6.Sınıf Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2019/03/08

6.Sınıf Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Test

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 10

Soru 1: Kalemle camdan yapılmış su bardağı ile çay bardağına vuruluyor. Çıkan seslerin birbirinden farklı olduğu görülüyor.

Aşağıdakilerden hangisi çıkan seslerin birbirinden farklı olmasının sebebidir?

A) Kalemin tahtadan yapılmış olması
B) Bardakların şekillerinin farklı olması
C) Bardakların camdan yapılmış olması
D) Kalemlerin vurulma hızlarının farklı olması


Soru 2: Su içerisinde gitarını çalan müzisyen, gitardan gelen seslerin farklı olduğunu duymuştur.

Su içerisinde sesin havadakinden farklı çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun içerisinde sesin daha hızlı yayılması
B) Sesin havada daha yavaş yayılması
C) Sesin yayıldığı ortamların birbirinden farklı olması
D) Suyun taneciklerinin birbirine yakın olmasıSoru 3: Aşağıdaki verilenlerden hangisinde ses, hava ortamından farklı bir şekilde duyulur?

A) Demir yolu rayına kulağımızı dayadığımızda duyulan ses
B) Trampete kalın sopa ile vurulduğunda oluşan ses
C) Plastik ve cam bardağa vurulunca çıkan sesler
D) Ses kaynağına yakın olduğumuzda duyulan sesler
Soru 4: Cam bardak ve plastik bardak aynı yere düştüğünde farklı sesler çıkarır, bardakların farklı sesler çıkarmasının sebebi nedir?

A) Yerin sert olması
B) Bardakların düşme hızlarının farklı olması
C) Cam bardağın kırılması
D) Bardakların yapıldıkları maddelerin birbirinden farklı olmasıSoru 5:
I. Aynı ortamda bulunan bütün maddeler aynı sesi çıkarır.
II. Aynı ortamda bulunan farklı maddeler farklı sesler çıkarır.
III. Farklı ortamda bulunan aynı maddeler aynı sesi çıkarır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III


Soru 6: Suda yüzen Cansu, başı su içerisindeyken taşları birbirine vuruyor. Taşlardan çıkan seslerin normalden farklı olduğunu duyuyor. Cansu'nun yaptığı bu deneyden hangi sonuç çıkarılabilir?

A) Taşlar her yerde aynı sesi çıkarır.
B) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.
C) Farklı maddelerin çıkardıkları sesler de farklıdır
D) Ortamların farklı olması çıkan sesleri değiştirirSoru 7: Konya'nın kaşık oyunu oynayan  gençler güzel bir gösteri yapmaktadır. Tahta kaşıklardan çıkan sesler metal kaşıklardan farklıdır.

Tahta kaşıkların farklı ses çıkarmasının sebebi ne olabilir?

A) Yapıldıkları maddelerin farklı olması
B) Metallerin sesi hızlı iletmesi
C) Tahta kaşıkların sesi yavaş iletmesi
D) Kaşıkları çarpma hızlarının farklı olmasıSoru 8: Tahtada sınıfa arkası dönük olarak Fen Bilimleri sorusu çözen Hasan, sorunun cevabını hatırlayamamıştır. O sırada Hasan'ın bir arkadaşı kısık sesle cevabı söylemiştir.
Hasan arkadaşının söylediği cevabın kesinlikle yanlış olduğunu düşünerek soruyu kendisi çözmeyi tercih etmiştir. Hasan'ın bunu düşünmesindeki sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Arkadaşı kısık sesle söylediği için emin olmadığını düşünmüştür.
B) Arkadaşını sesinden tanıdığı için cevabının yanlış olduğunu düşünmüştür.
C) Cevabın kimden geldiğini bilmediği için kendisi çözmüştür.
D) Sesler birbirine karıştığı için kimin sesi olduğunu anlayamamıştır.Soru 9: Sesin farklı duyulması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı ses kaynaklarını çıkardıkları seslerden tanıyabiliriz.
B) İnsanların sessini birbirinden ayırt edebiliriz.
C) Bir ses kaynağından her zaman aynı sesleri duyarız.
D) Canlıların sesleri birbirine benzeyebilir.
Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum: