Dünyamızın Katman Modeli Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/04/15

Dünyamızın Katman Modeli Test

Dünyamızın Katman Modeli Test 

 Fen Bilimleri Dersi "Dünyamızın Katman Modeli" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 10

Soru 1:

Yukarıdaki Dünya'nın katman modelini gösteren şekilde kaç numaralı kısım ateş küreyi gösterir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 2: Dünya'yı oluşturan katmanlar dıştan içe doğru gidildikçe yoğunluğu ve sıcaklığı sırası ile nasıl değişir?

A) Artar, azalır
B) Azalır, azalır
C) Artar, artar
D) Azalır, artar


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi su küreyi oluşturan yapılardan birisi değildir?

A) Okyanuslar
B) Akarsular
C) Yeraltı suları
D) Toprak


Soru 4: Hava katmanı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yoğunluğu diğer katmanlardan azdır.
B) Yapısında en fazla oksijen gazı bulunur.
C) Hava olayları bu katmanda meydana gelir.
D) Dünyayı çeviren gaz tabakasıdır.


Soru 5: Dünya'nın katmanları dıştan içe doğru sıralanacaktır.
Hava küre - Su küre -  X - Ateş küre - Çekirdek

Yukarıdaki sıralamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Atmosfer
B) Hidrosfer
C) Manto
D) Taş küreSoru 6: Ağır küre hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın en iç katmanıdır.
B) En kalın katman tabakasıdır.
C) Sıcaklığı çok yüksektir.
D) Bu katman görülebilir bir katmandır.


Soru 7: Taş küre hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Üzerinde çeşitli canlılar yaşar
B) Üst kısmı tamamen sularla kaplıdır.
C) Taş küreye yer kabuğu da denir.
D) Kalınlığı 6-40 km arasıdır.Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın görünmeyen katmanlarından birisidir?

A) Magma
B) Hava küre
C) Su küre
D) Taş küre


Soru 9: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hava olayları hava kürenin çok az bir kısmında meydana gelir
B) Hava küre Dünya'nın aşırı ısınmasını engeller
C) Su küre Dünya'daki en ince katmandır.
D) Kayaçlar yer kabuğunun ana maddesidir.Soru 10: Dünya'nın yapısını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paleontoloji
B) Jeoloji
C) Arkeoloji
D) Metalurji
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder