8.Sınıf Türkiye’de Kimya Endüstrisi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2019/02/03

8.Sınıf Türkiye’de Kimya Endüstrisi Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Türkiye’de Kimya Endüstrisi Test

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Türkiye’de Kimya Endüstrisi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 30Soru 1: Kimya endüstrisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde kimya sanayisi ithalata bağımlıdır.
B) Ülkemizde kimya sanayinde ihracat ithalattan fazladır.
C) Ülkemizde kimya sanayinde faaliyet gösteren fabrikalar genellikle kıyı bölgelerindedir.
D) Sanayileşmiş ülkelerin kimya sanayi gelişmiştir.Soru 2: Ülkemizde kimya sanayinin tarihi gelişiminde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ülkemizde Cumhuriyet dönemi öncesinde birçok kimya tesisi vardır.
B) Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde özel sektör kimya tesisleri kurulmuştur.
C) Ülkemizde ilaç fabrikası bulunmamaktadır.
D) Ülkemizde kimya endüstrisi Cumhuriyet'in ilanından sonra gelişme göstermiştir.Soru 3: Kimya endüstrisi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kimya endüstrisinde resmi ve özel kuruluşlar bulunmaktadır.
B) Kimya endüstrisi ülke ekonomisine çok önemli katkı sağlamaktadır.
C) Türkiye kimya endüstrisi alanında lider konumdadır.
D) Kimya endüstrisi ham maddesinin %70'i ithal edilmektedir.Soru 4: Aşağıdaki ürünlerden hangisi kimya endüstrisi ile doğrudan ilişkili değildir?

A) Gıda
B) Ulaştırma
C) Kozmetik
D) Temizlik


Soru 5: "Kimya nedir?" sorusunun tam cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maddenin yapısını, özelliklerini ve dönüşümünü inceleyen bilim dalıdır.
B) Organik bileşikleri inceleyen bilim dalıdır.
C) Maddelerin kimyasal yapısını inceleyen bilim dalıdır.
D) Maddenin dış yapısını inceleyen bilim dalıdır.


Soru 6: Aşağıdaki ürünlerden kaç tanesi kimya endüstrisine aittir?
I. Pet şişe
II. Kolonya
III. Cam kavanoz
IV. Mide ilacı
V. Alçı

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Soru 7: Aşağıdaki mesleklerden hangisi kimya alanında bir meslek değildir?

A) Kimya mühendisi
B) Elektrik mühendisi
C) Gıda mühendisi
D) Tıp doktoru


Soru 8: Türkiye'nin kimya endüstrisi dışa bağımlıdır. Kullanılan ham maddelerin % 70'i ithal edilmekte, % 30 ise kendimiz karşılamaktayız. Kimya endüstrisinin dışa bağımlı olmasının sebebi nedir?

A) Ham maddenin yetersiz olması
B) Kimya endüstrisinde çalışan ara eleman sıkıntısı
C) Kimya endüstrisi kuruluşlarının az olması
D) Kimya endüstrisi ürünlerinin az kullanılması
Soru 9: Ülkemizde kimya endüstrisi alanında en çok kullanılan ham madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kauçuk
B) Doğal gaz
C) Petrol
D) GübreSoru 10: Ülkemizde kimya endüstrisinin en yoğun olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz bölgesi
B) Marmara bölgesi
C) Akdeniz bölgesi
D) Ege bölgesi
Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisinde kullanılan ham madde değildir?

A) Petrol
B) Kauçuk
C) Demir
D) Otomobil lastiğiSoru 12: Türkiye'de kimya endüstrisinin gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhuriyetten önce ülkemizde kimya endüstrisi fazla gelişmiştir.
B) Ülkemizde 1950 yılından sonra özel sektör kimya endüstrisinde yer almıştır.
C) Kimya endüstrisindeki gelişmeler kimya bilimindeki gelişmelerle paralellik gösterir.
D) Kimya endüstrisi bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösterir.Soru 13: Kimya endüstrisinin faydaları hakkında verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Bütün kimyasal ürünler faydalıdır, güvenle kullanılabilir.
B) Sabun, diş macunu gibi kimyasal ürünler sağlıklı kalmamızı sağlar.
C) Kimya endüstrisi ile üretilen gübreler daha fazla ürün almamızı sağlar.
D) Kimya endüstrisi fizik, kimya, biyoloji gibi birçok bilim dalı ile beraber çalışır.Soru 14: Aşağıda bazı kimyasal ürünler verilmiştir. Bu ürünlerden hangisi ihraç edilenler arasında yer almaz?

A) Boya
B) Petrol
C) Plastik
D) SabunSoru 15: Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisinin önemini en iyi ifade eder?

A) Ülke tarımının gelişmesi için kimya endüstrisi gereklidir.
B) Kimya endüstrisi olmasaydı temizlik ürünleri üretilemezdi.
C) Kimya endüstrisi sayesinde ülkemizin ithalatı azalır.
D) Ham maddelerden yeni ürünlerin üretilmesi kimya endüstrisi sayesinde gerçekleşir.

Soru 16: Aşağıdakilerden hangisi kimya endüstrisinin faydalarından birisi değildir?

A) Kimya endüstrisi çeşitli ara ürünlerin üretilmesini sağlar.
B) Kimya endüstrisi ülke ekonomisine katkı sağlar.
C) Kimya endüstrisi çevre kirliliğine neden olur.
D) Kimya endüstrisi iş alanlarının oluşmasını sağlar.Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi kimya alanında çalışan derneklerden biri değildir?

A) Türkiye Kimya Sanayiciler Derneği
B) Türkiye Kimya Derneği
C) Kimya Mühendisleri Odası
D) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu


Soru 18: Aşağıdaki ürünlerden hangisi kimya endüstrisi tarafından üretilen ürünlerden birisi değildir?

A) Lastik
B) Bilgisayar
C) Suni Gübre
D) PlastikSoru 19: Dünya üzerindeki bor rezervinin % 73'ü Türkiye'de bulunmaktadır. Bor elementi yarı metal özelliktedir. Birçok kimya sanayisinde bor elementi ham madde olarak kullanılmaktadır.
Bor elementi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bor rezervinin Türkiye'de fazla olması ihracatımıza katkı sağlar
B) Bor elektronik sanayisinde kullanılan bir yarı metaldir.
C) Bor elementini ham madde olarak satmamız ülkemize daha fazla döviz kazandırır.
D) Bor elementinden bileşikler üretilerek kullanılır.Soru 20: Ülkemizde bor elementinin ekonomiye katkısını sağlayan, katma değeri yüksek bor ürün ve teknolojileri geliştirmeye ve kullanım alanlarını yaygınlaştırmayı amaçlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tübitak
B) Maden Tetkik Arama (MTA)
C) Boren
D) Kimya Mühendisleri OdasıSoru 21: Kimya endüstrisi kurumunda çalışmak isteyen 8.sınıf öğrencisi Arda aşağıdaki hangi fabrikaya başvurmalıdır?

A) Otomobil fabrikası
B) Buzdolabı fabrikası
C) Otomobil yedek parçası fabrikası
D) Boya fabrikasıSoru 22: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kimya dernekleri kimya alanında yapılan çalışmalara öncülük yapar.
B) Kimya endüstrisi alanında üretilen ürün sayısı azdır.
C) Kimya endüstrisi ülke gelişimine katkı sağlar.
D) Kimya endüstrisi işsizliğin azalmasına katkı sağlar.Soru 23: Her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı maddeleri üreten devlet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
B) TÜBİTAK
C) Türkiye Kimya Derneği
D) Kimya Mühendisleri Odası


Soru 24: Türkiye'deki petrol rafinerileri hangi kuruluşa bağlıdır?

A) Petkim
B) Kimya Mühendisleri Odası
C) Tüpraş
D) Makine ve Kimya Endüstrisi KurumuSoru 25: Aşağıdaki şehirlerin hangisinde petrol rafinerisi bulunmaz?

A) İzmir
B) Mersin
C) İzmit
D) Kırıkkale


Soru 26: "Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden oluşuyor. Sektörde, ölçek ve sermaye kaynakları açısından farklılık gösteren firmalar faaliyet gösteriyor. Bu firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşurken, büyük ölçekli firmalar ve çok uluslu şirketler de yer alıyor. Kimya sektörü, üretim için kullandığı ham maddenin önemli bir kısmını ithalat ile karşılıyor. Kullanılan ham maddenin yaklaşık yüzde 70’i ithal edilirken, yüzde 30’u ise yerli üretimle karşılanıyor.  "
Kaynak: www.turkchem.net
Yukarıdaki metinde kimya endüstrisi hakkında verilen bilgilerden hangisi yoktur?

A) Kimya endüstrisi çeşitli sektörlere ham madde sağlar.
B) Kimya sanayisinde küçük ve orta ölçekli işletmeler ağırlıklıdır.
C) Kimya endüstrisinde büyük firmalar tamamı yerli üretim yapmaktadır.
D) Türkiye'de kimya endüstrisi ithalata bağımlıdır.


Soru 27: Kimya endüstrisi diğer sektörlere ham madde ve ara ürün sağlamaktadır.
Aşağıda verilen ürünlerden hangisi ara ürünler içerisinde yer alır?

A) Deri
B) Ham petrol
C) Kağıt
D) Sud kostik


Soru 28: Ülkemizde kimya endüstrisinin tanınması için yapılan bazı çalışmalar verilmiştir.
Bu çalışmaların hangisi kimya endüstrisine beklenilen  katkıyı sağlamaz?

A) İlköğretim okullarında kimya endüstrisi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
B) Plastik poşet kullanımının artırılması.
C) Okullarda TÜBİTAK bilim fuarlarına yer verilmesi
D) Kimya sanayi kuruluşlarına bilimsel gezilerin yapılmasıSoru 29: Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde son yıllarda kimya endüstrisinin hızlıca gelişimine katkı sağlamıştır?
I. Özel sektör yatırımları
II. Devletin özel sektöre sağladığı teşvikler
III. Çok uluslu şirketlerin yatırımları

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve II
D) I, II ve III


Soru 30: 1950 yılından önce kimya endüstrisinde özel sektör bulunmamaktadır, devlet kimya endüstrisinin gelişmesi için fabrikalar açmıştır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Özel sektörün sermayesinin yeterli olmaması
B) Devletin özel sektörün gelişimini istememesi
C) Kimya sanayisi hakkında yeteri bilgi birikimi bulunmaması
D) Özel sektörün kalifiye elamanı olmaması

Bu testi PDF olarak  <--------  indir -------->


Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder