6.Sınıf Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2019/04/15

6.Sınıf Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması Test

6.Sınıf Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması Test Soruları ve Cevapları

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırılması" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 16

Soru 1: Dünya, Güneş ve Ay'ın büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Dünya - Ay - Güneş
B) Güneş - Dünya - Ay
C) Ay - Dünya - Güneş
D) Güneş - Ay - Dünya


Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın Güneş etrafında dolanması sonucu oluşur?

A) Gece - gündüz
B) Gel - git
C) Yıl
D) Ay'ın evreleri

Soru 3: Dünyamızla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın şekli geoittir.
B) Dünya Ay'dan büyüktür.
C) Dünya Güneş'ten küçüktür.
D) Dünya uzaydan bakıldığında düz görünür.


Soru 4: Güneş'in gökyüzünde hareket ediyor gibi görünmesinin sebebi nedir?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
B) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması
C) Güneş'in Dünya etrafında dolanması
D) Ay'ın Dünya etrafında dolanmasıSoru 5: Dünya, Güneş ve Ay'ın hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay, Dünya'nın doğal uydusudur.
B) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur.
C) Ay'ın şekli küre şeklindedir.
D) Ay'ın bütün yüzeyi Dünya'dan görülebilir.


Soru 6: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ay, Dünya ve Güneş etrafında dolanır.
B) Dünya, Ay'ın çapının 4 katıdır.
C) Dünya içerisine 64 Ay sığabilir.
D) Güneş, Dünya'ya Ay'dan daha yakındır.Soru 7: Dünya'mızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

A) Küp
B) Küre
C) Silindir
D) Düz tepsiSoru 8: Güneş, Dünya ve Ay hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya, kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
B) Dünya, Güneş etrafında dönme hareketi yapar.
C) Ay kendi, ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
D) Güneş, kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.


Soru 9: Gökyüzünde Ay ve Güneş'in yaklaşık olarak aynı büyüklükte görünmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş'in bize yakın olması
B) Ay'ın bizden çok uzak olması
C) Güneş'in Ay'dan daha uzakta olması
D) Güneş'in Ay'dan daha yakında olmasıSoru 10: Dünya'nın çapı Ay'ın çapının kaç katıdır?

A) 1/4
B) 2
C) 4
D) 6


Soru 11: Bir gök cisminin kendi ekseni etrafında yaptığı harekete ................ hareketi denir.
Bir gök cisminin başka bir gök cismi etrafında yaptığı harekete .................... hareketi denir.

Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır.

A) Dönme, dolanma
B) Dolanma, dönme
C) Dönme, yuvarlanma
C) Dolanma, yuvarlanmaSoru 12: Ay'ın geometrik şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

A) Portakal
B) Armut
C) Kabak
D) MuzSoru 13: Dünya, Güneş ve Ay'ın büyüklüğünü futbol topu, nohut ve mercimek büyüklüğü ile eşleştirecek olursak, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur?


         Dünya           Güneş               Ay
A) futbol topu        nohut               mercimek
B) mercimek          futbol topu      nohut
C) nohut                 futbol topu     mercimek
D) mercimek          nohut              futbol topu


Soru 14: Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının yaklaşık kaç katıdır?

A) 100
B) 200
C) 300
D) 400


Soru 15: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Dünya'nın küreye benzer olduğunu ispatlamaz?

A) Uzaydan çekilmiş Dünya fotografları
B) Dünya'nın etrafını dolaşan denizcilerin başlangıç noktasına varması
C) Uzaktan yaklaşan gemilerin önce bacalarının görünmesi
D) Dünya üzerinde büyük su kütlelerinin bulunması


Soru 16: Dünya modeli oluşturmak isteyen birisi Dünya'nın şeklini göstermek için aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

A) Top
B) Portakal
C) Madeni para
D) MisketBu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder