşması

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 18: Mitoz bölünme canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar. Aşağıda verilenlerden hangisi bu olaya örnek olarak verilemez?

A) Buğday tohumlarının çimlenmesi
B) Zigotun gelişerek embriyoya dönüşmesi
C) Ortadan kopan toprak solucanının kendini yenilemesi
D) Fazla yemek yiyen Aytül'ün kilo alması


Soru 19: Aşağıda mitoz bölünmenin evreleri verilmiştir.

Bu evrelerin doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

A) II -III - I - IV
B) I - II -III - IV
C) II - I - III - IV
D) III - II - I - IV


Soru 20: "Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin ..................... aynıdır."
Yukarıda yazılan cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) Kromozom sayısı
B) Organel çeşidi
C) Dokudaki görevi
D) Hücre büyüklüğü


Soru 21: Aşağıda verilen canlılardan kaç tanesi mitoz bölünme ile çoğalır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 22: Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Saçın uzaması mitoz bölünme sayesinde gerçekleşir.
II. Kırılan kemiğin onarılmasını mitoz bölünme sağlar.
III. Mitoz bölünmeyle bir bakteriden aynı kalıtsal yapıda iki bakteri oluşur.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 23: Şekli verilen hücreyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mitoz bölünme geçiren bir bitki hücresidir.
B) Sitoplazma bölünmesini ara lamel oluşturarak gerçekleştirir.
C) Oluşan hücrelerin sitoplazma miktarları eşittir.
D) Hücrelerdeki kalıtsal yapı birbirinin aynısıdır.


Soru 24: Aşağıdaki şekilde mitoz bölünmenin aşamaları karışık olarak verilmiştir.

Mitoz bölünmenin aşamalarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I - III - IV - II
B) III - I - IV - II
C) III - IV - I - II
D) I - IV - III - II


Soru 25: Aşağıda verilen şekillerden hangisinde bir hücre ardı ardına iki defa mitoz bölünme geçirmiştir?


Soru 26: Aşağıda verilen cümleler uygun kelimelerle doldurulduğunda seçeneklerdeki kelimelerden hangisi boşta kalır?
  • Mitoz bölünmede hücre ekvatoruna dizilen kromozomlar, ....................... ayrılır.
  • Mitoz bölünmede önce çekirdek bölünmesi sonra .......................bölünmesi gerçekleşir.
  • Mitoz bölünmeye başlamadan önce DNA kısalıp kalınlaşarak ..................... dönüşür.
A) Kromozom
B) Kardeş kromotid
C) DNA
D) Sitoplazma


Soru 27: Aşağıda verilen olaylardan kaç tanesi mitoz hücre bölünmesi ile gerçekleşir?

  • Derideki yaranın iyileşmesi
  • Öğrencinin boyunun uzaması
  • Kuzunun koyun olması
  • Amipin büyümesi
  • Bakterinin çoğalması
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Diğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

17 yorum: