8.Sınıf Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/04/08

8.Sınıf Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Elektrik Enerjisinin Dönüşümü" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 25

Soru 1: Aşağıdaki araçların hangisinde elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüştürmek için kullanılır?

A) Ütü
B) Fırın
C) Radyo
D) Floresan


Soru 2: Elektrikli araçların fazla elektrik akımı çektiğinde veya kısa devre oluştuğunda elektrik akımını kesmek için .............. kullanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Ampul
B) Sigorta
C) Dinamo
D) Anahtar


Soru 3: Aşağıdaki araçlardan hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür?

A) Vantilatör
B) Projektör
C) Su ısıtıcısı
D) Ütü


Soru 4: Üzerinden eşit miktarda akım geçen ve aşağıda değerleri verilen dirençlerden hangisi daha fazla ısı enerjisi verir?

A) 70 Ω
B) 27 Ω
C) 17 Ω
D) 10 Ω


Soru 5: Elektrikli ısıtıcıda, elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
I. Isıtıcıdan geçen akım miktarı
II. Isıtıcıdan geçen akımın süresine
III. Isıtıcının direncinin büyüklüğüne

A) I. ve II.
B) II ve III.
C) I. ve III.
D) I, II ve III.


Soru 6: 20 amper akım çeken bir fırının aşağıda değerleri verilen sigortalardan hangisine bağlanmamalıdır?

A) 15 A
B) 25 A
C) 22 A
D) 24 A


Soru 7: Aşağıdaki lambalardan hangisinde elektrik enerjisinden daha fazla tasarruf yapılabilir?

A) Akkor ampul
B) Floresan lamba
C) LED lamba
D) Tasarruflu lamba


Soru 8: Aşağıdaki durumların hangisinde sigorta fayda sağlamaz?

A) Elektrik tesisatının zarar görmesini engelleme
B) Elektrik çarpmasını engelleme
C) Aşırı akım sonucu yangın oluşmasını engelleme
D) Kısa devreyi engelleme


Soru 9: Aşağıdaki alanların hangisinde robotlar kullanılmaktadır?
I. Tıp alanında
II. Otomobil fabrikalarında
III. Uzay araştırmalarında

A) I. ve II.
B) II ve III.
C) I. ve III.
D) I, II ve III.


Soru 10: Aşağıdakilerden hangisinin yapılması enerji tasarrufunun yapılmasını sağlamaz?

A) Televizyonu uzun süre kullanmayacaksak kumandadan kapatmak
B) A sınıfı elektrikli araçlar kullanmak
C) Bina pencerelerinde çift cam kullanmak
D) Şarjlı araçları şarjları dolunca fişten çekmek


Soru 11: Termik santrallerde  ................. yakıt olarak kullanılır.
Nükleer santrallerde ........................ yakıt olarak kullanılır.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırası ile hangi kelimeler yazılmalabilir?

A) Kömür, uranyum
B) Kömür, petrol
C) Doğal gaz, kömür
D) Petrol, uranyum


Soru 12: Günlük hayatta kullanılan elektrikli araçların harcadıkları elektrik enerjisi miktarı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Motor gücüne
B) Elektrikli aracın cinsine
C) Elektrikli aracın kullanım süresine
D) Elektrikli aracın enerji sınıfı


Soru 13: Ampulün yapısında filaman adı verilen direnci yüksek bir tel bulunur.

Filamanın üzerinden elektrik akımı geçtiğinde tel ısınarak akkor haline gelir ve etrafa ışık saçar.
Ampul içerisinde bulunan filamanın kalınlık ve uzunluğu aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) Kalın ve kısa
B) İnce ve kısa
C) İnce ve uzun
D) İnce ve kısa


Soru 14: Aşağıda verilen araçlardan hangisinde enerji dönüşümü yanlış verilmiştir?

A) Ütü (Elektrik enerjisi - Isı enerjisi)
B) Vantilatör (Elektrik enerjisi - Kinetik enerji)
D) Dinamo (Hareket enerjisi - Elektrik enerjisi)
D) Jeneratör (Elektrik enerjisi - Hareket enerjisi)


Soru 15: Aşağıdaki aydınlatmada kullanılan lambaların hangisinin içerisinde cıva ve soy gaz vardır?

A) LED ampul
B) Ampul
C) Floresan lamba
D) Halojen ampul


Soru 16: Ampulün yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Apuller enerji verimi yüksek aydınlatma aracıdır.
B) Ampule fazla gerilim uygulandığında patlayabilir.
C) Ampul içerisindeki filamanın sıcaklığı 3000°C'ye kadar çıkar
D) Ampul içerisinde bulunan filaman koparsa ampul ışık vermez.


Soru 17: Aşağıdaki elektrikli araçların hangisinde rezistans (direnç) bulunmaz?

A) Çamaşır makinesi
B) Fırın
C) Elektrik motoru
D) Ütü


Soru 18: Elektrik enerjisinin gereksiz kullanımı aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

A) Ülke ekonomisine zarar verir.
B) Doğal kaynaklar daha fazla tükenir.
C) Çevre kirliliğine neden olur.
D) Aile ekonomisine faydalıdır.


Soru 19: Aşağıda bazı elektrik cihazlarının çalışması için gerekli olan akım miktarı ve bunlara ait sigorta değerleri verilmiştir.
                            Çalıştığı Akım Değeri                  Sigorta Değeri
I. Buzdolabı                       0,5 A                                     1 A
II. Su ısıtıcısı                      10 A                                    15 A
III. Televizyon                    1 A                                      2 A
IV. Saç kurutma makinesi   4 A                                       8 A

Buna  göre hangi cihazlar çalışırken tehlikeli durumlar oluşabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV


Soru 20: Sigorta hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Manyetik sigorta fazla elektrik akımı geçtiğinde içerisindeki elektromıknatıs sayesinde elektrik akımını keser.
B) Sigorta elektrik devresine paralel bağlanır.
C) Eriyen telli sigorta tek kullanımlıktır.
D) Otomobillerde sigorta bulunmaktadır.


Soru 21: Aşağıda verilen güç santrallerinden hangisi yenilenebilir enerji kullanmaz?

A) Nükleer santral
B) Jeotermal santral
C) Rüzgâr santrali
D) Hidroelektrik santral


Soru 22: Aşağıda hidroelektrik santrallerde elektrik enerjisi üretilinceye kadar gerçekleşen olaylar verilmiştir.

I. Hızla akan su türbinin  dönmesini sağlar.
II. Türbin jeneratörü çevirerek elektrik üretilmesini sağlar
III. Barajda biriken su potansiyel enerji kazanır.
IV. Biriken suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.

Buna göre olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV - III - I - II
B) III - IV - I - II
C) III - IV - II - I
D) III - II - IV - I


Soru 23: Aynı odayı aydınlatmak için çeşitli ampuller kullanılıyor. Ampullerin verdiği ışık miktarının eşit olduğu görülüyor.

K Ampulü: 60 watt
L Ampulü: 100 watt
M Ampulü: 90 watt

Ampullerin enerji sınıfı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) K: C sınıfı,     L: A sınıfı,     M: B sınıfı
B) K: A+ sınıfı,   L: B sınıfı,     M: A sınıfı
C) K: C sınıfı,     L: A sınıfı,     M: D sınıfı
D) K: D sınıfı,     L: B sınıfı,     M: C sınıfı


Soru 24: Nükleer santrallerde radyoaktif uranyum, plütonyum elementleri parçalanarak enerji elde edilir. Nükleer santraller hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Kullanılan yakıtlar ekonomiktir.
B) Dünya üzerinde uzun yıllar yetecek nükleer yakıt bulunmamaktadır.
C) Nükleer santraller geleceğin elektrik üretim teknolojisidir.
D) Karbondioksit gazı çok az oluştuğundan dolayı, küresel ısınmayı azaltıcı etkisi vardır.


Soru 25: Rüzgâr türbinleri yenilenebilir enerji kullanan güç santralleridir.

Rüzgâr türbinleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yatay hava hareketleri ile pervane döner.
B) Alçak basınç alanlarına kurulması daha uygundur.
C) Üretilen elektriğin miktarı günlük hava olaylarına bağlı olarak değişir.
D) Rüzgâr türbinleri basınç farkının fazla olduğu yerlere kurulur.
Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

1 yorum:

  1. arkadaşlar 3 tane 14.soruda yanlışlık var düzeltin bide 2 soru yanlış birden fazla cevap var dayılar düzeltirmisiniz boşuna kafamızı karışırmayın

    YanıtlaSil