8.Sınıf Türkiye’de Kimya Endüstrisi Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/23

8.Sınıf Türkiye’de Kimya Endüstrisi Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Türkiye’de Kimya Endüstrisi Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Türkiye’de Kimya Endüstrisi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 12

Soru 1: Kimya endüstrisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde kimya sanayisi ithalata bağımlıdır.
B) Ülkemizde kimya sanayinde ihracat ithalattan fazladır.
C) Ülkemizde kimya sanayinde faaliyet gösteren fabrikalar genellikle kıyı bölgelerindedir.
D) Sanayileşmiş ülkelerin kimya sanayi gelişmiştir.Soru 2: Ülkemizde kimya sanayinin tarihi gelişiminde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ülkemizde Cumhuriyet dönemi öncesinde birçok kimya tesisi vardır.
B) Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde özel sektör kimya tesisleri kurulmuştur.
C) Ülkemizde ilaç fabrikası bulunmamaktadır.
D) Ülkemizde kimya endüstrisi Cumhuriyet'in ilanından sonra gelişme göstermiştir.Soru 3: Kimya endüstrisi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kimya endüstrisinde resmi ve özel kuruluşlar bulunmaktadır.
B) Kimya endüstrisi ülke ekonomisine çok önemli katkı sağlamaktadır.
C) Türkiye kimya endüstrisi alanında lider konumdadır.
D) Kimya endüstrisi ham maddesinin %70'i ithal edilmektedir.Soru 4: Aşağıdaki ürünlerden hangisi kimya endüstrisi ile doğrudan ilişkili değildir?

A) Gıda
B) Ulaştırma
C) Kozmetik
D) Temizlik


Soru 5: "Kimya nedir?" sorusunun tam cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maddenin yapısını, özelliklerini ve dönüşümünü inceleyen bilim dalıdır.
B) Organik bileşikleri inceleyen bilim dalıdır.
C) Maddelerin kimyasal yapısını inceleyen bilim dalıdır.
D) Maddenin dış yapısını inceleyen bilim dalıdır.


Soru 6: Aşağıdaki ürünlerden kaç tanesi kimya endüstrisine aittir?
I. Pet şişe
II. Kolonya
III. Cam kavanoz
IV. Mide ilacı
V. Alçı

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Soru 7: Aşağıdaki mesleklerden hangisi kimya alanında bir meslek değildir?

A) Kimya mühendisi
B) Elektrik müdendisi
C) Gıda mühendisi
D) Tıp doktoru


Soru 8: Türkiye'nin kimya endüstrisi dışa bağımlıdır. Kullanılan ham maddelerin % 70'i ithal edilmekte, % 30 ise kendimiz karşılamaktayız. Kimya endüstrisinin dışa bağımlı olmasının sebebi nedir?

A) Ham maddenin yetersiz olması
B) Kimya endüstrisinde çalışan ara eleman sıkıntısı
C) Kimya endüstrisi kuruluşlarının az olması
D) Kimya endüstrisi ürünlerinin az kullanılması
Soru 9: Ülkemizde kimya endüstrisi alanında en çok kullanılan ham madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kauçuk
B) Doğal gaz
C) Petrol
D) GübreSoru 10: Ülkemizde kimya endüstrisinin en yoğun olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz bölgesi
B) Marmara bölgesi
C) Akdeniz bölgesi
D) Eğe bölgesi
Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisinde kullanılan ham madde değildir?

A) Petrol
B) Kauçuk
C) Demir
D) Otomobil lastiğiSoru 12: Türkiye'de kimya endüstrisinin gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhuriyetten önce ülkemizde kimya endüstrisi fazla gelişmiştir.
B) Ülkemizde 1950 yılından sonra özel sektör kimya endüstrisinde yer almıştır.
C) Kimya endüstrisindeki gelişmeler kimya bilimindeki gelişmelerle paralellik gösterir.
D) Kimya endüstrisi bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösterir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder